JULIE - Centrum denních služeb pro seniory a afatiky JULINKA - mateřská škola logopedická

JULIE - Centrum denních služeb pro seniory a afatiky JULINKA - mateřská škola logopedická

Mezigenerační centrum Julie: Centrum denních služeb pro dospělé a seniory a mateřská škola logopedická – společný prostor pro setkávání tří generací. V mezigeneračním centru Julie nabízíme péči o děti, dospělé a seniory s potřebou pravidelné logopedické terapie a péči o seniory se sníženou soběstačností. Centrum denních služeb (sociální ...

Penzion pro seniory Atrium Liberec Promoveo Group a.s.

Penzion pro seniory Atrium Liberec Promoveo Group a.s.

Domov, penzion pro seniory ATRIUM Liberec. Soukromé zařízení s kvalitní péčí pro seniory. Komfortní ubytování s osobní asistenční službou a celodenní stravou. Možnosti pobytů: - dlouhodobé pobyty - krátkodobé pobyty - nájemní bydlení důchodců, seniorů Stravování je formou domácí kuchyně - strava je podávána 5x denně Ubytování ...

Josef Strouhal SENIOR dům FELICITA

Josef Strouhal SENIOR dům FELICITA

odlehčovací služba - pobytová - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, ...

Dům s pečovatelskou službou Domov důchodců

Dům s pečovatelskou službou Domov důchodců

Dům s pečovatelskou službou. Domov důchodců, domov pro seniory.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou. Domov důchodců.

GrandPark, a.s.

GrandPark, a.s.

Služby: - domov pro seniory - domov se zvláštním režimem - odlehčovací služba Provozovna Havířov Lomená 1268/2 736 01 tel.: 597 317 870 Provozovna Hradec Králové Exnárova 453/7 tel.: 491 040 500

Domov pro seniory Slunečnice

Domov pro seniory Slunečnice

Domov důchodců s komplexní zdravotní i rehabilitační péčí. Posláním našeho Domova důchodců je: poskytovat seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna rodinnými příslušníky.

Dům s pečovatelskou službou Tereza PONTIS Šumperk o.p.s.

Dům s pečovatelskou službou Tereza PONTIS Šumperk o.p.s.

Dům s pečovatelskou službou: - má celkem 35 bytů, z toho 34 bytů 1+1 a jeden byt 2+1 - byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou, ostatní nábytek má každý nájemník vlastní - pro seniory, příp. občany, kteří jsou soběstační, ale k samostatnému životu potřebují pro svůj špatný zdravotní stav pomoc - nabízí se zde základní pečovatelské úkony jako ...

OASA Medical Service, s.r.o. OASA Group

OASA Medical Service, s.r.o. OASA Group

Agentura domácí péče Domov pro seniory Pečovatelská služba Rehabilitace Pečovatelská služba - terén

SENIOR Otrokovice

SENIOR Otrokovice

Domov pro seniory. Poskytované služby: -ubytování -nepřetržitá zdravotní služba -nákupy, doprovod, pochůzky, praní a úklid -koupání, pedikůra -kadeřnictví, smíšený prodej -dovoz obědů.

Diakonie ČCE Středisko v Sobotíně

Diakonie ČCE Středisko v Sobotíně

Domov pro seniory - pobytová sociální služba pro seniory, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka. Domov se zvláštním režimem - pobytová sciální služba pro seniory s projevy demence. Odlehčovací služby - ambulantní a pobytové služby pro osoby s projevy demence. Pečovatelská služba v domácnostech občanů Svazku obcí údolí Desné. Dům na ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

Základním posláním Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk je celoročně poskytovat přiměřenou podporu a péči dětem, mládeži a dospělým lidem obou pohlaví s mentálním, kombinovaným a duševním postižením tak, aby se jejich život co nejvíce přiblížil životu v běžném sociálním prostředí s přihlédnutím k míře jejich individuálních ...

Domov pro seniory Burešov, p.o.

Domov pro seniory Burešov, p.o.

Poskytované služby: -domov pro seniory -domov se zvláštním režimem

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory

Domov pro seniory. Zajišťuje celoroční pobytovou službu pro seniory od 60 let.

Domov Hrubá Voda, p.o.

Domov Hrubá Voda, p.o.

Poskytování sociálních služeb seniorům.

Charita Javorník

Charita Javorník

Jednotlivá střediska Charity Javorník: - Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě (domov pro seniory) - Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku (domov pro seniory) - Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě (domov se zvláštním režimem) - Denní stacionář Šimon v Jeseníku - Charitní pečovatelská služba - Charitní ošetřovatelská služba - ...

Komunitní dům Albinna – Chráněné bydlení Jana Zedková

Komunitní dům Albinna – Chráněné bydlení Jana Zedková

Provozujeme Komunitní dům Albinna v Kuníně. Nabízíme služby chráněného bydlení bez omezení věku, pro osoby s chronickým duševním omezením, s duševním onemocněním a se zdravotním postižením. V rámci akreditace jsme získali registraci na Chráněné bydlení ALBINNA.

(záznamy 1/25 z 876)  strana 1 / 36