Železiarne Podbrezová, a.s.


Kolkáreň 35, Podbrezová 976 81

Kovoobrábanie
Zámočníctvo
Zváranie kovov
Úradné meranie
Oprava karosérií
Výroba nástrojov
Galvanizácia kovov
Kúrenárske práce
Kopírovacie služby
Fotografické služby
Polygrafická výroba
Poskytovanie software
Výroba a odbyt ocele
Faktoring a forfaiting
Inžinierska činnosť
Zušľachťovanie kovov
Kníhviazačské služby
Sprostredkovanie obchodu
Vodoinštalatérske práce
Brúsenie a leštenie kovov
Prenájom hnuteľných vecí
Automatizované spracovanie dát
Opravy a montáž meradiel a váh
Vybavovanie colných deklarácií
Vývoj a výroba oceľových rúr
Reklamná a propagačná činnosť
Vývoj a výroba valcovaných rúr
Colný sklad, prekladanie nákladov
Prevádzkovanie verejného vodovodu
Výroba a odbyt technických plynov
Stavba strojov s mechanickým pohonom
Projektovanie elektrických zariadení
Údržba a oprava motorových vozidiel
Doprava zásielok okrem poštovej výhrady
Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
Pohostinská činnosť a ubytovacie služby
Služby v oblasti diagnostiky a termovízie
Výroba a predaj umelého hutného kameniva
Metalografické rozbory kovových materiálov
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
Montáž a oprava telekomunikačných zariadení
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prevádzkovanie knižnice a predaj kníh a tlačovín
Nákup a predaj tovaru mimo viazaného a koncesovaného
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Školiteľská činnosť v rozsahu voľných živností
Servis a oprava dýchacej techniky protiplynovej ochrany
Výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi: a) výkup a využitie odpadov nasledovných druhov: 31 205 - stery ľahkých kovov s obsahom hliníka N 31 219 - vysokopecná troska O 31 618 - karbidový kal Z b) predaj odpadov na využitie nasledovných druhov: 17 202 - odpadové stavebné drevo, drevo z demolácií O 17 207 - železničné a banské podvaly Z 18 707 - zberový papier O 31 221 - ostatná troska z výroby ocele O 31 406 - odpadové sklo vhodné na ďalšie spracovanie O 31 414 - odpadový šamot O 35 102 - okuje O 35 103 - železný šrot vrátane dopravných prostriedkov a zariadení (najmä lokomotívy a vozový koľajový park, lietadlá, plavidlá) určených na využitie ako druhotná surovina O 35 104 - odpad z obrábania neznečistený škodlivinami O 35 314 - odpad z káblov Z 35 315 - iný odpad s obsahom neželezných kovov Z 35 322 - odpadové olovené akumulátory N 51 309 - odpadový hydroxid a oxid železitý O 54 106 - odpadové transformátorové teplonosné a hydraulické oleje bez PCB a PCT N 54 112 - odpadové oleje zo spaľovacích motorov a prevodoviek N 57 118 - obaly a nádoby z plastov neznečistené škodlivinami O 57 502 - odpadové pneumatiky a ich odrezky O c) preprava odpadov od externých pôvodcov do miesta zneškodnenia nasledovných druhov: 31 409 - stavebná suť a iný stavebný odpad neznečistené škodlivinami O 91 101 - domový odpad z domácností Z 91 102 - odpad podobný domovému odpadu z obcí Z 91 104 - odpad zo septikov a žump z komunálneho hospodárstva Z 91 302 - objemný odpad z obcí Z 91 701 - odpad zo zelene O
Oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
Deň vzniku opr

IČ: 31562141
DIČ: SK2020458704
Okres: Brezno
Právní forma: akciová společnost
Počet zaměstnanců: nad 1000 zaměstnanců
Obrat: nad 100 000 tis. Kč

Další produkty a služby
  • konstrukce pro průmysl, kovové konstrukce, strojírenské práce, výroba kovových zařízení, výroba nástrojů


Související články
Hliníkové i ocelové desky a další tvarové díly, díky kterým ušetříte
Hliníkové i ocelové desky a další tvarové díly, díky kterým ušetříte

Volba výchozích produktů je jedním z faktorů určujících kvalitu každého zboží. Ocelové a hliníkové desky ani tvarové díly nejsou výjimkou. Potřebujete kvalitní přířezy či desky, které vám ušetří náklady do budoucna? Naše firma HABA vám je poskytne. Zabýváme se přípravnými pracemi v oblasti činnosti s ocelí a hliníkem.


Zakružování trubek a spirál
Zakružování trubek a spirál

Strojírenský, automobilový, letecký a další průmysl vyžaduje pouze kvalitní a profesionálně vyrobené komponenty, díky kterým je zajištěna funkčnost i dlouhá životnost strojů i dalších produktů. K takovým profesionálním činnostem patří například i zakružování trubek či spirál, které provádí i firma Přidal s.r.o., Kralice na Hané.


OMEGA ZLÍN - výrobce ozubených převodů a ozubených kol
OMEGA ZLÍN - výrobce ozubených převodů a ozubených kol

Ozubené převody nalezneme v celé řadě výrobků a zařízení, které nás obklopují v běžném životě, a mnohdy o tom ani nevíme.


ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY – výrobce a dodavatel obráběných dílů
ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY – výrobce a dodavatel obráběných dílů

Společnost ZNOJEMSKÉ STROJÍRNY s.r.o. je výrobcem a dodavatelem obráběných dílů. Firma působí na trhu již krásných 25 let. Za tuto dobu jsme získali mnoho cenných zkušeností a jsme rádi, že více jak polovinu naší existence můžeme dodávat výrobky také do leteckého průmyslu. Vzpomeňte si na nás, jakmile budete vstupovat do letadla, například velkého Airbusu nebo i jiného typu, budete obklopeni našimi součástkami, které se vyrábí u nás v České republice ve Znojmě.