Robert Sál - SPV Bourací a demoliční práce Praha

Vydáno 13.07.2017
74 Zhlédnutí
Topováno 12.10.2017

Prodej písku a štěrku, odvoz odpadu a vyklízení objektů

K provádění výkopových prací a demolicí je zapotřebí speciální techniky. Tato technika však vyžaduje vyškolenou obsluhu, která dokáže provést terénní úpravy velmi přesně a co nejrychleji, což platí i o demoličních pracích. O všechny tyto a mnohé další činnosti, například v podobě vyklízení objektu před rekonstrukcí či bouráním se stará firma Robert Sál – SPV s více jak dvacetiletou zkušeností.

Prodej písku a štěrku, odvoz odpadu a vyklízení objektů Robert Sál

Bourací a likvidační práce na klíč

V případě bourání budov z libovolných důvodů se můžete obrátit na firmu Robert Sál – SPV, která zajistí řízenou a co nejbezpečnější demolici objektu, ať už v rámci jednoho bytu a jeho interiéru, tak v podobě celého domu. Díky hydraulickému kladivu, čelním nakladačům a otočným bagrům jsou veškeré demoliční a likvidační práce velmi rychlé. Za samozřejmost je považováno vyřízení veškerých formalit spojených s likvidací objektů, ať už půjde o administrativní záležitosti nebo o odvoz odpadu s ohledem na životní prostředí.

Bourací práce a demolice objektů


Vyklízení objektů včetně odvozu odpadu

V rámci likvidace pozůstalostí je nutné realizovat vyklízení objektů. Firma Robert Sál – SPV dokáže zprostředkovat vyklízení jak průmyslových, tak komerčních či obytných objektů. Důraz je kladen na Vaše pohodlí a možnost realizace vyklízecích činností i bez Vaší pomoci. Společně s likvidací je možné provést i roztřízení, ale také odvoz odpadu nebo skartaci dokumentů.

Vyklízení objektů


Prodej štěrku a písku pro stavební účely

V rámci stavebních prací je možné sjednat i prodej písku a štěrku. Tyto stavební materiály je možné po domluvě přivést na Vámi určené místo.