Španělská 1073/10
Praha 2 - Vinohrady 120 00
tel.: +420 800 102 000
email: info@sita.cz

KONTAKT
VíCE >

Svoz a odvoz komunální průmyslové nebezpečné odpady údržba komunikací vodní a odpadové hospodářství

Čištění a odvoz průmyslových odpadů, SUEZ Využití zdrojů a.s. +
DALŠÍ
FOTKY
Společnost SITA CZ završila proces sjednocení pod značku globální skupiny SUEZ a dále vystupujeme pod novým obchodním názvem SUEZ Využití zdrojů a.s.

Tato změna se týká také naší dceřiné společnosti SUEZ Facility a.s.

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti recyklace, využívání a odstraňování odpadů. V oblasti odpadového hospodářství patříme mezi nejvýznamnější společnosti v ČR. Obsluhujeme více než 10 000 zákazníků z municipální a průmyslové sféry a disponujeme moderními technologiemi určenými ke zpracování všech druhů odpadů.

Výhody spolupráce s námi jsou zejména v komplexním přístupu v řešení odstraňování odpadů a schopnosti nalézt optimální řešení odpadového hospodářství pro naše zákazníky.

Podporujeme a řídíme se principy oběhového hospodářství. Naším cílem je využití odpadů jako zdrojů pro budoucnost a ochrana přírodních zdrojů, proto neustále zvyšujeme množství a kvalitu recyklovaných surovin.

Svým zákazníkům nabízíme:
- Kompletní outsourcing odpadového hospodářství
- Svoz, využití, recyklace a odstranění průmyslových a komunálních odpadů
- Výkup a zpracování druhotných surovin
- Skartace dokumentů
- Čištění zařízení a objektů
- Sanace
- Stálá havarijní služba
- Facility služby
- Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů
- Prodej ekologických prostředků
- Poradenství v oblasti životního prostředí
VÍCE

Slogan: Komplexní služby v odpadovém hospodářství
WEBOVÁ STRÁNKA SUEZ Využití zdrojů a.s.

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA SUEZ Využití zdrojů a.s.

http://www.suez-zdroje.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Vyspělé technologie pro zpracování a využití odpadů

Každý den se na zemi vyprodukuje přes 10 milionů tun odpadu. Společnost SUEZ se u nás i ve světě zabývá ekologickým a bezpečným zpracováním a následným využitím odpadů s pomocí moderních technologií. Tím výrazně snižuje zatížení a zmenšuje množství vyprodukovaného odpadu. Představujeme několik případových studií SUEZ, představující moderní způsoby zpracování odpadů různého typu.

VÍCE
Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Evropský balíček pro oběhové hospodářství má dobrý potenciál, je však třeba dodržovat důležitá opatření

Jak může odpad pomoci evropské ekonomice? Jde o zdroj, který ji může dostat zpět na cestu zeleného růstu, avšak pouze za předpokladu, že bude maximálně využit veškerý jeho potenciál. S odpadem je nutné nakládat odpovědně a tak, aby se druhotné suroviny mohly opět navrátit do výrobního a spotřebního cyklu.

VÍCE
ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

ZELENÝ RŮST s našimi zákazníky

Slabinou velkých odpadářských firem na českém trhu je jednostranná orientace (například na svoz komunálního odpadu), což tyto společnosti vzhledem k vývoji a turbulencím na trhu dostává do nelehké ekonomické situace. Prioritou společnosti SITA CZ a.s., která je součástí holdingu SUEZ Environnement, byla od počátku komplexnost služeb a technologií. Proto patří do seznamu technologií SITA CZ třídící linky, kompostárny, skládky, spalovny průmyslových odpadů, deemulgační a neutralizační stanice a další zařízení pro maximální využití a ekologické odstranění dále nevyužitelných odpadů.

VÍCE
SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

SUEZ environnement sjednotila všechny činnosti pod jednotnou značku

Ve světě, který čelí vysokému demografickému růstu, kdy do roku 2030 počet obyvatel na planetě dosáhne 9 miliard, přičemž většina z nich bude žít ve městech, vycházejí úkoly pro 21. století v samotné podstatě z úpravy a dodávek vody, nakládání a zpracování odpadů a z globálního hlediska nakládání se surovinami.

VÍCE
SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

SUEZ environnement, odpady a oběhové hospodářství

Vnímáte odpady jako zdroje? Jaký je osud plastů, které lidé házejí do žlutých kontejnerů? Daří se je znovu využít?

VÍCE
Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Centrální kompostárna Brno odveze z vaší obce biologický odpad

Denně každý z nás produkuje velké množství biologicky rozložitelného odpadu, aniž bychom si to plně uvědomovali. Všechny zbytky potravin, papír, na který si uděláme pár poznámek nebo použitý papírový kapesník hozený do koše. Co se s tímto odpadem ale děje dál, pokud ho my sami nijak nezpracováváme? Separovaný biologický odpad nyní z obcí sváží Centrální kompostárna Brno. Podle legislativy platné od začátku tohoto roku musí každá obec zajistit odvezení biologického odpadu mimo standardní skládku. Obcím na jihu Moravy s tím může pomoci právě brněnská kompostárna.

