Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Rozšířená výuka cizích jazyků

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52 je devítiletou základní školou s rozšířenou výukou jazyků, tělesné a hudební výchovy. Součástí školy je školní jídelna i školní družina. Celková kapacita školy v současné době činí 650 žáků. Sídlíme v krásné kompletně zrekonstruované historické budově v městské části Břevnov, Praha 6 s dobrou dopravní dostupností.

ZŠ Marjánka:
- 1. - 9. ročník
- rozšířená výuka cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština)
- rozšířená výuka tělesné výchovy (sportovní gymnastika, kopaná)
- rozšířená výuka hudební výchovy (sborový zpěv, hra na flétnu)
- pro cizince nabízíme v rámci vyučování specializovanou výuku českého jazyka
- evropská třída, od prvního ročníku pro žáky se zvýšeným zájmem o cizí jazyky
- různé zájmové kroužky
- venkovní hřiště.

Naše škola si zakládá na všestranném vzdělání dětí, během celého roku pořádáme řadu aktivit jako jsou různé zážitkové kurzy, školy v přírodě či lyžařské výcviky. Jsme také členem Asociace Cambridgeských škol v ČR.


Katalog firem:    Základní školy,  
Štítky: ZŠ Marjánka, rozšířená výuka hudební výchovy, tělocviku