W.P.E. a.s. Water Purification Engineering

Vydáno 29.07.2015
211 Zhlédnutí
Topováno 24.08.2017

Čistírny odpadních vod na klíč a výroba pitné vody

S přibývajícím znečištěním vod je stále větší apel na výkonné a šetrné čistírny odpadních vod, s čímž velmi úzce souvisí výroba pitné vody. Společnost W.P.E. a.s. se zabývá návrhem konkrétního technologického řešení čistírny odpadních vod, přičemž využívá high-end postupy, které jsou kryty patenty. Společnosti také spolupracuje s řadou významných světových firem, které se touto oblastí taktéž zabývají, zmiňme např. Rhodia, Lapel či Simona.

čistírny odpadních vod na klíč

Čistírny odpadních vod na klíč

Základní nabízenou službou společnosti je vytvoření čistírny odpadních vod na klíč. Je schopna navrhnout, vyprojektovat, postavit, vyrobit a dodat prakticky jakoukoliv technologii čištění odpadních vod, včetně reverzní osmózy. Díky více než 40 odborníkům z mnoha oblastí jsou poskytované služby na velmi vysoké úrovni. Firma disponuje profesionály z oblasti projektování, chemického inženýrství, ale třeba i řízení chemických reakci.

Výroba pitné vody pomocí čistírny odpadních vod

Jedním z důležitých služeb společnosti je projektování a konstrukce čistíren vod, které dokáží zajistit výrobu pitné vody. Kromě klasických čistíren pro výrobu pitné vody se zabývá i divizí mobilních odsolovacích zařízení, které dokáží vyrobit pitnou vodu ze slané mořské vody pomocí reverzní osmózy. Díky speciálním odsolovacím jednotkám je možné zachytit rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky. Tyto přístroje firma sama vyvíjí, vyrábí a montuje pod označením MSRO. O úspěších v oblasti výroby pitné vody svědčí i dodání jednotek do afrického Mosambiku, kde byl místním systém osobně představen a kde proběhlo zaškolení personálu.

Dodávky čistíren vod do průmyslových provozů

Nabídka čistíren odpadních vod na klíč je určena také pro průmyslové provozy, které čistírny vody velmi často potřebují. Nabízené systémy dokáží zpracovat vodu nejen splaškovou, ale i vodu ze skláren, keramického průmyslu, papíren, lakoven, průmyslu galvanického i potravinářského. Díky tomu se využitelnosti čistírny odpadních vod ještě násobí. Řada průmyslových provozů využívá právě možnosti dodání čistírny vod na klíč, přičemž je dodán kompletní funkční systém, ihned připravený k provozu.

Rozsah společnosti W.P.E. a.s. je opravdu pestrý, kompletní přehled služeb naleznete na internetové prezentaci. Chemické čistírny odpadních vod, které se využívají obvykle v průmyslu, ale i biologické čistírny, galvanické linky či zmíněné výrobníky pitné vody pomocí reverzní osmózy jsou jen zlomkem činností, kterým se společnost věnuje. Potřebujete-li však ve vašem provozu čistírnu vody, dodání na klíč patří k základním nabízeným službám.


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.wpe.cz/