VÍCE
VÍCE ČLÁNKŮ

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Svoz komunálního odpadu včetně sběru a následné ekologické likvidace

Svoz komunálního odpadu včetně sběru a následné ekologické likvidace

Sběr, svoz a likvidace nejen komunálního odpadu pro města, obce, živnostníky zajišťuje spolehlivě firma SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy.

Outsourcing odpadového hospodářství – optimalizace a organizace zacházení s odpadem

Outsourcing odpadového hospodářství – optimalizace a organizace ...

O odvoz odpadů z Vašeho areálu včetně manipulace, skladování a dalšího zpracování se postará služba outsourcing odpadového hospodářství, kterou nabízí společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy.

Sanace území a objektů obsahujících azbest a sanace ekologických zátěží

Sanace území a objektů obsahujících azbest a sanace ekologických zátěží

Společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. nabízí sanace území a objektů obsahujících azbest a sanace ekologických zátěží pro veřejný i soukromí sektor od vyřízení legislativních kroků po odstranění odpadu.

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů Praha - od odpadů z masné výroby po rizikový materiál

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů Praha - od odpadů z ...

Svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů jako jsou odpady masné výroby, zbytky z restaurací nebo rizikový materiál z výzkumných ústavů nabízí společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy.

Facility management a služby od SUEZ Využití zdrojů a.s. - ušetříme Vám starosti

Facility management a služby od SUEZ Využití zdrojů a.s. - ušetříme Vám ...

Chcete využít naplno potenciál Vaší firmy? Přenechejte starosti o to co nesouvisí s Vaším obchodem nám. Služby Facility management od firmy SUEZ Využití zdrojů a.s. z Prahy vše zajistí za Vás.

Svoz prošlých potravin z obchodů a jiných živočišných odpadů

Svoz prošlých potravin z obchodů a jiných živočišných odpadů

SITA CZ a.s. nabízí svoz a odstraňování vedlejších živočišných produktů. Tato služba zaručuje bezpečné nakládání s prošlými potravinami z obchodů, zbytků z restaurací, odpadů z výroby a distribuce krmiv pro domácí zvířata a v ...

Odpadové hospodářství – kompletní outsourcing zajištěný odborníky

Odpadové hospodářství – kompletní outsourcing zajištěný odborníky

Uvažujete nad tím, že vložíte péči o odpadové hospodářství do rukou profesionálů? SITA CZ se dokáže postarat o kompletní outsourcing odpadového hospodářství. Outsourcing zahrnuje tyto všechny služby: - Převzetí ...

Svoz směsného odpadu pro města, obce a živnostníky

Svoz směsného odpadu pro města, obce a živnostníky

Svoz směsného odpadu od společnosti SITA CZ. Potýkáte se s větším objemem odpadů ve vaší obci, či třeba areálu firmy? Potřebovali byste jej odvézt? Jestliže ano, spolehněte se na SITU. V sortimentu najdete svoz komunálního směsného ...

Stálá havarijní služba NONSTOP 24 hodin po celé republice

Stálá havarijní služba NONSTOP 24 hodin po celé republice

Jste svědkem dopravní nehody s únikem nebezpečných látek, anebo chcete ohlásit například ropnou havárii? V jakýchkoliv podobných případech, kdy dojde ke vzniku nehody, která může ohrozit životní prostředí, neváhejte využít stálou ...

Čištění kanalizace, jímek, potrubí a objektů

Čištění kanalizace, jímek, potrubí a objektů

Čištění zařízení a objektů, jako jsou kanalizace, jímky a další, je nezbytné pro jejich správný chod. SITA CZ a.s. zajišťuje kompletní služby, které se dají aplikovat na tyto objekty a zařízení: - Jímky - ...

Technické služby údržby, odpadové hospodářství

Technické služby údržby, odpadové hospodářství

Udržovat město čisté a ekologicky na úrovni není jednoduché. Společnost SITA CZ nabízí svým klientům technické služby, které tvoří široké spektrum činností, které dokážou zajistit kompletní péči o město anebo třeba jinou obec: - ...

Ekologické úklidové a čisticí prostředky prodejEkologické úklidové a čisticí prostředky prodej

Ekologické úklidové a čisticí prostředky prodejEkologické úklidové a ...

Ekologické prostředky jsou nezbytné při řešení úniků látek, při ekologických havárií anebo k efektivní prevenci. Společnost SITA CZ se zabývá prodejem nejrůznějších úklidových i čisticích prostředků: - Koberce a hady ...

Svoz průmyslového odpadu

Svoz průmyslového odpadu

Odvozem a výkupem všech odpadů na území celé České republiky se zabývá společnost SITA CZ a.s. Služby zahrnují i odvoz nebezpečných odpadů (transformátory a kondenzátory). Služby jsou rozsáhle a zahrnují: - ...

