KSQ spol. s r.o.
Metrologie České Budějovice

Vydáno 31.07.2014
274 Zhlédnutí
Topováno 23.03.2017

Akreditovaná kalibrační laboratoř KSQ kalibruje i školí

Akreditovanou kalibrační laboratoř společnosti KSQ najdete v Českých Budějovicích. Zabýváme se kalibrací pro oblasti, jako jsou teplota, délka, tlak, relativní vlhkost, rovinný úhel nebo třeba moment síly. Naše kalibrační laboratoř je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025 hned v několika oborech a klientům poskytujeme kompletní servis jak pro metrologii, tak návazné činnosti. Dále zajišťujeme také prodej specializovaného software, konzultace a školení.

kalibrační laboratoř KSQ

Kalibrace měřidel od svinovacího metru po mikroskop

Seznam měřidel, jejichž kalibraci naše akreditovaná kalibrační laboratoř nabízí, najdete na našich webových stránkách, nicméně můžeme prozradit, že se specializujeme například na kalibraci měřidel, jako jsou mikroskopy, cirkometry, dutinoměry, momentové šroubováky nebo měřicí lupy. Poradíme si ale třeba také s kalibrací mikrometru, svinovacího metru a celé řady dalších měřidel.

Kalibrace měřidel


Prodej software pro analýzu měření a kalibraci

Vedle kalibrace měřidel jako takové se ale v akreditované kalibrační laboratoři KSQ zabýváme také dodávkou specializovaného softwaru naší partnerské společnosti TŘEŠTÍK. Jedná se o software pro analýzu systému měření pomocí metod R&R (průměrů a rozpětí) s SPC. Dále software slouží k evidenci a kalibraci měřidel jako informační systém metrologie. SPC software je pak informačním systémem monitorování kvality, který zabezpečuje sběr, následné zpracování a vyhodnocení dat.

Software pro analýzu měření a kalibraci


Konzultace a školení metrologie, systémů řízení nebo statistiky

Naše vědomosti a know - how nejen z oblasti kalibrace měřidel se snažíme také předávat dál, a to například ve formě nejrůznějších konzultací a specializovaných školení pro klienty naší akreditované kalibrační laboratoře. Základem jsou obecná školení, například to pro interní auditory. V oblasti zlepšování a produktivity školíme programy zlepšování a úspor, v rámci statistiky pak třeba statistické metody. Samozřejmě nabízíme také základní kurz metrologie a systémů řízení, jako například QMS, EMS a dalších.

Poradenské služby v oblastech QMS, EMS, BOZP


KSQ - kde se vlastně vzal název pro naši akreditovanou kalibrační laboratoř?

Pro zvědavce zodpovíme také otázku, jak vlastně vznikl název naší akreditované kalibrační laboratoře KSQ. Co se pod těmito písmeny skrývá? Je to jednoduché - jde o kombinace písmenek symbolizujících služby nebo činnosti, kterými se v rámci implementace systémů řízení kvality zabýváme. Písmeno K znamená Kalibrace, S zase Software a Q je pak symbolem kvality a systémů řízení. Samotná kalibrace měřidel probíhá obvykle ve lhůtě 10 dní, a to buď v prostorách naší laboratoře, nebo v některých případech také externě, tedy přímo u klienta. Detailnější informace o službách a produktech akreditované kalibrační laboratoře KSQ naleznete přímo na webových stránkách společnosti.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.ksq.cz