Profesní sdružení a asociace

(záznamy 1/25 z 2098)  strana 1 / 84

Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

Česká společnost pro nedestruktivní testování sdružuje, informuje a seznamuje pracovníky v oboru s moderní přístrojovou technikou a novými technologiemi zkoušení. Účelem této činnosti je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení. Sídlo naší společnosti naleznete v Brně na adrese Technická 2896/2. Služby ČNDT: - sdružování ...

Česká asociace pro arbitráž, s.r.o.

Česká asociace pro arbitráž, s.r.o.

Rozhodování sporů v rozhodčím řízení (arbitráže) vyplývajících ze: -smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, o půjčce, o úvěru, leasingové, kupní smlouvy na nemovitosti a zboží, směnky, pracovní smlouvy -darovací smlouvy, převody nemovitostí, dohoda o hmotné odpovědnosti, o provedení práce a pracovní činnosti pracovní smlouvy, ...

Demokratická Unie Odborářů DUO

Demokratická Unie Odborářů DUO

Demokratická Unie Odborářů (DUO) je odborovou organizací zastupující v současné době především zaměstnance pracující v železniční dopravě.

Chrpa sociální firma Slezské diakonie, o.p.s.

Chrpa sociální firma Slezské diakonie, o.p.s.

Výroba: - ručně malovaný porcelán, sklo, vizitkáře - ručně malované hedvábí a výrobky z něj - smaltované šperky - tkané koberce - suché vazby. Podpora lidí se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti, rozvoje jejich schopností, dovedností a znalostí za účelem dosažení jejich nejvyšší možné formy zaměstnání, podle jejich možností a ...

SVAZ ÚČETNÍCH OSTRAVA, spolek

SVAZ ÚČETNÍCH OSTRAVA, spolek

Sledujeme pro Vás vše podstatné z oblasti účetnictví a daní! V případě zájmu o členství ve Svazu účetních vyplňte přihlášku na našem webu. Roční příspěvek činí 330, - Kč. Členům poskytujeme slevy na všechna školení, semináře, rekvalifikační kurzy, apod. Lze uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Místa konání školení: - Harmony Club ...

IMPULS, nadační fond

IMPULS, nadační fond

Nadační fond Impuls je nezávislá nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS, sclerosis multiplex). Financujeme projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU jsme zřizovatelem celostátního Registru pacientů s ...

Muse Boheme, s.r.o.

Muse Boheme, s.r.o.

Činnost: - propagace a organizování výměnných akcí v oblasti umění, kultury, obchodu a cestovního ruchu mezi Itálií a Českou republikou - pořádání kulturních akcí, výstav - umělecké kurzy

Klub stomiků Zlín, z.s.

Klub stomiků Zlín, z.s.

Klub stomiků poskytuje zázemí pacientům, u kterých jako důsledek vážné nemoci došlo k vytvoření stomie (vývodu), nejčastěji kolostoie a ileostomie. Je členem Českého ILCO a Ligy proti rakovině, spolupracuje s lékaři, stomickými sestrami a dodavateli stomických pomůcek. Členové pocházejí z celého Zlínského kraje. Klub disponuje zkušenými ...

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Dopravní infrastruktura na Moravě: - řešení problémů, - vylepšení dopravní dostupnosti, - rozvojové plány, - dopravní stavby.

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících ...

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

Archeologické centrum realizuje předstihové a záchranné archeologické výzkumy, eviduje a dokumentuje archeologické akce, nálezy a naleziště, technicky a odborně zpracovává archeologické nálezy.

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko je spolkem, který sdružuje aktivní zástupce podnikatelů, zemědělců, zájmových spolků a obcí, stejně jako fyzické osoby. Funguje na tzv. principech LEADER, což jí umožňuje získávat prostředky EU a státního rozpočtu na vlastní projekty a dotační programy. Ty jsou postaveny na předpokladu, že místní aktéři sami nejlépe znají potřeby ...

Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Vsetín

Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Vsetín

Českomoravská myslivecká jednota. Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody.

Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, z.s.

Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, z.s.

Zlínská krajská asociace Sport pro všechny je dceřiným spolkem České asociace s celorepublikovým působením. Svoji činnost provádí především ve Zlínském kraji, organizuje sportovní aktivity pro cvičence všech věkových skupin od nejmenších dětí, cvičicích s rodiči přes předškoláky, mladší a starší žactvo, dorost, muže, ženy až po seniory. Pořádá ...

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice Jednotka SDH města Šumperka

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice Jednotka SDH města Šumperka

Ochrana života, zdraví a majetku obyvatel před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Výchova dětí a mládeže v požární ochraně a ochraně obyvatelstva.

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Českomoravská myslivecká jednota. Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. okresní myslivecký spolek Šumperk

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA

Posláním občanského sdružení INEX-SDA je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti.

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje: - dobrovolné dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk - programy na podporu pacientských klubů a pacientů po transplantaci a onkologické léčbě - vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně - přístrojové vybavení transplantačních center - medicínský výzkum v oblasti ...

Svaz CHKT, s.r.o.

Svaz CHKT, s.r.o.

Svaz chladicí a klimatizační techniky. Nakladatelství, vydavatelství. Katalog firem z oboru: - klimatizace - chladící technika, chlazení - tepelná čerpadla.

(záznamy 1/25 z 2098)  strana 1 / 84