AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Komunální služby Praha
Likvidace odpadu

Společnost AVE CZ je jednou z největších společností na trhu odpadového hospodářství, sanací ekologických zátěží, demolic, údržby komunikací, komunálních služeb a facility managementu. Na území České republiky působí od roku 1993.


Mezi konkrétní činnosti společnosti AVE CZ patří:
- svoz a odstranění komunálního a živnostenského odpadu
- svoz a využití tříděného odpadu (separovaných složek odpadu)
- výkup tříděného odpadu / zpracování druhotných surovin
- svoz a odstranění nebezpečných odpadů
- sanace starých ekologických zátěží
- letní čištění a zimní údržba komunikací, dopravní značení
- čištění průmyslových provozů
- údržba městské zeleně
- provozování sběrných dvorů
- svoz velkoobjemového odpadu
- poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady
- facility management: vnitřní a venkovní úklid, vnitřní a venkovní čištění


Vše co děláme, činíme s maximálním ohledem na životní prostředí.
Služby poskytujeme v nejvyšší možné kvalitě, disponujeme nejmodernějším technickým zázemím.


Slogan: Čistá budoucnost je společný cíl
Katalog firem:    Komunální technika,  Krajinářské, parkové a zahradní úpravy,  Práce s odpady a skladování odpadů,  Recyklace a likvidace odpadů,  Sběr a výkup odpadů,  Úklidové služby,  
Štítky: svoz a likvidace odpadů, sběrné dvory