Na Pankráci 17
Praha 4 140 21
tel.: +420 261 176 230
email: info@ekokom.cz

KONTAKT
VíCE >

zpětný odběr, odpadové hospodářství

Trideni odpadu 2, EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha +
DALŠÍ
FOTKY
Autorizovaná obalová společnost

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem.

Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu

Spolupracuje na projektech v odpadovém hospodářství a již od roku 1998 realizuje vzdělávací projekt na školách.
Vychází přitom ze dvou zákonných povinností:

1/ Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

2/ Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly.

Uzavírá Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů.

Uzavírá Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

Služby pro obce:
- využití a recyklace odpadů
- průběžně mapuje situaci na trhu využitelných složek komunálního odpadu
- informace o úpravcích, obchodních firmách a zpracovatelích vytříděných složek komunálního odpadu.
- projekty a konzultace v odpadovém hospodářství
- obcím zapojeným do systému poskytuje konzultační služby v oblasti nakládání s komunálním odpadem a jeho obalovou složkou zaměřené především na rozvoj a optimalizaci systému sběru, třídění, přepravy a využití odpadu
- studie a projekty zaměřené na zefektivnění systémů tříděného sběru komunálních odpadů v lokálním i regionálním měřítku
- spolupráce při zpracování krajských koncepcí a plánů odpadového hospodářství
- spolupráce při žádostech na získání finanční podpory z mezinárodních fondů.

ZELENÝ BOD
Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou
k používání jsou oprávněni pouze klienti společnosti EKO-KOM.
Umístění značky na obalu znamená, že za něj byl uhrazen finanční
příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů.
Použití ochranné známky ZELENÝ BOD na výrobcích distribuovaných
v ČR je možné pouze se souhlasem autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, která je nositelem práv na území ČR.
VÍCE

Slogan: Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

http://www.ekokom.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody

Třídění odpadu a jeho následná recyklace je velmi důležitá pro společnost i životní prostředí. Česká republika patří v této oblasti mezi nejzodpovědnější státy v Evropě, na třídění odpadu se aktivně podílí přibližně 72 % obyvatel. Tomuto výsledku přispívá i společnost EKO KOM, která již 15 let efektivně provozuje systém třídění odpadu v rámci celorepublikového systému.

VÍCE
Třídění odpadu je pro 72% Čechů běžná záležitost

Třídění odpadu je pro 72% Čechů běžná záležitost

Třídění odpadu je nyní pro většinu lidí nyní naprosto běžné a papír či plastové lahve již do obyčejné popelnice vyhazuje bez rozmyslu jen málokdo. To však neznamená, že tomu tak bylo vždy, za 15 let prošla oblast recyklace a třídění odpadu velkým vývojem.

VÍCE
VÍCE ČLÁNKŮ

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Odběr a využití odpadů – systém pro města a obce - Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Odběr a využití odpadů – systém pro města a obce - Smlouva o zajištění ...

Zajišťujeme odběr a využití recyklovatelného odpadu v obcích a městech v Praze i po celé České republice.

Třídění odpadů v domácnosti - jak na to? - poradí Vám společnost EKO-KOM, a.s.

Třídění odpadů v domácnosti - jak na to? - poradí Vám společnost ...

Jak správně nakládat s odpady v domácnosti poradí společnost EKO-KOM. Recyklovatelný odpad vyhozený do směsného je znehodnocen a nemá šanci na další užití v podobě nového výrobku.

Obalové hospodářství pro firmy Praha – systém EKO-KOM

Obalové hospodářství pro firmy Praha – systém EKO-KOM

Díky našemu systému EKO-KOM zajistíme obalové hospodářství všem firmám v Praze i České republice. Všechny obaly, které se používají k ochraně či prezentaci produktu podléhají zpětnému odběru a využití. Firmy, které takto balené výrobky ...

Jak správně třídit – barevné kontejnery

Jak správně třídit – barevné kontejnery

Jaký odpad patří do jakého kontejneru Vám poradí akciová společnost EKO-KOM. Informace o tom, jaká surovina patří do které nádoby, Vám naznačí už samotná nálepka na kontejneru. O dalších podmínkách třídění odpadu a umístění sběren ...

Třídění ostaního odpadu - co kam patří

Třídění ostaního odpadu - co kam patří

Kromě běžně recyklovatelných materiálů se v domácnosti množí i další odpady, které je nutné rozdělit ať z důvodu jejich dalšího využití či zamezení jejich toxikačním účinkům. Všechny suroviny v této sekci se sváží do sběrného dvora, kde ...

Správné vedení evidence obalů - seminář pro firmy

Správné vedení evidence obalů - seminář pro firmy

Na semináře o správném vedení evidence obalů ve firmě zve své klienty společnost EKO-KOM. Zveme Vás na semináře o správném zacházení s obaly, které Vaše firma za rok vyprodukuje. Na schůzce řešíme především zákon č. 477/2001 Sb. O ...

Putovní výstava pro základní školy  - Propagace tříděného sběru odpadů

Putovní výstava pro základní školy - Propagace tříděného sběru odpadů

Školní výstava s názvem Tonda Obal na cestách přiblíží recyklaci a separaci odpadů jak dětem tak dospívajícím.

Zpětný odběr odpadů – ekologický systém EKO-KOM pro města a obce

Zpětný odběr odpadů – ekologický systém EKO-KOM pro města a obce

Obce a města, která jsou v ekologickém systému EKO-KOM, zajišťují zpětný odběr odpadů a mají proto nárok na finanční odměnu. Města a vesnice, které se chtějí přidat do ekologického systému, musí zajistit dostatek odběrných míst pro ...

VÍCE MICROSITE


EKO-KOM, a.s.
Třídění a recyklace odpadu Praha

Na Pankráci 17
Praha 4
140 21

Telefon:
+420 261 176 230
+420 729 848 111
Email:
email
Web:
Fax:
+420 261 176 239
IČ: 25134701
DIČ: CZ25134701
Okres: Praha-město
Právní forma akciová společnost
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Grolmus
Obrat: nad 100 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců: 26 - 100 zaměstnanců
VÍCE

OBRÁZKY

left right

Trideni odpadu 2, EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha


Trideni odpadu 2, EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

Video č.1

Příběh plastu - Samosebou, třídím odpad


PROSPEKTY

Výroční shrnutí 2015, EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

Prospekt č. 1

Výroční shrnutí 2015, EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

zobrazit

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

Prospekt č. 2

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace odpadu Praha

zobrazit