Služby pro těžbu a hornictví

(záznamy 1/25 z 115)  strana 1 / 5

Těžba černého a hnědého uhlí probíhá v těžebních dolech, které mimo jiné zajišťují i následný prodej černého a hnědého uhlí a antracitu, ložiskové průzkumy, dobývání surovin, hornickou činnost a další geologické práce, jako je důlní mapování a měřictví.SURGEO, s.r.o.

SURGEO, s.r.o.

Společnost SURGEO s.r.o. se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností, skenováním, digitalizací, zpracováním grafických a atributových dat a dalšími činnostmi spojenými s tímto oborem. Geologické práce: -ložiskový průzkum, ložiskové průzkumy -inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, ...

Karel Kůrka AQUA servis

Karel Kůrka AQUA servis

-Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo druhy vázané na zvláštní oprávnění) -Provádění zemních vrtů včetně studní kromě provádění hornickým způsobem (v rámci volné živnosti) -Oprava pneumatického nářadí (v rámci volné živnosti) -Pronájem a půjčování věcí movitých

Havras, s.r.o.

Havras, s.r.o.

Zemní práce včetně těžby a přepravy materiálu těžkou stavební technikou.

SG - Geoinženýring s.r.o.

SG - Geoinženýring s.r.o.

Inženýrská činnost, posudky: - stavebnictví - geologie - ekologie. Projekce: - stavební. Stavební činnost: - stavby - změny staveb - odstraňování staveb. Hornická činnost: - důlní díla, lomy - zásahy do zemské kůry - zajišťování, likvidace důlních děl. Práce k zajištění stability podzemních prostorů, práce na zpřístupnění starých a ...

Silva ART, spol. s r. o.

Silva ART, spol. s r. o.

Velkoobchod, maloobchod, prodej, dodávka, montáž, oprava, servis, kontrola: - třecí materiály - filtrační tkaniny - hydraulická zubová čerpadla - hydraulické filtry - vrtné trubky - magnetické separátory.

CDT - Česká dobývací technika, s.r.o.

CDT - Česká dobývací technika, s.r.o.

Výroba, montáž - dobývací technika - těžební stroje.

Těžební písková s.r.o.

Těžební písková s.r.o.

Těžba, úprava, doprava, prodej: - štěrkopísek - kamenivo - 0-2, 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32.

EP Infrastructure, a.s.

EP Infrastructure, a.s.

Těžba a obchod s uhlím. Teplárenství, energetika - dodávky energií - výroba tepla.

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Činnost: - energetická skupina zahrnující více než 50 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství

Misot, s.r.o.

Misot, s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí. Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Hornická činnost - činnost prováděná hornickým způsobem. Odborné kurzy, školení, vzdělávací akce včetně lektorské činnosti.

Humatex, a.s.

Humatex, a.s.

Těžba, fyzikální a chemická úprava oxyhumolitu - draselné soli huminových kyselin a fulvokyselin.

LB spol.s r.o.

LB spol.s r.o.

Služby: - zemní práce - demolice - težba nerostů - nákladní autodoprava - recyklace stavebního materiálu Kamenolom Lipná tel.: 724 786 366

KMK GRANIT a.s.

KMK GRANIT a.s.

Hornická činnost. Zpracování živce. Geologické práce: -provádění -projektování -vyhodnocování. Činnost: -stavební -obchodní -zprostředkovací. Těžba, úprava nerostných surovin: -žuly.

BODEX GROUP s.r.o.

BODEX GROUP s.r.o.

Práce: -těžba odvalu. Dodávka: -kamenivo.

REWAST, spol. s r.o.

REWAST, spol. s r.o.

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

DULKARBO s.r.o.

DULKARBO s.r.o.

Práce: - ražba chodeb, překopy chodeb - instalační a likvidační práce v dole.

ZEPIKO spol. s r.o.

ZEPIKO spol. s r.o.

Pískovna. Prodej, výroba, těžba: -písek betonový, maltový, zásypový -těžba, úpravy a zušlechťování písku a štěrku -nabídka rekultivačních a revitalizačních prací a úprav rybničních hrází. Pobočky: Zepiko, spol. s r.o. Brno-Královo Pole - Slovanské náměstí Krčmaň Novosedly Orlovice Žabčice

Menfis, s.r.o.

Menfis, s.r.o.

Zajišťujeme komplexně těžbu surovin, skrývkové a rekultivační práce, včetně trhacích prací a expediční nakládky hotových výrobků. Činnosti jsou zabezpečovány dvěma vrtnými soupravami Sennebogen SR 15, pásovými rypadly a kolovými nakladači. K odvozu suroviny a skrývek slouží nákladní automobily TATRA T163 JAMAL a T 815.

After mining a.s.

After mining a.s.

Příprava, realizace (mimo těžbu), kontrola, supervize a specializované inženýrství hornické činnosti. Činnosti prováděné hornickým způsobem. Zajišťování starých důlních děl. Zajištění důlní štoly. Projekce, provádění, vyhodnocování a supervize geologických prací. Příprava, realizace, kontrola a supervize činností spojených se zajišťováním ...

Czech Coal Services a.s.

Czech Coal Services a.s.

Zajišťuje sdílené služby v rámci skupiny Czech Coal: - zásobování elektrickou energií, provozování vodního a tepelného hospodářství - pořádání odborných kurzů a školení - vyhodnocování vzorků těženého uhlí, vzorků olejů - provádění měřických prací podle požadavků odběratelů.

WPBK-BIS CZ spol. s r.o.

WPBK-BIS CZ spol. s r.o.

Hornické práce: - ražba chodeb i překopů - likvidační či instalační práce v dole.

(záznamy 1/25 z 115)  strana 1 / 5