Za Slovankou 1782/3
Praha 8 - Libeň 182 00
tel.: +420 266 052 052
email: ipp@ipp.cas.cz

KONTAKT
VíCE >
Vydáno 27.10.2017
Topováno 13.02.2018

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy

Věda a výzkum v sobě jdou ruku v ruce. Zabírají největší část jakéhokoliv dění, protože se neustále chceme posouvat kupředu. Vyvíjí se nové technologie a vyrábí neustále nové výrobky a proto je tento proces velice důležitý.

Věda a výzkum v oblasti laserové plazmy, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Konference na téma laserové plazmové akcelerátory

Na této konferenci se spojilo zhruba 150 účastníků z oblasti laserových plazmových akcelerátorů. Někteří mohli využít této příležitosti a mohli prezentovat nejnovější vývoj v oblasti laserových a částicových paprsků, nových koncepcí akcelerátorů, diagnostiky, vědy na vysokých polích nebo dalších zdrojů částic s vysokou hustotou energie.

Konference IBS o laserových plazmatických akcelerátorech se konala od 27. srpna do 1. září 2017 v hotelu Seogwipo-KAL na ostrově Jeju v Koreji

Mezinárodní vliv České republiky

V Praze se také konalo mezinárodní sympozium s pořadovým číslem již 18. Téma této akce bylo o diagnostice plazmy podporované laserem. Toto sympozium bylo pokračováním dvouleté série. Sdružila chemiky a fyziky v různých oblastech laserové plazmové diagnostiky včetně fyziky jaderné fúze, laserové fyziky a nízkoteplotní plazmové chemie a fyziky.

Vývoj přístrojové techniky související s diagnostikou plazmy podporovanou laserem

Další uskutečněné akce

Mezi další úspěch se řadí v pořadí již třetí mezinárodní workshop o hranicích optiky X & XUV a jejich aplikace. Workshop byl organizován Ústavem vědeckých nástrojů CAS ve spolupráci s Ústavem fyziky a plazmatu CAS.

Více informací naleznete na našich stránkách
http://www.ipp.cas.cz

44 zhlédnutí
Další PR články firmy
Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Impulsní plazmové systémy a materiálové inženýrství

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se zaměřuje na řadu výzkumů, jejichž cílem je zkoumání plazmatu a jeho využití v praxi. Jedním z projektů je výzkum impulsních plazmových systémů, v rámci kterého se studuje plazma, vytvořené pomocí impulsních vysokonapěťových výbojů. Druhým významným projektem je výzkum v rámci materiálového inženýrství. Zde se zabývají především interakcí plazmatu s pevnou a kapalnou fází.

Vydáno 31.10.2016

VÍCE
Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

Špičkové pracoviště zaměřené na speciální optiku, to je TOPTEC

O veřejné neuniverzitní výzkumné instituci zvané Akademie věd České republiky asi někdy slyšel každý, byť úplný laik. AV ČR je tvořena třiapadesáti vědeckými ústavy, z nichž jeden se nazývá Ústav fyziky plazmatu. Vědci se v něm zabývají například výzkumem a vývojem řízeného termojaderného slučování, využití elektrických výbojů, jedním z oborů je pak třeba také vývoj likvidace odpadů v proudu plazmatu. Jedno z jeho oddělení, Centrum TOPTEC, se pak zase zabývá speciální a ultrapřesnou optikou.

Vydáno 21.02.2015

VÍCE
Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Laserové plazma – experimentální i teoretické studium

Ústav fyziky plazmatu AV ČR se sídlem v Praze se zaměřuje na experimentální i teoretické studium a aplikace plazmatu, který je vytvořen laserovými svazky o velkém výkonu. Experimentální výzkum je prováděn na jednom z největších laserů v Evropě. Oddělení pracuje i s dalšími domácími pracovišti, které se výzkumem plazmatu zabývají.

Vydáno 08.01.2016

VÍCE
Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu nezaostává ani za mezinárodními kolegy

Ústav fyziky plazmatu je jedním z 53 vědeckých ústavů Akademie věd České republiky a jako jediný subjekt v České republice se zabývá vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi. Je-li pro zdokonalení vaší výroby či konkrétních produktů zapotřebí objevů z oblasti fyziky plazmatu, obraťte se bez obav na Ústav fyziky plazmatu, který je špičkou v oboru v národním, ale i mezinárodním měřítku.

Vydáno 09.07.2014

VÍCE