Technické služby Holešov, s.r.o.


Květná 1555, Holešov 769 01

TECHNICKÉ SLUŽBY HOLEŠOV, S. R. O. NABÍZÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM:

1. Svoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU – tradiční služba, kterou provádíme pro právnické i fyzické osoby. K uložení tohoto odpadu nabízíme nádoby o objemu 110, 120, 240 a 1100 litrů, které lze v sídle naší společnosti na Květné ulici v Holešově také zakoupit. Tuto službu poskytujeme nejen mnoha podnikatelským subjektům, kteří sídlí v Holešově i mimo něj, ale také městu Holešov a dalším 17. okolním obcím.

2. Svoz TŘÍDĚNÉHO ODPADU - pro zlepšení životního prostředí ve smyslu zákona o odpadech provádíme SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU, který je cestou ke snížení velkého množství odpadů. Sběr, svoz a likvidace odpadu naše společnost provádí formou odděleného sběru papíru, plastů a skla. Svoz tříděného odpadu provádíme nejen mnoha podnikatelským subjektům, se sídlem v Holešově i mimo něj, ale především městu Holešov a dalším několika okolním obcím. Tříděný odpad se ukládá do rozmístěných speciálních sběrných nádob, které se liší barvou a popisem podle druhu ukládaného odpadu.

3. Služby ODPADOVÉHO CENTRA - od 1. 2. 2011 je v provozu nové ODPADOVÉ CENTRUM, které je umístěno do nových prostor v areálu naší společnosti na ulici Květná. VJEZD JE SITUOVÁN Z ULICE TOVÁRNÍ ODBOČKOU K ČSAD. V odpadovém centru lze uložit zejména takový druh odpadu, který zpravidla nelze uložit do klasických sběrných nádob a nebo je do těchto nádob ukládání takovéhoto odpadu zakázáno. V odpadovém centru přijímáme: Nebezpečný odpad z domácností (např. barvy, oleje, akumulátory, zamaštěné hadry, zbytky barev, ředidla, postřiky... ), Objemný odpad z domácnosti (nábytek, koberce, linolea, matrace... ), Využitelný odpad (např. neznečištěný papír, sklo, plasty), Výrobky určené ke zpětnému odběru (např. televize, rádia, počítače, monitory, tiskárny, faxy, vysavače, ledničky, fény, výbojky, a pod. ), Směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod katalogovými čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, Železo a v neposlední řadě také Biologicky rozložitelný komunální odpad (tzv. BRKO), což je zejména tráva ze zahrádek, listí, spadané ovoce a dřevo ke štěpkování (tj. haluze, větvoví apod.).

4. Přistavení a následný SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ o objemu 3, 5, 8, 9 a 10 m3, které se užívají pro umístění stavebního odpadu, zeminy, objemného odpadu apod. Tyto kontejnery jsou přistavovány na místo určení dle požadavku jednotlivých podnikatelských subjektů a občanů.

5. Provádění ZIMNÍ ÚDRŽBY tj. pluhování a posyp silnic a chodníků, pluhování a posyp parkovišť, veřejných ploch, areálů soukromých firem…..Pro zimní údržbu jsou využívána speciální sypací vozidla jak na vozovku, tak i na chodníky a odstraňování sněhu je prováděno pluhováním. Udržování komunikací, kde není možné použít techniku, se provádí ručně.

6. Provádění pravidelného ČIŠTĚNÍ či případného KROPENÍ KOMUNIKACÍ speciálním strojem BUCHER - CITY CAT 5000.

7. Naše společnost Vám také může nabídnout služby v oblasti ÚDRŽBY ZELENĚ (tj. sečení travnatých ploch, kácení a ořez stromů, vysávání listí…).

8. DALŠÍ SLUŽBY A ČINNOSTI: svoz odpadkových košů, zajištění přepravy materiálů nákladními vozidly včetně traktorů, práce s vysokozdvižnou plošinou, provádíme také údržbu městského mobiliáře(lavičky, dětská hřiště, pískovišťě), opravy dopravního značení, stěhování bytů, demoliční práce, opravy oplocení, instalace vánočních stromků, čištění a opravy kanálových vpustí, úklid listí, okopávání obrubníků apod.

NAŠE SPOLEČNOST MÁ MIMO VÝŠE UVEDENÉ ČINNOSTI VE SVÉ SPRÁVĚ TAKÉ PROVOZ PLACENÝCH PARKOVIŠŤ VE MĚSTĚ HOLEŠOV, SPRÁVU HOLEŠOVSKÉHO HŘBITOVA A TAKÉ PROVOZ ZÁMECKÉHO KOUPALIŠTĚ…..

IČ: 25583140
DIČ: CZ25583140
Okres: Kroměříž
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: 26 - 100 zaměstnanců
Obrat: 10 000 tis. - 50 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Strnad

Další produkty a služby
  • osazování okrasných zahrad, rekonstrukce a dosadby zahrad, travní koberce, výsadba vzrostlých stromů, keře a trvalky, péče o zeleň
  • vyklízení odpadů, nakládka odpadů, třídění odpadu, zajištění recyklace odpadu, přistavování kontejnerů
  • sběr baterií, sběr papíru, výkup tříděného odpadu, sběr nebezpečného odpadu, sběr elektroodpadu, sběr biologického odpadu
  • krytý plavecký bazén, dětské brouzdaliště, tobogan a vířivka, koupání a plavání, parní kabina a sauna
  • popelnice a kontejnery, separační zvony, úklidová vozidla, odpadkové koše, silniční bariéry, údržba pozemních komunikací


Související články
Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu
Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

Třídění odpadu se stalo důležitým a hlavně pozitivním detailem našeho života. Díky třídění se nepotřebné materiály recyklují a z recyklovaného materiálu se znovu vyrábějí potřebné produkty. A tím se odměňujeme jak přírodě, tak i sobě, protože to, jak dlouho a kvalitně budeme žít, záleží i na našem přístupu k životnímu prostředí. A v této myšlence nás i po praktické stránce podporuje Systém EKO-KOM, a.s.


Kvalitní štěpkovače, štípače, zametače
Kvalitní štěpkovače, štípače, zametače

Likvidace odpadu na veřejném prostranství, nečistot z ulic či průmyslových areálu a také třeba praktická a zároveň účelová likvidace větví, ze kterých máte následně palivo do krbu nebo mulčovací materiál. To dokážou zametače, štípače a štěpkovače vysoké kvality z produkce firmy GreenMech, s.r.o. Bořetice.


Likvidace pozůstalosti Praha a okolí
Likvidace pozůstalosti Praha a okolí

Firma Robert SÁL – SPV působí na českém trhu od roku 1993. Nabízí kvalitní služby v oblasti vyklízení a likvidace odpadu. Vyklízí nejrůznější prostory, jako jsou byty, sklepy, dvory, půdy, nebytové prostory i další objekty. Už si nemusíte dělat starosti ani s likvidací pozůstalosti. Zajistíme kompletní služby.


Ekologická likvidace autovraků
Ekologická likvidace autovraků

Naše firma Lukas trade s.r.o., zajistí výkup kovů, likvidaci autovraků i recyklaci odpadů. Zbavte se přebytečného odpadu a kontaktujte naši firmu. Svoz odpadu zajišťujeme na vlastní náklady. Pokud byste spíše potřebovali zvolit likvidaci vašeho starého automobilu, pak neváhejte a využijte našich ekologických služeb. A kde nás najdete? Jedná se o Dvůr Králové nad Labem.