Obec Horní Bludovice Obecní úřad Horní Bludovice
Obec Horní Bludovice Obecní úřad Horní Bludovice

Obecní úřad Horní Bludovice.
Obec Horní Bludovice:
-8, 98 km2
-1815 obavatel.
Příslušnost k úřadům:
-obec s rozšířenou působností: Havířov
-obec s pověřeným obecním úřadem:
Horní Bludovice
-okres: Karviná
-stavební úřad: Frýdek-Místek
-matrika: Horní Bludovice
-finanční úřad: Havířov
-katastrální úřad: Havířov
-pozemkový úřad: Karviná
-okresní soud: Frýdek-Místek
-celní úřad: Karviná.
O obci Bludovice pochází první dochovaná
zpráva z roku 1335. Založil ji
pravděpodobně šlechtic Blud z Jičína,
který patřil do okruhu dvořanů prvního
těšínského vévody Měška. Postupně
docházelo k rozdělování obce na Horní
a Dolní, následně vznikla část
Prostřední. Horní Bludovice tvořily
v roce 1573 samostatný celek, patřící
Bludovickým z Bludovic. V 18. století
za Rymultovských z Kornic byl postaven
barokní zámek, jehož dnešní podoba
je dílem přestavby po požáru 1926.
V roce 1959 došlo ke spojení Horních
a Prostředních Bludovic do jedné obce.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,