HD GEO - geodeti a zeměměřiči, na které se můžete spolehnout

HD GEO - geodeti a zeměměřiči, na které se můžete spolehnout

Nabízíme geodetické služby a zeměměřictví každému, kdo chce jistotu, že vše je, jak má. Nabízíme služby v zeměměřičském právu, při zastupování před katastrálním úřadem, pasportizaci vašich budov i zavádění a realizaci vašich geograficko - informačních systémů a dalších činnostech spojených s mapou. Rychle a kvalitně řešíme vaše starosti.

Ing. Ladislav Polan Geodetická kancelář Louny

Ing. Ladislav Polan Geodetická kancelář Louny

Naše společnost sídlící v Lounech se zabývá geodetickými pracemi. Zajišťujeme geodetické práce všeho druhu s použitím kvalitních přístrojů. Vypracujeme geometrické plány, vytyčíme hranice pozemku apod. Naše služby: - inženýrská geodezie - dělení parcel - vytyčování stavebních objektů - polohopis, výškopis, zeměměřičské práce - ...

GON Hradec Králové, a.s.

GON Hradec Králové, a.s.

Provádíme veškeré geodetické práce: - geodézie v katastru - geometrické plány jako je rozdělení pozemků, změna jejich hranice aj. - provádíme technickou pomoc při změně zápisu vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí - zajišťujeme vytyčovací práce na stavbách - vytyčujeme a vyměřujeme pozemky a hranic, včetně vyhotovení ...

Geodetická kancelář Semily Ing. Jan Král, geodet

Geodetická kancelář Semily Ing. Jan Král, geodet

Provádíme veškeré geodetické práce jako: -vyhotovování geometrických plánů -vytyčování vlastnických hranic -mapové podklady -kartografické práce -zaměřování inženýrských sítí -vytyčování a zaměřování staveb -dokumentace skutečného provedení staveb -polohopis a výškopis pro projekty staveb Působíme v okresech Semily, Jičín, Mladá ...

Skanska a.s. závod Morava, Středisko speciálních prací

Skanska a.s. závod Morava, Středisko speciálních prací

Skanska a.s. závod Morava, Středisko speciálních prací se sídlem v Prostějově se zaměřujeme se na zlepšování zeminy, její zpevnění a stabilizaci. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví včetně demoličních a trhacích prací nebo drcení a třídění kameniva a to v celé České i Slovenské republice. Také se specializujeme na ...

SURGEO, s.r.o.

SURGEO, s.r.o.

Společnost SURGEO s.r.o. se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností, skenováním, digitalizací, zpracováním grafických a atributových dat a dalšími činnostmi spojenými s tímto oborem. Geologické práce: -ložiskový průzkum, ložiskové průzkumy -inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, ...

VODASERVIS s.r.o. úpravny  vody

VODASERVIS s.r.o. úpravny vody

Naše společnost VODASERVIS s.r.o., funguje již od roku 2002 a pracuje v oboru technologie úpravy vody. Rozšířili jsme činnost o hydrogeologii a vrtání studní. Máme vlastní prodejnu s čerpací technikou a doplňky. Naše firma vlastní certifikát managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikát enviromentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 ...

HIG geologická služba, spol. s r.o.

HIG geologická služba, spol. s r.o.

Provádíme tyto průzkumy: -stavebně geologický a hydrogeologický pro vody, vodní stavby, ochranné hráze a poldry, měření plání, násypů a radonu. Vlastníme vrtnou soupravu HSV 125. Nosnou činností společnosti je stavebně geologický a hydrogeologický průzkum, měření plání a násypů, hydrogeologický průzkum vod a zemin. INŽENÝRSKÁ ...

Ing. Radomír Matějka - Zlíngeo

Ing. Radomír Matějka - Zlíngeo

Naše firma Zlíngeo pracuje v oboru geologické práce, inženýrská geologie, geotechnika. Provádíme geologické průzkumy, měření radonu. Služby, práce: -inženýrsko geologický, stavebně geologický průzkum je podkladem pro statiky, kteří mohou rozhodnout o způsobu založení stavby -geologický průzkum pro vyhledávání a ochranu zdrojů podzemních ...

Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

Geodézie Dvůr Králové s.r.o.

Geodézie Dvůr Králové nad Labem nabízí: Zaměření inženýrských sítí k rodinným domům Geometrické plány Geodetické práce v investiční výstavbě Zpracování mapových podkladů Zaměření staveb Vytyčení pozemků Mapy závodů Digitální mapy Vytyčení stavebních objektů Naše geodézie působí především ve východočeském regionu, ve Dvoře Králové ...

ESKO-MAX s.r.o.

ESKO-MAX s.r.o.

Jsme Realitní kancelář, která je na trhnu již několik let a snaží se všem svým klientům vždy nejlíp poradit v tom jak prodat, nakoupit, najít a podobně. Nabízíme veškeré služby spojené s realitní činností a myslíme že nabízíme velmi kvalitní služby v tomto oboru. Realitní činnost, prodej rodinných domů, bytů, komerčních objektů, ...

