Bystročice 6
Bystročice 783 41
tel.: +420 585 941 280
email: bystrocice@volny.cz

KONTAKT
VíCE >
Obec Bystročice +
DALŠÍ
FOTKY
Obec Bystročice.
Historie
Jak dokládají archeologické nálezy, spadají počátky osídlení katastru dnešních obcí Bystročic a Žerůvek až do období neolitu - mladší doby kamenné. Zdejší kraj byl díky výhodným klimatickým podmínkám a úrodné sprašové půdě dlouhodobě osídlen také v mladší a pozdní době bronzové a halštatské. Během tisíciletí tu tak žili lidé mnoha rozličných kultur - např. lineární, moravské malované, zvoncovitých pohárů, popelnicových polí, laténské, patrně také římské...
Nejstarší dochovaná zmínka o samotné obci Žerůvky pochází z roku 1078. Tato zmínka se nachází v zakládací listině kláštera Hradiska u Olomouce, kde je obec uvedena jako majetek kláštera. V jeho držení pak ves zůstala až do roku 1784. První dochovaná písemná zmínka o Bystročicích je o něco starší - pochází z roku 1131. Jedná se o listinu, kterou olomoucká kapitula potvrzovala, že v obci vlastní jednu usedlost. Jak z této a dalších nejstarších zpráv vyplývá, měly Bystročice několik majitelů. V polovině 13. století patřilo mezi nejvýznamnější vlastníky obce město Olomouc, které svůj podíl roku 1266 prodalo klášteru Hradisku. Touto událostí se osudy sousedních obcí spojily. Také Bystročice patřily do majetku Hradiska až do 18. století. Klášter měl ve vsi také samotný dvůr o dvou lánech, který dal roku 1481 za roční plat do dědičného držení Janu z Bystročic a jeho manželce Dorotě...
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Bystročice

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA Obec Bystročice

http://www.obecbystrocice.cz

Obec Bystročice
Bystročice 6
Bystročice
783 41

Telefon:
+420 585 941 280
+420 585 941 263
Email:
bystrocice@volny.cz
Web:
Fax:
+420 585 941 263
IČ: 00298735
Okres: Olomouc
Právní forma ostatní
Kontaktní osoba: PhDr. Marta Turečková
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Provozní doba: po,st 8-16.30
VÍCE

OBRÁZKY

Obec Bystročice


Obec Bystročice