Právní občanská poradna DIALOG, o.s.

Právní občanská poradna DIALOG, o.s.

Právní občanská poradna pro občany v sociálně tíživé situaci: -bezplatně, diskrétně -krizové centrum -sociální zabezpečení -pracovně právní vztahy -bydlení -rodinné vztahy -občansko právní vztahy -ochrana základních lidských práv.

SVAZ ÚČETNÍCH OSTRAVA, spolek

SVAZ ÚČETNÍCH OSTRAVA, spolek

Sledujeme pro Vás vše podstatné z oblasti účetnictví a daní! V případě zájmu o členství ve Svazu účetních vyplňte přihlášku na našem webu. Roční příspěvek činí 330, - Kč. Členům poskytujeme slevy na všechna školení, semináře, rekvalifikační kurzy, apod. Lze uzavřít pojištění profesní odpovědnosti. Místa konání školení: - Harmony Club ...

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Svaz PRO-BIO prosazuje české zemědělství nejen v Šumperku a Olomouckém kraji, ale také po celé České republice. Důležitou součástí je také propagace bipotravin, biomléka, bioprodejen a ekofarem. Na co se zaměřujeme: - ...

Burma Center Prague, o.p.s.

Burma Center Prague, o.p.s.

Barmské centrum - zajišťuje informace o aktuálním dění v Barmě - organizuje kulturní akce a kampaně - pomoc barmským uprchlíkům v ČR

Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání

Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání

Sdružení - české a slovenské firmy zabývající se zážitkovým vzděláním

Profesní cech obkladačů ČR

Profesní cech obkladačů ČR

Služby: -informace o potřebách a novinkách v obkladačské profesi

Sdružení Marfanova syndromu

Sdružení Marfanova syndromu

Sdružování lidí a nemocí Marfanův Syndrom. Opravy starožitných i současných hodin v naší chráněné dílně.

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Poslání Klíče – centra sociálních služeb (dále jen „Klíč“) je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním nebo vícenásobným postižením individuální podporu ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního ...

PONTIS Šumperk o.p.s.

PONTIS Šumperk o.p.s.

Nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby širokému spektru obyvatelstva: - děti - senioři - osoby se zdravotním postižením.

Borelioza CZ o.s.

Borelioza CZ o.s.

Občanské sdružení - podpora nakažených a nemocných lymskou boreliózou, včetně jejich pečovatelů

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je nestátní nezisková organizace fungující od roku 1994. Jejím základním posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů z Olomouce a přilehlých okresů. O činnosti a svých potřebách rozhodují samotní postižení a ti také sami vykonávají veškerou řídící a organizační činnost. Jedním z ...

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava

Český červený kříž. Charitativní a humanitární organizace. Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Asociace pracovních agentur o.s

Asociace pracovních agentur o.s

Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Podmínkou členství v APA je povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupení k Etickému kodexu APA a dodržování Stanov APA.

Klub stomiků Zlín, o.s.

Klub stomiků Zlín, o.s.

Klub stomiků poskytuje zázemí pacientům, u kterých jako důsledek vážné nemoci došlo k vytvoření stomie (vývodu), nejčastěji kolostoie a ileostomie. Je členem Českého ILCO a Ligy proti rakovině, spolupracuje s lékaři, stomickými sestrami a dodavateli stomických pomůcek. Členové pocházejí z celého Zlínského kraje. Klub disponuje zkušenými ...

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.

Dopravní infrastruktura na Moravě: - řešení problémů, - vylepšení dopravní dostupnosti, - rozvojové plány, - dopravní stavby.

ZO OS KOVO PRAMET

ZO OS KOVO PRAMET

Odborová organizace hájící práva a zájmy zaměstnanců

Česká Komora Porodních Asistentek

Česká Komora Porodních Asistentek

ČESKÁ komora porodních asistentek je profesní organizace porodních asistentek, hájí jejich zájmy ve všech oblastech činnosti.

(záznamy 1/25 z 2100)  strana 1 / 84