SELGEN, a.s. Šlechtění nových odrůd polních plodin
Obilniny, luskoviny, olejniny

Šlechtění a množení vyšších stupňů obilovin a technických plodin se zaměřením na:
- bob, peluška, ozimá vikev, jetel, hrách a ozimý ječmen oves a ozimé žito hrách, ozimý ječmen a oves ozimá a jarní pšenice a jarní ječmenem osiva a sádí.

V současné době naše společnost má pět šlechtitelských stanic jedno testovací středisko.

Každá stanice se specializuje na šlechtění konkrétních druhů polních plodin.

Obilniny:
- pšenice ozimá a jarní
- ječmen jarní a ozimý
- oves nahý a setý
- Tritikale
- žito.

Luskoviny:
- hrách polní jarní a ozimý
- Peluška
- Lupina bílá
- Bob polní.

Olejniny:
- řepka jarní a ozimá
- hořčice.

Pícniny:
- jetel luční, nachový (inkarnát)
- Vojtěška
- Vikev ozimá panonská.

Okopaniny:
- Cukrová řepa
- Krmná řepa.

Prodej pomocných přípravků:
- inokulant Nitrazon N+


Katalog firem:    Semenářství,  
Štítky: obilniny, luskoviny, olejniny, pícniny, okopaniny, prodej pomocných přípravků pro pěstování plodin