Centrum stavebního inženýrství a.s.


K Cihelně 304, Zlín-Louky 764 32

Centrum stavebního inženýrství, a.s. Český institut pro akreditaci = CAI provádí měření a hodnocení fyzikálně-mechanických, technických a technologických vlastností výrobků a hmot v těchto oblastech. Také provádíme především certifikace výrobků, testování, ověřování, certifikování, stavebních výrobků a provozujeme zkušební laboratoře.

Střešní hydroizolační materiály na bázi bitumenu, plastů, pryže, včetně nátěrových hmot pro opravy a renovaci střech, hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí.

Betonové dlaždice, dlažby z vibrolisovaného a vibrolitého betonu.

Izolační materiály.

Materiály na bázi syntetických pryskyřic; penetrace, nátěry, licí podlahoviny, podlahové materiály pro průmyslové provozy, potěry a mazaniny, speciální podlahové konstrukce.

Disperzní, rozpouštědlová a dvousložková lepidla

Spárové těsnící tmely a pěny.

Maltové směsi, malty a lepidla pro lepení dlažby, keramiky, obkladů, spárovací malty apod.

Povrchové úpravy stavebních konstrukcí, vnitřní a venkovní nátěry, fasádní barvy, nástřikové hmoty a tenkovrstvé omítkoviny, vyrovnávací hmoty a tmely.

Podlahoviny z PVC, pryže, korku, linolea, plovoucí podlahy apod.

Dřevěné rámy, nastavované hranoly pro okna a dveře.

Zkoušky, zkušební laboratoře, testování, zkoušení, ověřování, certifikování:
-stavební výrobky materiály,
-stavebně fyzikální vlastnosti
-otvorové výplně:
-komplexní zkoušky okna, dveře, světlíky, vrata:
-průvzdušnost
-vodotěsnost
-vzduchová neprůzvučnost
-součinitel prostupu tepla
-test rosného bodu izolačních skel
-geometrické vlastnosti
-mechanické vlastnosti
-izolační skla -stavební tepelná technika, akustika
-stavební akustika:
-okenní konstrukce a dveře, příčky a stropní konstrukce,
dřevěné stropní konstrukce, podhledy
- měření zvukové izolace na stavbách
- akustické a mechanické zkoušky protihlukových stěn, rázové zkoušky
- mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, rázové zkoušky
- materiály:
- střešní krytiny foliové
-omítkoviny, omítky
-pro povrchové úpravy staveb

IČ: 45274860
DIČ: CZ45274860
Okres: Zlín
Právní forma: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 26 - 100 zaměstnanců
Obrat: 10 000 tis. - 50 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Zbislav Panovec, CSc.,

Zkoušky, certifikace výrobků a technologií ve stavebnictví Zlín

Zkoušky, certifikace výrobků a technologií ve stavebnictví Zlín

Pokud potřebujete provést zkoušky Vámi vyrobených výrobků, technologií za účelem získání certifikace, obraťte se na Centrum stavebního inženýrství a.s. Zlín. Zajistíme ověření, zkoušky stavebních výrobků. Centrum stavebního inženýrství a.s. je firma s dlouholetou praxí ve výzkumu a vývoji hodnocení stavebních výrobků. Zkoušky provádíme v přijatelných časových lhůtách za rozumnou cenu a nabízíme našim klientům provádění zkoušek za přítomnosti jejich vlastních pracovníků po předběžné dohodě. Výrobek, který úspěšně projde laboratorní zkouškou je následně označen písmeny CE na základě dokumentů o posuzování shody. Zajisťujeme: - výběr vhodných vzorků pro zkušebnu - doporučení vhodného rozsahu zkoušek - provedení daných zkoušek - vypracování Protokolů o určení typu výrobku - vypracování návrhu ES prohlášení o vlastnostech a návrhu štítku s označením CE - pomoc při vypracování systému řízení výroby firmy - vypracování osvědčení o stálosti vlastností.


Testování, ověřování, certifikování stavebních výrobků Zlín

Testování, ověřování, certifikování stavebních výrobků Zlín

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zlín se specializuje na zkoušky, testování, ověřování, certifikace stavebních výrobků a technologií ve stavebnictví. Provádíme měření a hodnocení fyzikálně-mechanických, technických a technologických vlastností výrobků a hmot ve stavebnictví. Naše zkušební laboratoře odvádí pomocí zavádění systémů jakosti ISO a moderního zařízení kvalitní práci. Činnost zkušebních laboratoří, zkušebna: - stavebně fyzikálních vlastností otvorových výplní, stavebních konstrukcí a materiálů - materiálů pro dokončovací práce - tepelných vlastností stavebních materiálů, konstrukcí a budov - stavební akustiky - chemicko-fyzikálních vlastností stavebních hmot - požárně technická laboratoř. Dále prováme výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví, zpracovávání expertních posudků, posuzování vlivů na životní prostředí, technické poradenství v oblasti stavebnictví a architektury, požární ochrany a strojírenství, hutnictví a energetiky.


