Úřady veřejné správy

(záznamy 1/25 z 2025)  strana 1 / 81

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Regionální hospodářská komora Brno RHK Brno

Regionální hospodářská komora Brno RHK Brno

Profesionální školení a servis pro malé a střední podnikatele Brno a jihomoravský kraj. Ti kteří chtějí proniknout na zahraniční trh a taky pro ty co hledají nové kontakty. Nové informace a poradenství pro manažery a jejich zaměstnance. Školení a kurzy. Komora podporuje podnikání v regionu Jihomoravský kraj. A prosazuje zájmy členských firem ...

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek

Krajská hospodářská komora jižní Moravy je zájmové sdružení komor z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Podporujeme a realizujeme potřeby svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje. Jsme součástí ekonomického života v kraji. Pořádáme veřejné semináře a konference. Máme projekty, které v rámci ...

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Hasičský záchranný sbor: -stanice -požární ochrana -ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech -poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Česká tisková kancelář ČTK

Česká tisková kancelář ČTK

Veřejnoprávní instituce zabývající se získáváním, zpracováváním, ukládáním a šířením textových a obrazových informací.

Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov

Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov

Okresní archiv. Je vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě. Archivnictví. Spisové služby. Evidence archiválií. Specializovaná knihovna pro obor archivnictví, spisové služby a regionální historie.

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí: -oblastní inspektorát.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státní zkušebnictví. Úřad je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

(záznamy 1/25 z 2025)  strana 1 / 81