PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Svaz PRO-BIO prosazuje české zemědělství nejen v Šumperku a Olomouckém kraji, ale také po celé České republice. Důležitou součástí je také propagace bipotravin, biomléka, bioprodejen a ekofarem. Na co se zaměřujeme: - ...

Veterán Policie České

Veterán Policie České

Sdružení zabývající se udržování vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky

Nadace Pangea

Nadace Pangea

Nadace, činnost: - podpora rozvoje díla J. A. Komenského - podpora rozvoje vzdělanosti

ABC WOOD, o.s.

ABC WOOD, o.s.

Propojení řetězce firem podílejících se na zpracování dřeva a výrobě nábytku. Podpora růstu domácí spotřeby produktů na bázi dřeva.

Český červený kříž

Český červený kříž

Český červený kříž: -Provádí zdravotnické služby při sportovních utkáních a větších shromáždění občanů a nebo zdravotně výchovnou činnost v oblasti zdravého způsobu života. -Propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a pomoc sociálně slabým skupinám obyvatel. Poskytované služby: -domácí ošetřovatelská péče -středisko závislostí ...

Český červený kříž

Český červený kříž

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Tyflocentrum - poskytuje služby zrakově postiženým osobám

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR

Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR

Činnost: -vyžití a plnění úkolů v oblasti zájmových, sportovních a technických činností, -organizováním soutěží, závodů a akcí podle mezinárodních, národních i vlastních pravidel, -školení pro získání zbrojního průkazu, -školení pro získání kvalifikace trenéra sportovní střelby, -školení pro získání zbrojíře v organizacích se zbrojním ...

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Dopravní infrastruktura na Moravě: - řešení problémů, - vylepšení dopravní dostupnosti, - rozvojové plány, - dopravní stavby.

Korektní podnikání

Korektní podnikání

Občanské sdružení - zlepšování obrazu podnikání a podnikatelů u veřejnosti a kultivovace podnikatelského prostředí v ČR

Harmonia Universalis o.s.

Harmonia Universalis o.s.

Sdružení se zabývá kulturní a vydavatelskou činností, protidrogová prevence.

Nová škola, o.p.s.

Nová škola, o.p.s.

Provoz neziskové organizace se zaměřením na vzdělávání sociokulturně znevýhodněných skupin. Podpora asistentů pedagogů a komunitního vzdělávání.

CAR CLUB s.r.o.

CAR CLUB s.r.o.

CAR CLUB nabízí komplexní program produktu a služeb pro osoby se zdravotním hendikepem Řešení mobility firem i hendikepovaných: - Komplexní řešení pořízení a správy firemních vozových parků - Věrnostní, informačne-vzdělávací a slevový program Handy Card - Pojištění - Školící a tréninkové prostory - Vzdělávací, volnočasové a sportovní ...

Contact Line, o.p.s.

Contact Line, o.p.s.

Služby: -poskytování pomoci imigrantům žijícím v Ústí nad Labem a okolních městech

Poradna pro integraci, z. ú.

Poradna pro integraci, z. ú.

Služby: - pomoc cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti

(záznamy 1/25 z 2110)  strana 1 / 85