Obec Klokočí Obecní úřad
Obec Klokočí Obecní úřad

Obec Klokočí:
Název obce Klokočí odvozují znalci od keře "klokoč", jehož plody se objevují již na obecní pečeti z roku 1766.
První písemná zmínka o vsi však pochází až z roku 1371 a potvrzuje, že Klokočí bylo součástí drahotušského panství.
V letech 1408 až 1476 patří Klokočí jako součást drahotušského panství pánům z Cimburka. Po bitvě na Bílé hoře je panství zkonfiskováno a novým majitelem se stává od roku 1622 kardinál Dietrichštejn. V držení rodu Dietrichštejnů je pak Klokočí, jako součást hranického panství, dlouhých 300 let. Od roku 1894 vedou v Klokočí kroniku, kde se můžeme dočíst o nejstarší historii obce, o jejím rozvoji a osídlování. V roce 1911 byla v obci postavena jednotřídní škola.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,