Geodézie Podyjí, s.r.o.


Pražská 1706/37, Znojmo 669 02

Geodet, zaměření pozemku, stavby, geometrický plán, věcné břemeno, církevní majetek, vytyčení hranice, stavby, podklad pro projekt
Znojemsko, Hrušovany nad Jevišovkou, Miroslav, Moravské Budějovice, Jihomoravský kraj, Vysočina
-ocenění nemovitosti
-zaměření skutečného provedení stavby
-geodetické práce v katastru nemovitostí
-geometrické plány
-vytyčování hranic pozemků
-poradenská činnost
-znalecké posudky
-tržní ocenění a obvyklé ceny
-oceňování nemovitostí
-inženýrská geodézie
-podklady pro projektovou činnost, práce pro obce i správce inženýrských sítí, činnost odpovědného geodeta.

Firma má v současné době 9, převážně zkušených pracovníků, z toho 4 s vysokoškolským vzděláním. Jeden pracovník – odpovědný geodet - vlastní oprávnění k ověřování výsledků zeměměřické činnosti dle zákona 200/1994 Sb. Máme dobré kontakty s pracovníky Katastrálního úřadu ve Znojmě včetně právního oddělení (někteří naši pracovníci jsou bývalí zaměstnanci Střediska Geodézie). Sídlíme ve vlastní budově na ulici Pražská č. 37 ve Znojmě, cca 300 m od budovy Katastrálního úřadu. Máme nejmodernější měřické vybavení včetně GPS, velkoplošného plotru a terénního automobilu.

Na trhu úspěšně působíme od roku 1994. Podíleli jsme se geodetickou činností na několika významných stavbách – I. etapa obchvatu města Znojma, rekonstrukce Znojemského hradu, stavba nové továrny Vertex Hodonice, rozšíření továrny Pegas Znojmo a pod.

IČ: 26957051
DIČ: CZ26957051
Okres: Znojmo
Právní forma: společnost s r. o.
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Obrat: nad 100 000 tis. Kč
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pelant

Geodetické práce, služby Moravský Krumlov

Geodetické práce, služby Moravský Krumlov

Naše firma Geodézie Podyjí, s.r.o., je ze Znojma a nabízí Vám geodetické práce, geodetické služby, služby geodeta, zaměřování pozemků, stavbeb, geometrické plány, věcné břemena, vytyčení hranice, stavby, podklady pro projekty. Naši geodeti působí Znojmě, Moravském Krumlově a okolí.Oceníme Vaše nemovitosti, zaměříme skutečné provedení stavby, geometrické plány, vytyčování hranic pozemků,nabízíme také poradenskou činnost, znalecké posudky a další služby. Více informací najdete na webových stránkách.


Geodézie, geodeti Znojmo, Moravský Krumlov

Geodézie, geodeti Znojmo, Moravský Krumlov

Firma Geodézie Podyjí, s.r.o., má sídlo ve Znojmě a nabízí geodetické práce, geodézie, služby geodeta, zaměření pozemků, stavby, geometrické plány, věcné břemena, vytyčení hranice, stavby, a také podklady pro projekty. Geodeti pracují ve Znojmě, Moravském Krumlově a okolí. Zařídíme ocenění nemovitosti, zaměření skutečného provedení stavby, geometrické plány,vytyčování hranic pozemků, poradenskou činnost, znalecký posudek a různé další práce. Více informací najdete na webových stránkách.


Geodetické práce, služby, geodeti Znojmo

Geodetické práce, služby, geodeti Znojmo

Společnost Geodézie Podyjí, s.r.o., se sídlem ve Znojmě, se zabývá geodetickými pracemi, zaměření pozemků, staveb, geometrickými plány, věcnými břemeny, církevním majetkem, vytyčení hranice, stavby, podklady pro projekty. Geodeti jsou k dispozici na Znojemsku, v celém Jihomoravském kraji i na Vysočině. Ocenění nemovitosti, zaměření skutečného provedení stavby, geometrické plány,vytyčování hranic pozemků, poradenská činnost, znalecké posudky a další práce. Více informací najdete na webových stránkách.


Geodetická kancelář Znojmo

Geodetická kancelář Znojmo

Společnost Geodézie Podyjí, s.r.o., geodetická kancelář nabízí-geodetické práce v katastru nemovitostí,vytyčování hranic pozemků,ocenění nemovitostí vč. znaleckých posudků, tržní ocenění, podklady pro projektovou činnost aj. Práce pro katastr nemovitostí Geometrické plány: -pro zaměřování budov, pro dělení pozemků a budov, pro věcná břemena, vytyčování hranic pozemků. Práce v oblasti oceňování nemovitostí: -znalecký posudek na cenu nemovitosti. Práce v inženýrské geodézii pro: -stavební a projekční firmy, drobné stavebníky, obce a města.


