čp. 219
Česká Třebová - Lhotka 560 02
tel.: +420 465 530 465
email: podatelna@orlab.cz

KONTAKT
VíCE >

rozbory vody Žamberk, rozbor odpadů Česká Třebová, rozbor potravinářských olejů Ústí nad Orlicí

Kontrola prostředí, Orlická Laboratoř, s.r.o. +
DALŠÍ
FOTKY
Vzorkování a laboratorní rozbory, odběry, analýzy


Zabýváme se rozbory složek životního a pracovního prostředí - rozbory vod, odpadů, zemin, sedimentů, kalů, ovzduší, potravin, kosmetiky, krmiv, kontrolu sterilizátorů, kontrolu mikrobiální čistoty prostředí (stěry) a také na interpretaci výsledků a hledání nápravných opatření.
Rozbory konopí – Cannabinoidy

Vzorkování a laboratorní rozbory

Rozbor vody
- pitné a užitková
- určené ke koupání
- odpadní
- podzemní
- povrchové
- technologické


Rozbor odpadů
- pevných
- biologický rozložitelných, komposty, digestáty
- čistírenské a technologické kaly
- rybniční a říční sedimenty
- zeminy


Rozbory ovzduší
- na pracovištích
- v pobytových místnostech
- trichloramín v ovzduší plaveckých bazénů
- emise
- půdní vzduchy

Kontrola sterilizátorů a čistoty prostředí
- kontrola účinnosti sterilizátorů
- kontrola mikrobiální kontaminace prostředí

Rozbor potravin, kosmetiky, lihovin, krmiv
- mikrobiologická kontrola potravin, kosmetických výrobků, krmiv
- stanovení kovů
- stanovení vody metodou dle Karl Fischera
- stanovení čísla kyselosti
- stanovení methanolu, 1-propanolu v lihovinách
- stanovení vody, fosforu a čísla kyselosti v potravinářských olejích

Cannabinoidy
- stanovení v listech, stoncích, květech konopí
- stanovení v extraktech z konopí

Přírodní radionuklidy ve vodě, interieru a půdě
- přírodní radionuklidy ve vodách
- měření radonu na stavebním pozemku a ve stavbách

Činnosti spojené s laboratorními vyýsledky
- automatické hlídání odběrových termínů
- zpracování harmonogramu vzorkování
- zasílání výsledků do elektronických databází
- porovnání výsledků s požadovanými limity
- u nevyhovujících mikrobiologických výsledků automatické informování zákazníka
- zasílání předběžných výsledků e-mailem
- předávání výsledků rozborů v excelovských tabulkách a grafech

K dalším poskytovaným službám patří
- hodnocení nebezpečných vlastností odpadů H1 - H15
- zpracování provozních řádů plaveckých a rehabilitačních bazénů
- jednání a konzultace s orgány státní správy
- sledování a informovanost o aktuálních legislativních změnách ve vybraných oborech
- pořádání konzultačních dnů ve vybraných oborech
- konzultace a pomoc při hledání nápravných opatření

Zajištění:
- vyjádření osob s odbornou způsobilostí, zpracování HRA, EIA a rizikových analýz
- podkladů pro povolování odběrů vody, sledování a vyhodnocování jakosti pitných vod vč. návrhů potřebných nápravných opatření
- podkladů pro povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podzemních a kanalizací pro veřejnou potřebu
- zpracování hlášení o vodovodech a kanalizacích dle platných předpisů, zpracování a vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací
- vypracovávání a aktualizace provozních řádů vodovodů (včetně jejich projednání se státními orgány), zpracování evidenčních výkazů o vodovodech
- zpracování kanalizačních řádů kanalizací pro veřejnou potřebu a provozních řádů ČOV

Orlická laboratoř poskytuje své služby také pro klienty ze Svitav, Ústí nad orlicí, Lanškrouna, Štítů, Žamberku, Vamberku, Letohradu a z celého regionu

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025, registrovaná pod č.1277.
VÍCE
WEBOVÁ STRÁNKA Orlická Laboratoř, s.r.o.

WEBOVÁ STRÁNKA

WEBOVÁ STRÁNKA Orlická Laboratoř, s.r.o.

http://www.orlab.cz/

LINKY NA WEB

Kontrola vody

FIREMNÍ ČLÁNKY

Přírodní radionuklidy ve vodách, rozbory potravin

Přírodní radionuklidy ve vodách, rozbory potravin

Díky moderní technice a laboratořím můžete dnes snadno zjistit, jakou vodu používáte na vaření, koupání, atd., jestli potraviny, které nakupujete, jsou opravdu pro zdraví prospěšné. A to vše s vysokou spolehlivostí díky akreditaci laboratoře. Pokud právě tyto služby hledáte a ještě mnohem více, tak je vám k dispozici Orlická Laboratoř, s.r.o. se sídlem v České Třebové.

