Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Akreditované zkušebnictví Plzeň
Počítačové modelování

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictví.

V prvé řadě se věnujeme:
- výzkumu a zkouškám zaměřeným na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení jako vibrační diagnostika, snižování hlasitosti, zkoušky materiálu, atd.
- kompletnímu řešení problémů zapříčiněných provozním zatížením, spolehlivostí a životností silničních kolejových vozidel pomocí počítačové simulace, zkoušek na zkušebně nebo měřením v provozu
- akreditovaným zkouškám a měřením pro řadu klientů
- výpočtům v oblasti únavového poškození, pevnosti, dynamiky, deformační odolnosti, aerodynamiky a termodynamiky
- výzkumu, vývoji a aplikaci žárových nástřiků pro novou výrobu a renovace.

Také se zabýváme výzkumem a vývojem v oblasti přírodních a technických věd:
- testování, měření a analýzy
- kalibrační laboratoř, akreditované zkušebny
- kalibrace v oborech délka a rovinný úhel, vzorků drsnosti povrchu, měřidel dílenských.

Chemické rozbory:
- kovy
- slitiny
- odpadní vody
- ropných látek
- požárně technické charakteristiky kapalin
- výhřevnost, vzplanutí, hoření, spalné teplo
- slitin a ostatních anorganických materiálů.

Služby:
- metalografie
- mechanická a dynamická zkušebna
- hluk a vibrace
- kalibrace
- tepelné zpracování
- žárové nástřiky
- počítačové modelování
- mechanika tekutin.


Slogan: Výzkumná organizace
Katalog firem:    Výzkum a vývoj,  Zkušebny,  
Štítky: Zkoušky, vibrační diagnostika, aerodynamika a termomechanika, počítačové modelování