BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

BIOANALYTIKA CZ, s. r. o., Chrudim je zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, o.p.s.

Nabízíme:

Vzorkování všech typů vod, zemin, odpadů a vzduchu, chemické analýzy pitných vod, podzemních vod, odpadních vod, bazénových vod, kalů z čistíren, pevných a kapalných odpadů a zemin, měření obsahu radonu ve vodách, stanovení radonového indexu, technologické zkoušky úpravy pitných vod, měření emisí stacionárních zdrojů, měření vzduchotechnických parametrů, měření pracovního prostředí - koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší, služby v BOZP a PO, měření hluku, hlukové studie, měření vibrací a osvětlení, rozptylové studie pro plynné škodliviny, prach a pachové látky z bodových, plošných a liniových zdrojů, odborné posudky pro všechny zdroje znečišťování ovzduší, dokumentace EIA, SEA, integrované povolení IPPC.

Poplatky, hlášení ISPOP, IRZ
Provozní řády, provozní evidence
Externí ekologický audit
Poradenská, konzultační činnost


Katalog firem:    Laboratoře,  
Štítky: Chrudim odběry, rozbory vody, odpadů, zemin, ovzduší, měření emisí, analýzy