Azylový dům a Noclehárna Středisko sociálních služeb města Kopřiv

Azylový dům a Noclehárna Středisko sociálních služeb města Kopřiv

Azylový dům - posláním azylového domu je podpora a pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, poskytnutím dočasného ubytování při návratu k běžnému životu s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Noclehárna - posláním je poskytnout zázemí osobám (mužům i ženám) bez přístřeší starším 18 let ...

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Poskytování služeb sociální prevence: - azylové domy - noclehárny - nízkoprahová denní centra - terénní programy.

Elim Vsetín, o.p.s.

Elim Vsetín, o.p.s.

Poskytování sociálních služeb pro osoby bez přístřeší: - Azylový dům Elim - Noclehárna Elim - Denní centrum Elim - Terénní práce Elim Další sociální služby: - Sociální rehabilitace Elim - pro osoby se zdravotním postižením a pro osoby v krizi Další služby - Volnočasové aktivity pro děti a mládež Více informací na ...

Český červený kříž

Český červený kříž

Český červený kříž, ČČK. Humanitární pomoc: -dobrovolné sbírky.

Azylová ubytovna

Azylová ubytovna

Ubytování: -azylová ubytovna pro občany bez domova.

Azylový dům

Azylový dům

Azylový dům - sociální služby

Nová Trojka

Nová Trojka

Rodinné centrum pro celou rodinu výtvarné dílny, cvičení.

Oblastní charita Ústí nad Labem

Oblastní charita Ústí nad Labem

Oblastní charita. Azylový dům, noclehárna Samaritán: - Štefánikova 246/1, Ústí nad Labem - tel.: 475601805 Dům Světluška: - komunitní centrum pro děti - Národního odboje 634/23, Ústí nad Labem - tel.: 475221211 Centrum pro rodinu Ovečka: - Poláčkova 3236/2, Ústí nad Labem - tel.: 475212314

NADACE ADRA - AZYLOVÝ DŮM

NADACE ADRA - AZYLOVÝ DŮM

Ubytování: -azylový dům -pro muže, ženy -matky s dětmi. Další pobočka: -Azylový dům - Straník 210, 741 11 Nový Jičín, Naďa Kadrnožková e-mail: adadranj@centrum.cz tel.: 556750268.

Farní charita Litoměřice

Farní charita Litoměřice

Azylový dům: -pro bezdomovce a lidi vracející se z výkonu trestu poskytuje dočasné ubytování -Litoměřice, Marie Pomocné 48 tel.: 416732303, 606807438. CHOPS: -Litoměřice, Dómské náměstí 11 tel.: 416733809 Domov pro seniory: -Litoměřice, Zahradnická 1534/5 tel.: 416733040. Pečovatelská služba: -Litoměřice, Kosmonautů ...

Lucie Kondělková, Dis.

Lucie Kondělková, Dis.

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Poskytování služeb pro rodinu a domácnost od 01.09.2015 do 01.09.2016

Jaroslava Řezáčová

Jaroslava Řezáčová

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu -Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti -Ubytovací služby -Velkoobchod a maloobchod

Zámek Dolní Životice DOZP Domov pro os. se zdrav. postižením

Zámek Dolní Životice DOZP Domov pro os. se zdrav. postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením - pobytová služba a sociální pomoc.

Farní Charita Karlovy Vary

Farní Charita Karlovy Vary

Farní charita. Charitní domy: -Sv.Zdislavy, Domov pro matky s dětmi v tísni Svobodova 14/348, tel.353434228 -Sv.Josefa, Dům na půl cesty Svobodova 12/743, tel.353434222 -Sv.Anežky, Denní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, pobočka České Alzheimerovské společnosti Svobodova 12/743, tel.353434214 -Denní ...

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům pro matky s dětmi

Azylový dům - charita (ubytování): -pro matky i otce-rodiče s dětmi v obtížné životní situaci (rozvod, násilí apod.).

Dům Matky Terezy Azylový dům

Dům Matky Terezy Azylový dům

Azylový dům pro muže - denní centrum -azylový dům - sociální rehabilitace - noclehárna

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy pracoviště Vlašim

Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy pracoviště Vlašim

Služby: - azylový dům pro matku a dítě - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

spolek Pod křídly

spolek Pod křídly

Občanské sdružení: - provoz domů na půli cesty - občanská poradna

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm Účelové zařízení Římskokatolické církve

Farní charita Rožnov pod Radhoštěm Účelové zařízení Římskokatolické církve

Farní charita: - nestátní, nezisková církevní organizace. Charitní dům. Služby: - charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách - charitní šatník (poskytování materiální a přímé pomoci rodinám a lidem v kritické sociální situaci) - charitní knihovna - pomoc v krizových situacích (sbírky a ...

(záznamy 1/25 z 179)  strana 1 / 8