Druhotné suroviny výkup, odvoz a zpracování

Druhotné suroviny výkup, odvoz a zpracování

Druhotné zpracování odpadu je rozhodně cestou pro zlepšení ekologické situace na naší planetě. Společnost SITA CZ to moc dobře ví, a proto zajišťuje výkup a následné zpracování druhotných surovin podnikům, firmám, městům, obcím i ...

Nakládání s odpady - facility management

Nakládání s odpady - facility management

Zoptimalizujte a snižte náklady za provoz a správu majetku a venkovních prostor vaší firmy. SITA CZ se zabývá takzvaným facility managementem a outsourcingem podpůrných služeb, což zahrnuje soubor služeb, jako například: - ...

VÍCE MICROSITE


SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10
Praha 2 - Vinohrady
120 00

Telefon:
+420 800 102 000
+420 221 180 111
Email:
email
Web:
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Okres: Praha-město
Právní forma akciová společnost
Kontaktní osoba: Monika Bílková
Obrat: neudáno
Počet zaměstnanců: nad 1000 zaměstnanců
VÍCE

OBRÁZKY

left right

Čištění a odvoz průmyslových odpadů, SUEZ Využití zdrojů a.s.


Čištění a odvoz průmyslových odpadů, SUEZ Využití zdrojů a.s.

PROSPEKTY

Oběhové hospodářství, SUEZ Využití zdrojů a.s.

Prospekt č. 1

Oběhové hospodářství, SUEZ Využití zdrojů a.s.

zobrazit

POBOČKY

Centrála
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, Praha 2 - Vinohrady 120 00
GPS: 50°4′47.68″ N, 14°26′6.04″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Drčkova 2798/7, Brno 628 00
GPS: 49°14′4.4″ N, 16°30′35.93″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
U Panelárny 456/2, Olomouc-Chválkovice 779 00
GPS: 49°36′2.99″ N, 17°17′31.78″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
K Lipníkům 31, Boskovice 680 01
GPS: 49°29′35.31″ N, 16°39′57.79″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Na Střelnici 633, Rapotín 788 14
GPS: 49°59′34.51″ N, 16°59′32.1″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Slovenská 2084/102, Ostrava-Mariánské Hory 709 00
GPS: 49°50′58.27″ N, 18°14′29.69″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Hemy 909, Valašské Meziříčí 757 01
GPS: 49°28′29.69″ N, 17°58′43.86″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Napajedelská 1552 /areál Prům. st./, Otrokovice 765 02
GPS: 49°11′48.91″ N, 17°32′12.98″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Skladová 488/10, Plzeň 326 00
GPS: 49°43′23.27″ N, 13°24′39.28″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Zátkova 495, Soběslav 392 01
GPS: 49°15′7.2″ N, 14°43′26.14″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
127, Temelín 373 01
GPS: 49°11′44.27″ N, 14°20′32.5″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Samota 4416, Chomutov 430 01
GPS: 50°27′32.87″ N, 13°22′4.55″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Na Rovném 865, Trmice 400 04
GPS: 50°38′36.71″ N, 13°59′0.2″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Podhoří, Ústí nad Labem 400 10
GPS: 50°41′25.89″ N, 13°58′40.65″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Ke Kablu 289, Praha 10 102 00
GPS: 50°3′43.46″ N, 14°32′23.16″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Jana Nohy, Benešov 256 01
GPS: 49°46′42.24″ N, 14°40′45.95″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Semtín 103, Pardubice 530 02
GPS: 50°3′42.59″ N, 15°43′45.73″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Novosady 616, Němčice nad Hanou 798 27
GPS: 49°21′17.5″ N, 17°11′48.95″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Antonínův Důl 107, Jihlava 586 02
GPS: 49°27′58.23″ N, 15°36′1.83″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Přednádražní 3532, Břeclav 690 02
GPS: 48°46′10.47″ N, 16°54′39.64″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Třída 3. května 1180, Zlín 763 02
GPS: 49°12′30.11″ N, 17°35′26.26″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Bobrky 460, Vsetín 755 01
GPS: 49°21′42.16″ N, 17°58′7.94″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Vítkovská 391, Odry 742 35
GPS: 49°40′9.73″ N, 17°49′49.33″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Štramberská, Příbor 742 58
GPS: 49°37′37.2″ N, 18°8′9.5″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Pavlíkova, Frýdek Místek 738 01
GPS: 49°41′0.08″ N, 18°20′45.94″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
v areálu zem. družstva Unčovice, Křelov - Břuchotín 783 36
GPS: 49°36′55.47″ N, 17°11′46.7″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.
SITA
Areál v ulici Vinohradská, Brno – Černovice 618 00
GPS: 49°15′11.97″ N, 16°34′53.33″ E
SITA
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Areál v ulici Vinohradská, Brno – Černovice 618 00
GPS: 49°11′49.27″ N, 16°38′35.78″ E
SUEZ Využití zdrojů a.s.

VÍCE