Profesní sdružení a asociace

(záznamy 1/25 z 2099)  strana 1 / 84

Chcete mít přehled o aktuálním dění či vytvářet mediální obraz v sektoru? Pokud ano, profesní sdružení a asociace jsou pro vás jako dělané. Těmito organizacemi jsou například Česká lékařská komora, Profesní cech obkladačů nebo Asociace hotelů a restaurací.

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek

Česká společnost pro nedestruktivní testování sdružuje, informuje a seznamuje pracovníky v oboru s moderní přístrojovou technikou a novými technologiemi zkoušení. Účelem této činnosti je podporovat rozvoj a aplikace nedestruktivního zkoušení. Sídlo naší společnosti naleznete v Brně na adrese Technická 2896/2. Služby ČNDT: - sdružování ...

IMPULS, nadační fond

IMPULS, nadační fond

Nadační fond Impuls je nezávislá nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc nemocným s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS, sclerosis multiplex). Financujeme projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Jako jediná nestátní nezisková organizace v EU jsme zřizovatelem celostátního Registru pacientů s ...

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko z. s.

MAS Hranicko je spolkem, který sdružuje aktivní zástupce podnikatelů, zemědělců, zájmových spolků a obcí, stejně jako fyzické osoby. Funguje na tzv. principech LEADER, což jí umožňuje získávat prostředky EU a státního rozpočtu na vlastní projekty a dotační programy. Ty jsou postaveny na předpokladu, že místní aktéři sami nejlépe znají potřeby ...

Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Vsetín

Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Vsetín

Českomoravská myslivecká jednota. Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody.

Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, z.s.

Zlínská krajská asociace Sport pro všechny, z.s.

Zlínská krajská asociace Sport pro všechny je dceřiným spolkem České asociace s celorepublikovým působením. Svoji činnost provádí především ve Zlínském kraji, organizuje sportovní aktivity pro cvičence všech věkových skupin od nejmenších dětí, cvičicích s rodiči přes předškoláky, mladší a starší žactvo, dorost, muže, ženy až po seniory. Pořádá ...

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice Jednotka SDH města Šumperka

Sbor dobrovolných hasičů Šumperk-Temenice Jednotka SDH města Šumperka

Ochrana života, zdraví a majetku obyvatel před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Výchova dětí a mládeže v požární ochraně a ochraně obyvatelstva.

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.

Českomoravská myslivecká jednota. Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. okresní myslivecký spolek Šumperk

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA

Posláním občanského sdružení INEX-SDA je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti.

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně

Nadace pro transplantace kostní dřeně podporuje: - dobrovolné dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk - programy na podporu pacientských klubů a pacientů po transplantaci a onkologické léčbě - vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně - přístrojové vybavení transplantačních center - medicínský výzkum v oblasti ...

Svaz CHKT, s.r.o.

Svaz CHKT, s.r.o.

Svaz chladicí a klimatizační techniky. Nakladatelství, vydavatelství. Katalog firem z oboru: - klimatizace - chladící technika, chlazení - tepelná čerpadla.

Muse Boheme, s.r.o.

Muse Boheme, s.r.o.

Činnost: - propagace a organizování výměnných akcí v oblasti umění, kultury, obchodu a cestovního ruchu mezi Itálií a Českou republikou - pořádání kulturních akcí, výstav - umělecké kurzy

Centrum Alma, z.ú.

Centrum Alma, z.ú.

Zdravotnická sdružení a organizace - poradenská, informační, konzultační činnost pro ženy, které mají problém se zneužíváním alkoholu - podpora žen závislých na návykových látkách

Okresní sdružení lékařů České lékařské komory

Okresní sdružení lékařů České lékařské komory

Okresní sdružení lékařů České lékařské komory.

Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s.

Asociace energetických auditorů-energetických specialistů, z.s.

Asociace energetických auditorů-energetických specialistů byla založena v roce 1997. Je sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje oprávněné osoby - energetické specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií v platném znění. Konkrétně se jedná o vypracování energetických auditů, posudků, provádění ...

Nadace Adra ADRA, o. p. s.

Nadace Adra ADRA, o. p. s.

Adventistická agentura PRO pomoc a rozvoj

Právní občanská poradna DIALOG, o.s.

Právní občanská poradna DIALOG, o.s.

Právní občanská poradna pro občany v sociálně tíživé situaci: -bezplatně, diskrétně -krizové centrum -sociální zabezpečení -pracovně právní vztahy -bydlení -rodinné vztahy -občansko právní vztahy -ochrana základních lidských práv.

SVAZ ÚČETNÍCH OSTRAVA, spolek

SVAZ ÚČETNÍCH OSTRAVA, spolek

Sledujeme pro Vás vše podstatné z oblasti účetnictví a daní! V případě zájmu o členství ve Svazu účetních vyplňte přihlášku na našem webu. Roční příspěvek činí 330, - Kč. Členům poskytujeme slevy na všechna školení, semináře, rekvalifikační kurzy, apod. Lze uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Místa konání školení: - Harmony Club ...

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Svaz PRO-BIO prosazuje české zemědělství nejen v Šumperku a Olomouckém kraji, ale také po celé České republice. Důležitou součástí je také propagace bipotravin, biomléka, bioprodejen a ekofarem. Na co se zaměřujeme: - ...

(záznamy 1/25 z 2099)  strana 1 / 84