PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Svaz PRO-BIO prosazuje české zemědělství nejen v Šumperku a Olomouckém kraji, ale také po celé České republice. Důležitou součástí je také propagace bipotravin, biomléka, bioprodejen a ekofarem. Na co se zaměřujeme: - ...

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Český červený kříž. Charitativní a humanitární organizace. Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Asociace pracovních agentur o.s

Asociace pracovních agentur o.s

Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

Klub stomiků Zlín, o.s.

Klub stomiků Zlín, o.s.

Klub stomiků poskytuje zázemí pacientům, u kterých jako důsledek vážné nemoci došlo k vytvoření stomie (vývodu), nejčastěji kolostoie a ileostomie. Je členem Českého ILCO a Ligy proti rakovině, spolupracuje s lékaři, stomickými sestrami a dodavateli stomických pomůcek. Členové pocházejí z celého Zlínského kraje. Klub disponuje zkušenými ...

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Dopravní infrastruktura na Moravě: - řešení problémů, - vylepšení dopravní dostupnosti, - rozvojové plány, - dopravní stavby.

Sdružení Marfanova syndromu

Sdružení Marfanova syndromu

Sdružování lidí a nemocí Marfanův Syndrom. Opravy starožitných i současných hodin v naší chráněné dílně.

ZO OS KOVO PRAMET

ZO OS KOVO PRAMET

Odborová organizace hájící práva a zájmy zaměstnanců

Česká Komora Porodních Asistentek

Česká Komora Porodních Asistentek

ČESKÁ komora porodních asistentek je profesní organizace porodních asistentek, hájí jejich zájmy ve všech oblastech činnosti.

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Spolek sdružující osoby, které při své činnosti nakládají s výbušninami či pyrotechnickými prvky.

Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže ÚOS ČČK

Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže ÚOS ČČK

Český červený kříž. Služby: - zdravotnické - záchranné - sociální - humanitární.

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko je spolkem, který sdružuje aktivní zástupce podnikatelů, zemědělců, zájmových spolků a obcí, stejně jako fyzické osoby. Funguje na tzv. principech LEADER, což jí umožňuje získávat prostředky EU a státního rozpočtu na vlastní projekty a dotační programy. Ty jsou postaveny na předpokladu, že místní aktéři sami nejlépe znají potřeby ...

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice

Asociace zdravotně postižených Snažíme se uspokojit zdravotně postižené kulturně i sportovně. Momentálně se staráme o více než 300 členů se zdravotními či tělesnými postiženími.

Veterán Policie České

Veterán Policie České

Sdružení zabývající se udržování vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky

Nadace Pangea

Nadace Pangea

Nadace, činnost: - podpora rozvoje díla J. A. Komenského - podpora rozvoje vzdělanosti

ABC WOOD, o.s.

ABC WOOD, o.s.

Propojení řetězce firem podílejících se na zpracování dřeva a výrobě nábytku. Podpora růstu domácí spotřeby produktů na bázi dřeva.

Český červený kříž

Český červený kříž

Český červený kříž: -Provádí zdravotnické služby při sportovních utkáních a větších shromáždění občanů a nebo zdravotně výchovnou činnost v oblasti zdravého způsobu života. -Propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a pomoc sociálně slabým skupinám obyvatel. Poskytované služby: -domácí ošetřovatelská péče -středisko závislostí ...

Český červený kříž

Český červený kříž

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Tyflocentrum - poskytuje služby zrakově postiženým osobám

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR

Činnost: -vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností, -organizováním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel, -školení pro získání zbrojního průkazu, -školení pro získání kvalifikace trenéra sportovní střelby, -školení pro získání zbrojíře v organizacích se zbrojním ...

(záznamy 1/25 z 2109)  strana 1 / 85