SGJW Hradec Králové s.r.o.
SGJW Hradec Králové s.r.o.

Hlavním oborem naší činnosti jsou již od doby našeho vzniku železniční stavby a s tím související stavební práce.

Hlavní naše činnosti jsou:
- novostavba a rekonstrukce železničních tratí a vleček
- stavba mostů, opěrných a zárubních zdí
- výstavba a rekonstrukce pozemních staveb
- projekční a inženýrská činnost
- dohlédací činnost
- pronájem mechanizace

Stavby, práce, činnost, služby:
- veškeré práce při údržbě, opravách, rekonstrukcích, modernizacích a novostavbách
- na umělých stavbách dráhy - mosty a propusty (mostní konstrukce železobetonové, klenuté, prefabrikované, úložné prahy, závěrné zdi, pojistné úhelníky, dilatační zařízení, zábradlí, podlahy, zatímní mosty (provizoria) propusty trubní, deskové, rekonstrukce mostů a propustků
- při výstavbě průmyslových objektů, bytové a občanské výstavbě a výstavbě inženýrských sítí výstavba průmyslových objektů bytová a občanská výstavba, výstavba inženýrských sítí

Prodej:
- materiál železničního svršku.
Pronájem stavební mechanizace.
Nabídka nevyužitého materiálu.

Hlavní činnosti na železničních stavbách patří:

- novostavby a rekonstrukce železničních tratí a uzlů
- stavby a rekonstrukce železničních přejezdů
- zemní práce
- odvodňování těles železničního spodku
- opravné práce a dohlédací činnost na vlečkách
- kolejové váhy, čistící jámy, desinfekční koleje
- dokumentace geometrické polohy koleje
a mnoho dalších

Hlavní činnosti v oblasti mostního stavitelství patří:
- rekonstruujeme mosty a propustky
- zajišťujeme rekonstrukce opěrných a zárubních zdí
- provádíme sanace kamenných a betonových mostů
- hydroizolace mostních objektů
- staticky zajišťujeme betonové a kamenné mosty

Mezi naše hlavní činnosti pozemního stavitelství patří.

Výstavba průmyslových objektů:
- zakládáme objektů
- ocelové haly s lehkým opláštěním
- ocelové přístřešky
- zděné objekty tradiční konstrukce

Bytová a občanská výstavba:
- změny interiérů výstavby
- půdní vestavby
- rekonstrukce bytových jader panelových domů
- samotná výstavba rodinných domů

Výstavba inženýrských sítí:
- především voda, kanalizace, plyn, včetně zajištění zemních prací

Provádíme i projektovou a inženýrskou činnost.
- projektové dokumentace dopravních ploch, komunikací a pozemních staveb

Stavební dozor, dohlédací služba u staveb drah.

Pronájem různé mechanizace.


Katalog firem:    Dopravní stavby,  Inženýrské sítě,  Nová bytová výstavba,  Průmyslové stavby,  Rekonstrukce a revitalizace,  Stavební mechanizace a stroje,  
Štítky: novostavby, rekonstrukce železničních tratí, přejezdů, vleček, mostů, propustků, Hradec, Pardubice