Podnikatelská 545
Praha 9 - Běchovice 190 11
tel.: +420 246 061 395
email: krcova@apccz.cz

KONTAKT
VíCE >

personální certifikace a kvalifikace technického personálu

Certifikační programy Praha, Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s. Certifikační programy Praha +
DALŠÍ
FOTKY
APC–certifikační sdružení právnických osob s právní subjektivitou, v jehož čele stojí Valná hromada členů a je
řízeno Správní radou.

APC jako certifikační orgán je akreditováno podle normy
ČSN EN ISO/IEC 17024 akreditačním orgánem ČIA
Český institut pro akreditaci.


Certifikační programy
Nedestruktivní defektoskopie
Schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED
Nedestruktivní defektoskopie (Std 201 APC)
Koroze a protikorozní ochrana
Tepelné zpracování kovů
Metrologické činnosti
Auditorské činnosti

APC v rámci certifikačního procesu
( tj. školení, zkoušky, praxe, přiznání certifikace, dozor )
nabízí certifikaci osob pro tyto obory :

SYSTÉM NDT PODLE EN 473 A ISO 9172
Defektoskopie nedestruktivní zkoušení
Pro stupně 1, 2, 3 a metody
- RT-radiografické zkoušení
- UT-zkoušení ultrazvukem
- MT-zkoušení magnetickou metodou práškovou
- PT-zkoušení kapilární metodou
- ET-zkoušení vířivými proudy
- LT-zkoušení těsnosti
- VT-vizuální kontrola..

autorizace ÚNMZ, notifikace u EU v Brusselu pro
odsouhlasování pracovníků NDT podle nařízení vlády
č. 26/2003 Sb., tj. podle směrnice 97/23/EC
pro nerozebíratelné spoje tlakových zařízení

SYSTÉM NDT PODLE STD-301 APC
Defektoskopie nedestruktivní zkoušení
(uzavřený systém navazující na předchozí systémy ČSR)
Pro stupně 1, 2, 3 a metody
- RT-radiografické zkoušení
- UT-zkoušení ultrazvukem
- MT-zkoušení magnetickou metodou práškovou
- PT-zkoušení kapilární metodou
- ET-zkoušení vířivými proudy
- LT-zkoušení těsnosti.

SYSTÉM PRO SPECIFICKÉ ČINNOSTI NDT A
OBORY SOUVISEJÍCÍ PODLE STD-201 APC
- měření tlouštěk ultrazvukovými tloušťkoměry
- měření tlouštěk povlaků a vrstev elmag. metodami
- vizuální kontrola povrchu svarů NDT zkoušení ve
stavebnictví
- zjišťování záměn materiálů jiskrovou metodou
- zjišťování záměn materiálů spektrální metodou

SYSTÉM PRO KOROZI A PROTIKOROZNÍ OCHRANU
PODLE STD-401 APC
- stupeň 1 (korozní technik)
- stupeň 2 (korozní technolog)
- stupeň 3 (korozní inženýr)

SYSTÉM PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ
PODLE STD-402 APC
- stupeň 0 (specifický pracovník)
- stupeň 1 (kalič)
- stupeň 2 (mistr / technolog)

SYSTÉM PRO KALIBRAČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOSTI
V OBORU STANOVENÝCH MĚŘIDEL POUŽÍVANÝCH
PŘI ROZVODU EL. ENERGIE PODLE STD-501 APC
- stupeň 1 (pracovník pro ověřování a kalibraci
elektroměrů a měřících transformátorů)
- stupeň 2 (pracovník opravny a montážní pracovník
stanovených měřidel)

SYSTÉM PRO AUDITORY PODLE STD-602 APC
- stupeň 2 (auditor jakosti)
- stupeň 3 (auditor procesu NDT).

SYSTÉM PRO INSPEKCI TECHNICKÉ BEZPEČNOSTI
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE STD-603 APC
- stupeň 1 (inspekční technik)
- stupeň 2 (vedoucí inspekční technik)
- stupeň 3 (vedoucí zkušební technik).

Jakékoliv další informace získáte na našich
webových stránkách www.apccz.cz nebo přímo v APC.
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s. Certifikační programy Praha

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s. Certifikační programy Praha

http://www.apccz.cz/cz/

FIREMNÍ ČLÁNKY

Certifikační sdružení pro personál APC: Certifikace a kvalifikace

Certifikační sdružení pro personál APC: Certifikace a kvalifikace

Potřebujete personální certifikace nebo kvalifikace technického personálu? Obojí prostřednictvím svých schválených školicích a zkušebních středisek zajišťuje certifikační sdružení pro personál APC, z.s. z Prahy. Sdružení tvoří 40 členů z řad významných průmyslových podniků.

VÍCE
VÍCE ČLÁNKŮ


Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s.
Certifikační programy Praha

Podnikatelská 545
Praha 9 - Běchovice
190 11

Telefon:
+420 246 061 395
+420 246 061 396
Email:
email
Web:
Fax:
+420 246 061 399
IČ: 62934210
DIČ: CZ62934210
Okres: Praha-město
Právní forma ostatní
Kontaktní osoba: Josef Holec
Obrat: 50 000 tis. - 100 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
VÍCE

OBRÁZKY

Certifikační programy Praha, Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s. Certifikační programy Praha


Certifikační programy Praha, Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s. Certifikační programy Praha