Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
Střední průmyslová škola mlékárenská

Střední průmyslová škola mlékárenská

Střední průmyslová škola mlékárenská, obory analýza a technologie potravin

Vyšší odborné studium

Vyšší odborné studium

Vyšší odborná škola potravinářská Kroměříž

Bakalářské studium akreditované s UTB

Bakalářské studium akreditované s UTB

Bakalářské studium, Vyšší odborná škola potravinářská a UTB ZlínVydáno 02.11.2015
98 Zhlédnutí
Topováno 30.05.2016

Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži poskytuje komplexní vzdělání v oblasti potravinářství

Historie Vyšší odborné školy potravinářské sahá až do počátku 20. století. Již tehdy bylo cílem zajistit kvalifikované vzdělání v oblasti potravinářství a mlékárenství. Tato filozofie zůstala nezměněna, po více než 110 letech působení se škola pyšní celkovým počtem přes 5500 absolventů. Škola v současnosti nabízí maturitní, vyšší odborné i bakalářské vzdělání, které je profilované do oblasti výroby bezpečných potravin a jejich kontroly.

Vyšší odborná škola potravinářská, Kroměříž

Nabídka studijních programů

Vyšší odborná škola potravinářská v Kroměříži nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol s maturitou. Pod vzdělávacím programem Potravinářství a potravinářská chemie umožňuje profilaci dle výběru – Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin či Zpracování mléka. Prezenční studium na Vyšší odborné škole potravinářské je koncipováno jako tříleté, studium kombinované pak jako čtyřleté. Škola dále nabízí i studijní programy pro maturitní či bakalářské studium. Oproti bakalářskému typu studia je vyšší odborné studium zaměřeno spíše prakticky, i když formou se blíží klasickému studium vysokoškolskému. Student musí absolvovat přednášky, semináře i cvičení, jejichž součástí jsou zkoušky. Po úspěšném dokončení školy je absolventovi přiznán titul DiS. – diplomovaný specialista.

Vyšší odborná škola potravinářská nabízí kvalitní vzdělání i odbornou prax


Praxe – neodmyslitelná součást vzdělávání

Vzhledem k praktickému vedení výuky je neodmyslitelnou součástí Vyšší odborné školy potravinářské praktická výuka. Praktickému vyučování je v rámci studia vyhrazeno přibližně 20 % hodinové dotace. Způsoby praktického vzdělání jsou přitom různé. Jedním ze způsobů je pravidelná praktická výuka, která probíhá jednou za dva týdny a trvá zpravidla 4 nebo 6 hodin. Praxe probíhá ve školním poloprovozu, v mlékárně Kromilk, a.s. či v jiných přilehlých firmách. V posledním ročníku studia musí studenti absolvovat také 4 týdenní odbornou praxi, během celého studia pak absolvují praxi individuální.


Profil absolventa Vyšší odborné školy potravinářské

Po vystudování některého z nabízených studijních programů vyšší odborné školy v Kroměříži bude absolvent odborníkem pro funkce technické, technicky-hospodářské, kontrolní či technologické. Tyto funkce uplatní ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, ale také v provozech hromadného stravování, státní správě či v obchodních organizacích. Na základě svého vzdělání bude absolvent schopný posoudit nutnost technologického opatření při zpracování a výrobě potravin či posoudit parametry výrobků.

Díky pestrosti výuky jsou možnosti uplatnění absolventů obrovské


Uplatnění absolventů

Absolvování studia na Vyšší odborné škole potravinářské v Kroměříži otevírání možnost uplatnění absolventů v různých odvětvích. Absolvent je schopný vykonávat vyšší řídící funkce v oblasti vývoje, přípravy a kontroly potravin. Vzhledem k tomu, že je velká část výuky věnována práci v laboratořích a analytické chemii, je absolvent schopný pracovat i v laboratořích potravinářských závodů či se podílet na kontrole potravin (ať už chemické, senzorické či mikrobiologické). Vzhledem k orientaci výuky mimo jiné na ICT, marketing potravin, zbožíznalství či obchodní právo nachází absolventi také velmi dobré uplatnění v oblasti ekonomické a obchodní činnosti či životního prostředí.Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.vospaspsm.cz