Geodetické práce Znojmo

Geodetické práce Znojmo

Geodetické práce Znojmo. Provádíme: -geodetické práce v katastru nemovitostí -vytyčování hranic pozemků -ocenění nemovitostí - vč. znaleckých posudků -tržní ocenění -podklady pro projektovou činnost aj. Práce pro katastr nemovitostí: Geometrické plány: -pro zaměřování budov -pro dělení pozemků a budov -pro věcná břemena -vytyčování hranic pozemků. Práce v oblasti oceňování nemovitostí: -znalecký posudek na cenu nemovitosti. Práce v inženýrské geodézii pro: -stavební a projekční firmy -drobné stavebníky -obce a města.


Geodézie Znojmo

Geodézie Znojmo

Geodézie Znojmo. Geometrické plány pro zaměřování budov -rodinné domy, rekreační a zahradní chaty, garáže,výrobní objekty a pod. Geometrické plány pro dělení pozemků a budov: -oddělování stavebních míst -oddělování částí pozemků pro kupní smlouvy -zaměření změn průběhu hranic. Geometrické plány pro věcná břemena pro: -práva obsluhy a údržby inženýrských sítí -práva chůze a jízdy po části pozemku -jiná práva k části pozemku. Pro stavební a projekční firmy: -podklady pro projekční práce -stavební plány objektů v digitální formě -vytyčování staveb -vyhotovení dokumentace -měření posunů, sedání, určování kubatur a pod. Pro drobné stavebníky: -mapové podklady pro projekt staveb -založení staveby -skutečné provedení staveby Pro obce a města: -zhotovení účelových map a plánů -správa a údržba digitální technické mapy -podklady pro pasport kanalizace, vodovodu.


Geodézie Ivančice, Hrušovany nad Jevišovkou, Pohořelice

Geodézie Ivančice, Hrušovany nad Jevišovkou, Pohořelice

Geodézie Ivančice, Hrušovany nad Jevišovkou, Pohořelice. Zabýváme se pracemi v oblasti nemovitostí - komplexní geodetické práce vč. oceňování nemovitostí. Práce pro katastr nemovitostí: Geometrické plány pro zaměřování budov -rodinných domů, rekreační a zahradní chaty, garáže a pod. -rozestavěných pro hypotéky -dokončených pro kolaudaci Geometrické plány pro: -oddělování stavebního místa -oddělování částí pozemku pro kupní smlouvy -reálné dělení pozemku -zaměření změn průběhu hranic Geometrické plány pro věcná břemena: -pro práva obsluhy a údržby inženýrských sítí -pro práva chůze a jízdy po části pozemku -pro jiná práva k části pozemku. Vytyčování hranic pozemků: -pozemky katastru nemovitostí -pozemky přídělových parcel -stavební pozemky pro stavbu oplocení aj.Další produkty a služby
  • oceňování nemovitostí, tržní hodnota, znalecké posudky, odborné expertízy, odhad a oceňování majetku
  • inženýrská geologie a geotechnika, geodézie, geometrické plány, sanace podzemních vod, vytyčovací práce


Související články
Geodetické práce Dvůr Králové
Geodetické práce Dvůr Králové

V jaké oblasti můžete potřebovat geodetické práce? Mezi nejčastější služby patří beze sporu vyhotovování geometrických plánů. Mezi další se řadí geodetické práce v investiční výstavbě nebo zhotovování mapových podkladů.


Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava
Geodetické a geologické práce - Hodonín, jižní Morava

Když se řekne geodetická práce, každý si hned představí vytyčení hranic pozemků. Ovšem tato práce v sobě skrývá mnoho dalších služeb. Jedná se o běžné vytyčení hranic pozemků, ale také zaměřování budov, vyhotovování veškerých plánů a dokumentů, zanesení do katastru nemovitostí, ale může se jednat také o zvláštní posudky a mnoho dalšího, a právě tyto služby vám odborně a spolehlivě provede firma SURGEO, s.r.o.


Geodetické práce Hradec Králové
Geodetické práce Hradec Králové

Společnost GON Hradec Králové, a.s. se zaměřuje na geodetické práce. Všechno na zemi má své místo. Každičký centimetr musí být zaznamenán a veden v katastru. Geodézie však také znamená vyhotovování map na základě výpočtů a různých informací z terénu.


Kompletní geodetické služby s použitím moderních přístrojů
Kompletní geodetické služby s použitím moderních přístrojů

Ptáte se, kde všude potřebujete služby zkušeného geodeta? Především při vytýčení hranic pozemku určeného třeba na stavbu, pro vytvoření geometrického plánu, pro zápis nemovitosti do katastru nemovitostí a mnoho dalšího. Pokud právě podobné záležitosti řešíte, tak se rovnou obraťte na zkušenou geodetickou kancelář Ing. Ladislav Polan.