JUDr. Jáchym Kanarek


Smetanova 17, Brno 602 00

Naše advokátní kancelář poskytuje zajištění úplného právního servisu zejména v těchto oblastech práva:
-Obchodní právo:
-zakládání a změny obchodních společností a družstev
-příprava a organizační zajištění valných hromad
-sepisování obchodních smluv a účast na obchodních jednáních
-vymáhání pohledávek
-právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv)
-úschova listin a finančních částek

-Směnečné právo:
-sepis směnek
-vymáhání směnečných pohledávek mimosoudní a soudní.

-Rozhodčí řízení:
-právní poradenství
-výkon funkce rozhodce (podmínky této právní služby je nutno individuálně projednat)
-zastupování v rozhodčím řízení.

-Autorské právo:
-právní poradenství
-zastupování autorů, výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
-sepis smluv týkajících se autorských práv a práv příbuzných (licenční smlouvy, nakladatelská smlouva, smlouva o vytvoření uměleckého díla, apod.)
-mimosoudní a soudní zastupování autorů a dalších osob v uplatňování nároků podle autorského zákona
-právní rozbory v oblasti autorského práva a práva příbuzného.

-Právo na ochranu osobnosti
-Trestní právo
-Ostatní právní služby:
-uplatňování nároků v řízení před Ústavním soudem ČR
-uplatňování nároků v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku
-úschova listin a finančních částek (na zvláštních účtech úschov)
-právní úkony prováděné ve spolupráci se soudním exekutorem, s účetním a daňovým poradcem, s patentovým poradcem.

IČ: 10537147
DIČ: CZ5704222458
Okres: Brno-město
Právní forma: ostatní
Počet zaměstnanců: neudáno
Obrat: neudáno
Kontaktní osoba: JUDr. Jáchym Kanarek

Další produkty a služby
  • právní poradenství, česká advokátní komora, zpracování právních rozborů, sepisování listin, obhajoba v trestních věcech


Související články
Oddlužení manželů (osobní bankrot)
Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Patentová, známková a advokátní kancelář Praha
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann Patentová a advokátní kancelář Praha.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


Ochranné známky a patenty na vynálezy
Ochranné známky a patenty na vynálezy

Patentová kancelář Rott, Růžička & Guttmann se realizuje v oboru duševního vlastnictví a své služby poskytuje jak domácím, tak zahraničním klientům. Potřebujete patent na svůj vynález, kterým je váš výrobek, zařízení, nebo výrobní postup? Obraťte se na nás, zajistíme vám jej bez zbytečných průtahů a komplikací.