TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.
Akreditovaná zkušební laboratoř Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. je akreditovaná laboratoř, která se zaměřuje na zkoušení a certifikaci výrobků v oboru strojů, strojních zařízení a hořlavých materiálů. Také se zabývá kalibrací měřidel v oboru měření délky a rovinného úhlu.

Kromě těchto činností poskytuje i další odborné služby:

- kalibrace měřidel
- měření
- certifikace strojních zařízení, hydraulických a pneumatických mechanismů a výrobky
- zkoušky plastických hmot, které mají být použity v podzemí hlubinných dolech
- posuzování výrobků technickou inspekcí
- konzultace a poradenství při posuzování shody výrobku s požadavky na jeho bezpečnost
- provádění prohlídek ocelových konstrukcí a strojních zařízení lanových drah včetně zkoušek
- nedestruktivní kontrola ocelových lan
- zkoušky technických zařízení po zásahu do svařování
- zkušebna mechanizovaných výztuží a důlních strojů
- certifikace výrobků
- zkoušky hydrauliky
- opravy přístrojů firmy TESA
- výroba speciálních měřicích přípravků
- materiálové zkoušky tahem
- laserová měření délky a roviny.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a. s. tvoří akreditovaná:
- Zkušební laboratoř
- Kalibrační laboratoř geometrických veličin
- Certifikační orgán na výrobky

Firma obdržela od národního akreditačního orgánu mnoho autorizací a osvědčení o akreditaci.


Slogan: Akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř. Certifikace.
Katalog firem:    Certifikace a homologace,  Měřicí a regulační technika,  Zkušebny,  
Štítky: metrologie, kalibrace, defektoskopie, nedestruktivní zkoušky, zkušebna výztuží důlních strojů Opava