Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno)

Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno)

Komora podporuje podnikání v regionu a prosazování zájmů členských firem komory. Ušetříme Vám čas i peníze. Nabízíme komplexní servis pro podnikatele. Poradenství zdarma (konzultace ke strukturálním fondům EU, celní problematika, právní konzultace, finanční poradenství). Vzdělávání vašich zaměstnanců téměř zdarma (kurzy, semináře, ...

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Státní plavební správa – pobočka Přerov

Technická prohlídka plavidel. Vystavování lodních dokladů. Vedení plavebního rejstříku. Plavební dozor.

Státní plavební správa – pobočka Praha

Státní plavební správa – pobočka Praha

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz..

Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Požární ochrana. Záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Obecní živnostenský úřad Magistrát města Přerova

Obecní živnostenský úřad Magistrát města Přerova

Agenda obecního živnostenského úřadu a registrace zemědělských podnikatelů.

Městská policie Šternberk

Městská policie Šternberk

Zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku.

Probační a mediační služba ČR pobočka Jindřichův Hradec

Probační a mediační služba ČR pobočka Jindřichův Hradec

Služby: -probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality -probační a mediační služba ČR ...

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Památkový ústav: - provoz a ochrana muzeí a galerií.

(záznamy 1/25 z 2028)  strana 1 / 82