VÍCE
Rozbor vody pitné, podzemní i odpadní zajistí Orlická laboratoř

Rozbor vody pitné, podzemní i odpadní zajistí Orlická laboratoř

S vodou se setkáváme každý den. Používáme ji k vaření, pití, koupání i pro stavební účely. Je proto potřeba mít jistotu, že voda, kterou využíváme, je v pořádku a bez škodlivých látek. Máte pochybnosti o kvalitě vody nebo potřebujete udělat preventivní rozbor vody? V okrese Ústí nad Orlicí je tu pro vás Orlická laboratoř. Provádíme rozbory všech typů vod, a to rychle a dle předepsaných norem.

VÍCE
VÍCE ČLÁNKŮ

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Spolehlivé měření a hodnocení ovzduší na pracovištích

Spolehlivé měření a hodnocení ovzduší na pracovištích

Měření a hodnocení koncentrace prachu a chemických škodlivin v pracovním ovzduší, měření ovzduší na pracovištích - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Vzorkování a laboratorní rozbory pitných vod a užitkových vod

Vzorkování a laboratorní rozbory pitných vod a užitkových vod

Pro všechny kdo mají zájem provádíme vzorkování a laboratorní rozbory pitných a užitkových vod - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk

Rozbor odpadních vod a čistírenských kalů

Rozbor odpadních vod a čistírenských kalů

Provádíme rozbory vod z čistíren odpadních vod, kanalizací a domácích čistíren, chemické a fyzikální rozbory aktivovaného kalu - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Rozbory konopí pro léčebné účely – Cannabinoidy z listu, květu, stonku

Rozbory konopí pro léčebné účely – Cannabinoidy z listu, květu, stonku

Provádíme rozbory konopí – Cannabinoidy - stanovení v extraktech z konopí nebo z listů, stonků a z květů - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Měření radonu na stavebním pozemku Ústí nad Orlicí

Měření radonu na stavebním pozemku Ústí nad Orlicí

Měření radonu ve stavbách – zamezte riziko onemocnění včas - Orlická Laboratoř, s.r.o. Česká Třebová

Kontrola účinnosti sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních

Kontrola účinnosti sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních

Pravidelná kontrola účinnosti sterilizátorů ve zdravotnických zařízeních, salónech nebo pedikúrách.

Rozbor vody, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí

Rozbor vody, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí

Provádíme rozbor pitné a užitkové vody - Kontrola kvality teplé užitkové vody se zaměřením na výskyt legionel, dezinfekčních látek

Laboratorní rozbor kosmetiky Orlická Laboratoř | Lanškroun

Laboratorní rozbor kosmetiky Orlická Laboratoř | Lanškroun

Naše Orlická Laboratoř se dokonale vyzná v mikrobiologických a chemických rozborech včetně rozborů kosmetiky.

Rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, emise

Rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, emise

Orientujeme se na rozbory složek životního a pracovního prostředí, jako jsou například rozbory ovzduší na pracovištích, v pobytových místnostech, emise a mnoho dalších.

Rozbor potravinářských olejů - fosfor i číslo kyselosti | Česká Třebová

Rozbor potravinářských olejů - fosfor i číslo kyselosti | Česká Třebová

Rozbor potravinářských olejů je jedním z řady oborů společnosti Orlická laboratoř Česká Třebová. Již řadu let se úspěšně věnujeme rozborům vody, ovzduší, odpadů, potravin.

Měření škodlivin v pracovním prostředí

Měření škodlivin v pracovním prostředí

Jsme zkušená a odborná laboratoř, která provádí měření a analýzy chemických škodlivin v pracovním ovzduší za účelem stanovení nejvyšší přípustné koncentrace.

Laboratorní rozbor potravin Orlická laboratoř

Laboratorní rozbor potravin Orlická laboratoř

Naše odborná laboratoř ve Lhotce poblíž České Třebové se věnuje vzorkování a laboratorním rozborům potravin.

VÍCE MICROSITE


Orlická Laboratoř, s.r.o.
čp. 219
Česká Třebová - Lhotka
560 02

Telefon:
+420 465 530 465
+420 734 632 058
Email:
email
email
Web:
IČ: 60912677
DIČ: CZ60912677
Okres: Ústí nad Orlicí
Právní forma společnost s r. o.
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pinkasová
Obrat: 10 000 tis. - 50 000 tis. Kč
Počet zaměstnanců: 6 - 25 zaměstnanců
Provozní doba: Pondělí až pátek: 6:00 – 15:30 Jiné termíny po telefonické dohodě.
VÍCE

OBRÁZKY

left right

Kontrola prostředí, Orlická Laboratoř, s.r.o.


Kontrola prostředí, Orlická Laboratoř, s.r.o.