SURGEO, s.r.o.
Zeměměřictví

Společnost SURGEO s.r.o. se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností, skenováním, digitalizací, zpracováním grafických a atributových dat a dalšími činnostmi spojenými s tímto oborem.

Geologické práce:
-ložiskový průzkum, ložiskové průzkumy
-inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, průzkumy
-odvodňování stavební jámy a pozemků
-průzkum a posudky při výstavbě domů, výstavba domy, dům
-hydrogeologické posudky na vsakování srážkových a odpadních vod do horninového prostředí
-projektování vrtů, sond studní.

Geodetické práce:
-zeměměřictví
-geometrické plány
-měření GPS
-vytýčení, vytyčování a identifikace parcely (parcela), mapování
- polohopisné a výškopisné zaměření
- služby geodeta
-zaměření liniové stavby, nemovitosti
-základní mapy závodů
-připojení a zaměření důlní díla Ing. Duroň.

Zeměměřictví:
-zhotovení geometrických plánů
-vytýčení hranic pozemků
-vypracování geodetických podkladů pro projekci
-služby geodeta

Digitalizace mapy, mapa:
-velkoformátové skenování, scanování
-až do formátu A0 prodloužený i barevný
-tisk na plotru - formát A0 barevně
-zpracování rastru
-vektorizace map
-digitální archivace
-kartografické a reprografické práce.

Skenování:
-pořízení dat
-skenování mapových a výkresových podkladů
-archivaci rastrových dat
-zpracování obrázků a fotografií
-doplnění atributů
-úprava a aktualizace dat.

Projektování:
-projekty studní a technických vrtů pro tepelná čerpadla
-projektování hornické činnosti a činnosti prováděná hornickým způsobem.

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Důlní měřictví:
-důlní mapování
-připojování důlních děl
-určování kubatur.

Certifikát ISO 9001.


Katalog firem:    Copy centra,  Geodetické a geologické služby,  Projektové práce ve stavebnictví,  Služby pro těžbu a hornictví,  
Štítky: geodetické práce, zeměměřičské práce, geologické práce, Hodonín, jižní Morava