Ing.Pavel Dvořáček Geodetická kancelář Tábor

Ing.Pavel Dvořáček Geodetická kancelář Tábor

Naše firma se zabývá geodetickou činností od roku 1997. Zajišťujeme komplexní poradenství a servis v oboru majetkoprávních převodů nemovitostí především pro oblast Jihočeského kraje. Také se zabýváme projekčními pracemi v elektro oboru. Služby, geodetická kancelář: - vyhotovení geometrických plánů se zajištěním podkladů pro majetkoprávní ...

ArtepGeo s.r.o.

ArtepGeo s.r.o.

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách. Využívá dlouholeté tuzemské a zahraniční praktické zkušenosti v pozemním, podzemním a dopravním stavitelství. Zajištění a vyhodnocení, vypracování: - geotechnické a ...

JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o. Geodetické služby, geodézie

JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o. Geodetické služby, geodézie

Geodetické služby, geodetická kancelář, kompletní geodetický servis: - geodetické práce, zeměměřičství - inženýrská geodézie - dokumentace staveb - katastr nemovitostí, zpracování geometrických plánů - vytyčování pozemků - zjišťování průběhu inženýrských sítí u správců sítí - topologické podklady pro informační systémy (GIS) ...

Ing. Karel Drahokoupil Projektová kancelář

Ing. Karel Drahokoupil Projektová kancelář

Ing. Karel Drahokoupil nabízí kompletní služby projektové kanceláře v rámci Karlovarského kraje i příhraniční oblasti Německa se specializací na projektování pozemních staveb. Služby projekční kanceláře: - zpracování projektové dokumentace - poradenství a projektování v investiční výstavbě - projekce rodinných domů, bytových domů, hotelů, ...

SYNER,  s.r.o.

SYNER, s.r.o.

Stavební firma Stavební společnost Realizace staveb velkého rozsahu na klíč. Monolitické i prefabrikované stavby včetně rekonstrukcí, projektové dokumentace, inženýringu a subdodavatelské činnosti. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - investorsko - inženýrská činnost ve stavebnictví - projektová ...

GEOŠRAFO, s.r.o.

GEOŠRAFO, s.r.o.

Geodézie, geodetické služby. Provádíme tyto činnosti: - geodetické práce v investiční výstavbě - dokumentace skutečného provedení - činnost OG (Odpovědného Geodeta) - měření jeřábových drah, deformací - účelové mapy včetně inženýrských sítí - geometrické plány - vytyčování vlastnických hranic (hranice pozemků) a staveb - práce v ...

Stoklasa Ivo, Ing. 100KLASA

Stoklasa Ivo, Ing. 100KLASA

Geodetické a zeměměřické práce. Geodet. Geometrické plány. Inženýrská geodezie: - podklady pro projekt - vytyčování staveb, pozemku - dokumentace skutečného provedení staveb - zaměření dokončené stavby - zaměření pozemku - účelové mapy.

Elektrické instalace Zíka, s.r.o.

Elektrické instalace Zíka, s.r.o.

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení -Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén -Velkoobchod -Projektování elektrických zařízení Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Ing. Jitka Tomandlová

Ing. Jitka Tomandlová

Kompletní geodetická činnost. Služby : - inženýrská geodézie - geodetické práce ve výstavbě - zaměření skutečného provedenístaveb - vyhotovení digitální dokumentace - vyhotovení grafické dokumentace - investiční výstavba - vytyčení pozemků - katastr nemovitostí.

Ing. Martin Kmínek

Ing. Martin Kmínek

Geodetické práce: - úřední oprávnění pro oblast katastru nemovitostí a investiční výstavby - geometrické plány - vytyčení hranic - zaměření staveb pro kolaudaci do 3 dnů - zaměření přípojek inženýrských sítí - vytyčení stavby - geodetické podklady pro projektovou činnost - zaměření skutečného provedení stavby - poradenství v oblasti ...

RNDr. Karol Fojtík

RNDr. Karol Fojtík

Inženýrská geologie: -hydrogeologie -geologické práce -geologie -radonový průzkum, měření radonu -geotechnika -předběžný i podrobný inženýrsko-geologický průzkum -posouzení zemních prací, návrh hutnění násypů -zhodnocení agresivních vlastností podzemní vody a zemin -geotechnické výpočty: -výpočtová únosnost -sedání ...

Lesprojekt Krnov s. r. o.

Lesprojekt Krnov s. r. o.

Práce geodetické: - pozemkové úpravy - polohopisné a výškopisné plány - technická nivelace - geometrické plány - vytyčování hranic - vytyčování staveb. Práce projektové, předprojektové: - inženýrské stavby: - komunikace - chodníky - lesní a polní cesty - mosty - zpevněné plochy - parkoviště - meliorace - hrazení ...

Ing. Jan Friedrich

Ing. Jan Friedrich

Geodetické práce - inženýrská a stavební geodézie - práce v katastru nemovitostí - mapování

LŠL - STAVBY, s.r.o.

LŠL - STAVBY, s.r.o.

Provádíme: - jednoduché projektové dokumentace - poradenská činnost v oboru dopravních staveb - měřičské práce v souvislosti se zakládáním staveb - inženýrská činnost.

(záznamy 1/25 z 8984)  strana 1 / 360