Služby pro zvýšení vaší konkurenceschopnosti

Služby pro zvýšení vaší konkurenceschopnosti

Centrum stavebního inženýrství a.s. provádí zkoušky i certifikace výrobků a technologií ve stavebnictví. Nabízíme také poradenské a konzultační služby ohledně oprav panelových domů a montovaných objektů. Pomocí zavádění systémů jakosti ISO pomáháme zvýšit vaši konkurenceschopnost. Naše práce je skutečně kvalitní mimo jiné díky modernímu zařízení zkušebních laboratoří.


Zkušební laboratoře testování ověřování stavebního materiálu Zlín

Zkušební laboratoře testování ověřování stavebního materiálu Zlín

Zkoušky, zkušební laboratoře, testování, zkoušení, ověřování, certifikování: -stavební výrobky materiály, -stavebně fyzikální vlastnosti -otvorové výplně: -komplexní zkoušky okna, dveře, světlíky, vrata: -průvzdušnost -vodotěsnost -vzduchová neprůzvučnost -součinitel prostupu tepla -test rosného bodu izolačních skel -geometrické vlastnosti -mechanické vlastnosti.


Zkušební laboratoř materiálů pro dokončovací stavební práce Zlín

Zkušební laboratoř materiálů pro dokončovací stavební práce Zlín

Provádíme měření a hodnocení fyzikálně-mechanických, technických a technologických vlastností výrobků a hmot v těchto oblastech: Střešní hydroizolační materiály na bázi bitumenu, plastů, pryže, včetně nátěrových hmot pro opravy a renovaci střech, hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí. Betonové dlaždice, dlažby z vibrolisovaného a vibrolitého betonu. Izolační materiály. Materiály na bázi syntetických pryskyřic; penetrace, nátěry, licí podlahoviny, podlahové materiály pro průmyslové provozy, potěry a mazaniny, speciální podlahové konstrukce. Disperzní, rozpouštědlová a dvousložková lepidla Spárové těsnící tmely a pěny. Maltové směsi, malty a lepidla pro lepení dlažby, keramiky, obkladů, spárovací malty apod. Povrchové úpravy stavebních konstrukcí, vnitřní a venkovní nátěry, fasádní barvy, nástřikové hmoty a tenkovrstvé omítkoviny, vyrovnávací hmoty a tmely. Podlahoviny z PVC, pryže, korku, linolea, plovoucí podlahy apod. Dřevěné rámy, nastavované hranoly pro okna a dveře.Další produkty a služby
  • zkoušení materiálů, zkušebna strojů a zařízení, zkušebna měřidel, akreditovaná laboratoř
  • systém managementu kvality, systém řízení bezpečnosti, nositelé certifikátů jakosti, ověřování kvality výrobků


Související články
Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech
Nová EMC laboratoř TÜV SÜD Czech

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Poskytují služby zejména v oblastech nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace homologace a vzdělání. Nově mají k dispozici také EMC laboratoř. Mezi činnosti firmy se řadí certifikace systémů jakosti, Notifikovaná osoba EU, Autorizovaná osoba ČR, certifikace výrobků, inspekce, posuzování, homologace a mnoho dalšího.


Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel
Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel

Český metrologický institut zabezpečuje jednotnost a přesnost měřidel a měření ve všech oborech, které jsou nám známy. Často se jedná o oblast vědy a výzkumu, techniky nebo hospodářské činnosti. Samozřejmě tuto oblasti upravuje také samostatný zákon.


Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce
Homologace, certifikace a přezkoušení strojů pro jistotu bezpečnosti práce

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. (SZZPLS, a.s.) je nezávislou odbornou společností zabývající se již přes 55 let službami spojenými s uvedením strojírenských výrobků na trh v ČR a státech EU.


Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo
Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

Akciová společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA patří mezi akreditované certifikované orgány, provádějící atestace na různé typy strojů a zařízení. Zkušební laboratoř je schopná po domluvě s klientem provést jakékoliv zkoušky strojních částí i kompletních dílů. Disponuje řadou pracovišť, od zkušebny důlních výztuží přes zkušebnu hydrauliky až po měřící pracoviště. Provádí samozřejmě i mechanické zkoušky, a to tahem i rázem.