Soudní znalci a odhadci

(záznamy 1/10 z 10)  strana 1 / 1

Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Bc. Nikola Petrovicová

Bc. Nikola Petrovicová

Odhadce v oboru oceňování majetku pro věci nemovité - oceňování majetku a nemovitostí.

Ing.Neužil Bohumil

Ing.Neužil Bohumil

Znalec. Ceny, odhady: -motorová vozidla -přívěsy -návěsy -stroje -zařízení -technologie -stavební stroje -zemědělské stroje. Posudky obor strojírenství: -technický stav -závady -poruchy -havárie -dopravní nehody. Další telefon: 602103780.

Ptáčková Miluše

Ptáčková Miluše

Soudní znalec, odhadce: -zemědělské pozemky.

Ing.Jícha Jaroslav ÚEZ Příbram

Ing.Jícha Jaroslav ÚEZ Příbram

Soudní znalec, odhadce: -energetika -teplo -technické zkoušky a analýzy.

Ing.Pavel Suček,CSc.

Ing.Pavel Suček,CSc.

Soudní znalec - v oboru těžba a geologie

Václav Jonák

Václav Jonák

Znalecká činnost Realitní kancelář Realitní kancelář Geodetické zaměření

Ing. Jiří Kuba

Ing. Jiří Kuba

Auditorské služby Daňové poradenství a optimalizace - zpracování daňového přiznání Ekonomické poradenství Vedení a rekonstrukce účetnictví - daňová evidence - mzdová agenda Oceňování podniků

(záznamy 1/10 z 10)  strana 1 / 1