SURGEO, s.r.o.

SURGEO, s.r.o.

Společnost SURGEO s.r.o. se zabývá prováděním zeměměřických prací, geologickými pracemi, projekční činností, skenováním, digitalizací, zpracováním grafických a atributových dat a dalšími činnostmi spojenými s tímto oborem. Geologické práce: -ložiskový průzkum, ložiskové průzkumy -inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, ...

Misot, s.r.o.

Misot, s.r.o.

Posuzování vlivů na životní prostředí. Geologické práce v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie. Inženýrská činnost v investiční výstavbě. Hornická činnost - činnost prováděná hornickým způsobem. Odborné kurzy, školení, vzdělávací akce včetně lektorské činnosti.

Humatex, a.s.

Humatex, a.s.

Těžba, fyzikální a chemická úprava oxyhumolitu - draselné soli huminových kyselin a fulvokyselin.

LB spol.s r.o.

LB spol.s r.o.

Služby: - zemní práce - demolice - težba nerostů - nákladní autodoprava - recyklace stavebního materiálu Kamenolom Lipná tel.: 724 786 366

KMK GRANIT a.s.

KMK GRANIT a.s.

Hornická činnost. Zpracování živce. Geologické práce: -provádění -projektování -vyhodnocování. Činnost: -stavební -obchodní -zprostředkovací. Těžba, úprava nerostných surovin: -žuly.

BODEX GROUP s.r.o.

BODEX GROUP s.r.o.

Práce: -těžba odvalu. Dodávka: -kamenivo.

REWAST, spol. s r.o.

REWAST, spol. s r.o.

Technologie úpravy nerostných surovin: - uhlí - komunální odpad.

DULKARBO s.r.o.

DULKARBO s.r.o.

Práce: - ražba chodeb, překopy chodeb - instalační a likvidační práce v dole.

ZEPIKO spol. s r.o.

ZEPIKO spol. s r.o.

Pískovna. Prodej, výroba, těžba: -písek betonový, maltový, zásypový -těžba, úpravy a zušlechťování písku a štěrku -nabídka rekultivačních a revitalizačních prací a úprav rybničních hrází. Pobočky: Zepiko, spol. s r.o. Brno-Královo Pole - Slovanské náměstí Krčmaň Novosedly Orlovice Žabčice

Menfis, s.r.o.

Menfis, s.r.o.

Zajišťujeme komplexně těžbu surovin, skrývkové a rekultivační práce, včetně trhacích prací a expediční nakládky hotových výrobků. Činnosti jsou zabezpečovány dvěma vrtnými soupravami Sennebogen SR 15, pásovými rypadly a kolovými nakladači. K odvozu suroviny a skrývek slouží nákladní automobily TATRA T163 JAMAL a T 815.

Silva ART, spol. s r. o.

Silva ART, spol. s r. o.

Velkoobchod, maloobchod, prodej, dodávka, montáž, oprava, servis, kontrola: - třecí materiály - filtrační tkaniny - hydraulická zubová čerpadla - hydraulické filtry - vrtné trubky - magnetické separátory.

After mining a.s.

After mining a.s.

Příprava, realizace (mimo těžbu), kontrola, supervize a specializované inženýrství hornické činnosti. Činnosti prováděné hornickým způsobem. Zajišťování starých důlních děl. Zajištění důlní štoly. Projekce, provádění, vyhodnocování a supervize geologických prací. Příprava, realizace, kontrola a supervize činností spojených se zajišťováním ...

Czech Coal Services a.s.

Czech Coal Services a.s.

Zajišťuje sdílené služby v rámci skupiny Czech Coal: - zásobování elektrickou energií, provozování vodního a tepelného hospodářství - pořádání odborných kurzů a školení - vyhodnocování vzorků těženého uhlí, vzorků olejů - provádění měřických prací podle požadavků odběratelů.

WPBK-BIS CZ spol. s r.o.

WPBK-BIS CZ spol. s r.o.

Hornické práce: - ražba chodeb i překopů - likvidační či instalační práce v dole.

Společnost důlních prací s.r.o.

Společnost důlních prací s.r.o.

Hornické práce. Hornická činnost, otvírka, příprava a dobývání ložisek, zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, zajišťování a likvidace starých děl. Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100000 m krychlových horniny.

Havras, s.r.o.

Havras, s.r.o.

Zemní práce včetně těžby a přepravy materiálu těžkou stavební technikou.

EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o.

Činnost: - hloubení svislých důlních děl - ražení dlouhých důlních děl - hlubinné dobývání ložisek - realizace základních podzemních přístupových děl k ložisku - provádění sanačních prací v podzemních prostorech - ražba velkoprofilových podzemních objektů - ražení silničních tunelů - stavební práce - provádění specielních ...

LP - Steel, s.r.o.

LP - Steel, s.r.o.

Úprava a zpracování nerostných surovin mletí, drcení, sušení.

SSE Explo Česká republika, s.r.o.

SSE Explo Česká republika, s.r.o.

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Provádění trhacích a ohňostrojných prací -Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

DIAMO, státní podnik

DIAMO, státní podnik

Činnost: - těžba uranu - sanační práce, odstraňování následků hornické a jiné činnosti - čištění a vypouštění důlních vod na lokalitách po těžbě uranu, polymetalických rud a uhlí

MND a.s.

MND a.s.

Největší společnost v ČR provádějící průzkum, vyhledávání a těžbu ropy (ropa) a zemního plynu a výstavbou a provozováním podzemních zásobníků zemního plynu. Další služby: - laboratoř: - tel.: 518315113-9 - analýza, rozbory: - vod (vody) - kal(kalů) - půd (půdy), horniny a zeminy - ropných látek (ropné ...

WellTest, s.r.o.

WellTest, s.r.o.

Hornická činnost pro ložiska ropy a plynu - záměr ložiskového tlaku - odběry hlubinných vzorků.

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.

Provádíme geodetické a projekční práce pro otvírku, přípravu a dobývání surovin na povrchových ložiscích hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

(záznamy 1/25 z 112)  strana 1 / 5