tř. Budovatelů 2830/3
Most 434 01
tel.: +420 476 208 601
email: info@vuhu.cz

KONTAKT
VíCE >
VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. +
DALŠÍ
FOTKY
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí.

K 1.5.1992 byl ústav zapsán v obchodním rejstříku jako akciová společnost.

Hlavními akcionáři jsou dvě nejvýznamnější hnědouhelné společnosti - Vršanská uhelná, a.s. (44, 580 %) a Severočeské doly, a.s. Chomutov (44, 582 %).

Kromě činností spojených s podporou lomového dobývání se činnost společnosti zaměřuje také na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí pánevních okresů severočeského regionu.

Odbor Geotechnika a hydrogeologie
V oblasti geotechniky a hydrogeologie poskytuje VÚHU a.s. komplexní a široké spektrum služeb.

V rámci geotechniky a inženýrské geologie tvoří významný podíl činnosti řešení stabilních problémů na svazích (zejména lomových a výsypkových) i ve skalních zářezech a výchozech. Specialisté útvaru Geotechniky a hydrogeologie zajišťují komplexní řešení této problematiky od inženýrskogeologického průzkumu, přes stabilní analýzy, návrh geotechnického zajištění až po realizační projekt sanačních prací.

Nabízíme odbornou způsobilost projektovat nebo navrhovat objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, vypracovávat plány a dokumentaci, týkající se hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Vedoucí útvaru Geotechnika a hydrogeologie: RNDr. Jan Burda, Ph.D. (tel.: 725 122 627)

Autorizovaná osoba a Certifikační orgán

Předmětem činnosti je posuzování shody a certifikace stanovených a nestanovených výrobků z produktů spalování a odsíření, technologického vybavení lomů pro povrchové hornictví a těžebního zařízení plovoucích strojů.

Hlavní činnost Autorizované osoby 242 je zaměřena na certifikaci vybraných komodit stavebních výrobků z technologicky upravených produktů po spalování uhlí a produktů z variantních odsiřovacích procesů energetických a teplárenských zdrojů v České republice.

Neméně důležitou je v oblasti státního zkušebnictví i činnost Certifikačního orgánu č. 3066. Statut certifikačního orgánu byl VÚHU a.s. udělen v roce 1999 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. po úspěšném absolvování prověrek způsobilosti. V roce 2014 aplikoval Certifikační orgán č. 3066 do svého systému požadavky ČSN EN ISO/IEC 17065 Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby a úspěšně byl dle této normy také akreditován.

Vedoucí útvaru Autorizovaná osoba, Certifikační orgán: Ing. Renata Zárubová, Ph.D. (tel: 606 602 971)
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

http://www.vuhu.cz

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Rotační mlžící jednotky RMJ

Rotační mlžící jednotky RMJ

Rotační mlžící jednotky typu RMJ jsou zařízení primárně určená ke snižování prašnosti v uzavřených prostorech i ve venkovním prostředí.

VÍCE MICROSITE


VÚHU a.s.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

tř. Budovatelů 2830/3
Most
434 01

Telefon:
+420 476 208 601
+420 476 208 610
+420 476 208 724
Email:
email
Web:
Fax:
+420 476 706 948
IČ: 44569181
DIČ: CZ44569181
Okres: Most
Právní forma akciová společnost
Kontaktní osoba: Ing. Petr Svoboda, CSc.
Obrat: 50 000 tis. - 100 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců: 26 - 100 zaměstnanců
VÍCE

OBRÁZKY

VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


VÚHU a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.