AMTECO spol. s r.o.
Průmyslové váhy

Průmyslové váhy

Průmyslové váhy, pásový podavač, elektromechanická skluzová váha, navažovací systémy

Dávkovací systémy

Dávkovací systémy

Dávkovací zařízení pro jemné dávkování, komorové turniketové podavače

Pneumatické dopravy, speciální zařízení

Pneumatické dopravy, speciální zařízení

Pneumatické dopravy sypkých materiálů, speciální zařízení


Dávkovací systémy

Hlavním zaměřením společnosti AMTECO spol. s r.o. jsou dodávky ucelených technologických uzlů pro dopravu, průmyslové vážení a dávkování sypkých materiálů. Zabývá se dodávkou zařízení pro průmyslové vážení a dávkování, automatické kontinuální navažování, automatické linky, skluzové váhy.

Jednotlivé prvky jsou variabilní a je možno je přizpůsobit požadavkům zákazníka.
Vážící zařízení jsou vybavena snímači a řídící elektronikou vlastní konstrukce a výroby.

Společnost AMTECO spol. s r.o. má projekční a konstrukční kapacity včetně vývojových dílen pro elektronické systémy a speciální stroje.
Disponuje odborníky z různých průmyslových oborů od specialistů pro vývoj elektronických systémů, speciálních strojů, stavebních hmot a konstrukcí až po požární posuzování staveb.

Průmyslové váhy, průmyslové vážení a dávkování
Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – 4/10-20:
- systém pro navažování práškových aditiv do betonových směsí v betonárnách
- pro navažování barevných pigmentů při výrobě barevného betonového zboží, pro navažování komponent pro mísiče při výrobě stavebních hmot (např.tmely, spárovací hmoty apod.), pro navažování směsí libovolných sypkých, práškových, nelepivých medií, např. krmivových směsí, potravinářských směsí (verze v nerez provedení)
- systém je dodáván v rozloženém stavu a montuje se na místě instalace u zákazníka

Navažovací a dávkovací systém barvítek AVDBp – X – 20:
- navažovací a dávkovací systém je určen pro navažování a pneumatickou dopravu jednotlivých dávek práškových barev
- navažovací systém je možno doplnit zařízením pro čistění dopravního potrubí od případných nálepů
- systém je dodáván jako kompaktní celek přizpůsobený pro připojení tlakového vzduchu, elektrické energie a případného kabelu pro komunikaci s nadřazeným řídícím systémem

Elektromechanická skluzová váha ASV xx P:
- pro kontinuální vážení a dávkování zrnitých materiálů v uzavřených technologických systémech, automatické kontinuální navažování
- vážení a dávkování práškových a granulovaných materiálů, plnění vagonů, autocisteren, mezioperační kontrola toku materiálu, určující zařízení při kontinuálním vytváření směsných produktů apod.

Technologické celky:
- systém plnění cisteren se skluzovou váhou je soubor zařízení vyvinutý pro kontinuální vážení. Je určen pro dávkování jednotlivých složek při nepřetržité výrobě, jako je dávkování přísad při výrobě cementů.

Dávkovací systémy:
- zařízení pro jemné dávkování je složen z několika násypek umístěných na nosné konstrukci. Každá násypka má svého dávkovacího šneka se speciální konstrukcí. Systém je řízený elektronickou jednotkou s možností nastavení hmotnostních dávek. Slouží k navažování různých práškových materiálů do přenosných nádob.

Pneumatické dopravy:
- vysokotlaký komorový podavač AKPV 1000 – 0, 6 je složen z válcové tlakové nádoby s kuželovou spodní částí osazenou 18 kusy speciálních fluidizačních trysek, kdy komorový podavač pracuje v cyklech. Slouží k přepravě suchých práškových materiálů s maximální zrnitostí do 4 mm.

Speciální zařízení:
- dvojitá oddělovací klapka s pohonem
- stírací filtr ASF 1200
- mobilní posunovací zařízení MPZ-40
- dvojitá oddělovací klapka ADKP
- zvonový uzávěr AZU 200 V1
- zařízení pro plnění autocisteren s plnící hubicí APAC 40.


Katalog firem:    Měřicí a regulační technika,  Pneumatické stroje a zařízení,  Stroje jednoúčelové a speciální,  Technologické linky,  
Štítky: průmyslové vážení a dávkování, skluzové váhy, automatické kontinuální navažování, automatické linky