Na Rybníčku 1
Opava 746 01
tel.: +420 553 684 111
email: rektorat@slu.cz

KONTAKT
VíCE >
Vydáno 27.02.2013
Topováno 11.02.2016

Termín podání přihlášek na vysoké školy je za dveřmi. Podejte si tu svou na Slezskou univerzitu v Opavě!

Nepodceňte svou přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu. Šance studovat na jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících českých vysokých škol se otevírá právě teď i Vám. Slezská univerzita v Opavě nabízí řadu studijních oborů na bakalářském, magisterském i doktorském stupni a vybere si opravdu každý. Termín podání většiny přihlášek je již 29. února 2016. U vybraných oborů byl termín pro podání přihlášek prodloužen.

Slezská univerzita v Opavě

Studium na Slezské univerzitě v Opavě

Od aplikované matematiky přes cizí jazyky, humanitní studia a umělecké obory, až po ekonomiku a management nebo sociální politiku a sociální práci. Slezská univerzita klade důraz na reprezentativní nabídku studijních oborů spojených s možnostmi studia v zahraničí a důraz na propojení studia s praxí.

Kompletní katalog studijních programů a oborů

Za studiem ekonomických oborů do Karviné

U studentů velmi oblíbená je například Obchodně podnikatelská fakulta se sídlem v Karviné. Součástí moderně vybaveného univerzitní komplexu je také velká reprezentativní aula, samozřejmostí je možnost ubytování pro studenty na studentských kolejích přímo v Karviné. Absolventi Obchodně podnikatelské fakulty jsou po ukončení studia na vysoké škole při nalézání svého uplatnění v podnikatelské sféře velmi úspěšní.

Obchodně podnikatelské fakulta

Obhájené prvenství v anketě Fakulta roku

Velice dobré jméno mezi studenty i pedagogy matematických oborů na vysokých školách má také Matematický ústav v Opavě, což potvrzuje jeho dvojnásobné prvenství v anketě Fakulta roku (obor matematika a fyzika). Ten je pracovištěm, jež má v rámci Slezské univerzity mimořádné postavení, a to především díky úspěchům v oblasti vědy a výzkumu. Pracovníci ústavu publikují odborné texty z oblasti teorie diskrétních dynamických systémů, matematické fyziky, variační analýzy a přirozených fibrovaných prostorů.

Od astronomie ke gastronomii

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě se prezentuje pestrou nabídkou oborů bakalářského, magisterského i doktorského studia, a to z oblasti přírodních věd a jejich aplikací, humanitních oborů nebo cestovního ruchu. Specifické postavení v nabídce studijních oborů mají umělecké obory, v čele s prestižní Tvůrčí fotografií a novým oborem Audiovizuální tvorba.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Nejen sociální vědy na úrovni

Fakulta veřejných politik v Opavě, nejmladší ze součástí univerzity, nabízí široce uplatnitelné obory směřující do oblasti veřejného sektoru a služeb. Komplexní stupeň vzdělání (od bakalářského po doktorský titul) lze např. získat v oboru Středoevropská studia.

Opomenout nelze také možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských univerzitách, především v programu LLP/Erasmus (Německo, Itálie, Nizozemí, Slovinsko aj.), ale také další možnosti, jak vycestovat do ciziny v rámci různých programů a stipendií.

Zaostřete na vzdělání, zaostřete na Slezskou univerzitu v Opavě!

Více informací naleznete na našich stránkách
http://www.slu.cz

1178 zhlédnutí
Další PR články firmy
Zaostřete do Opavy a Karviné. Slezská univerzita se otvírá i Vám!

Zaostřete do Opavy a Karviné. Slezská univerzita se otvírá i Vám!

Je mladá, ale každým coulem dáma. Je otevřená lidem i nápadům. Je svá a jde si vlastní cestou. To je Slezská univerzita v Opavě. Šance studovat na jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících českých veřejných vysokých škol se otevírá právě teď i Vám.

Termín uzávěrky podávání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu je prodloužen. Podrobnosti na http://www.slu.cz/slu/cz/uchazeci/

Vydáno 13.01.2016

VÍCE
Investice do studentů – to je filozofie Slezské univerzity v Opavě

Investice do studentů – to je filozofie Slezské univerzity v Opavě

Investujeme do studentů. Až 60 000 korun v prvním roce studia pro ty, kteří mají talent a chuť na sobě pracovat. To je filozofie Slezské univerzity v Opavě.

Vydáno 25.01.2016

VÍCE