Úřady veřejné správy

(záznamy 126/150 z 2025)  strana 6 / 81

Potřebujete pomoci s hledáním práce nebo zápisem nemovitosti? Navštivte příslušný úřad, kde vám pomohou. Městské a obecní úřady, stavební úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, exekutorské úřady a finanční úřady spadají do veřejné správy.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je odbornou institucí státní ochrany přírody, zajišťující metodickou, dokumentační, informační, výchovně-vzdělávací, vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti péče o přírodu a krajinu.

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Působí v oblasti ochrany přírody a krajiny, plní tyto úkoly: -vymezuje činnosti a zásahy -má působnost pověřeného obecního úřadu -vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody -vymezuje 4 až 3 zóny odstupňované ochrany přírody -zpracovává plány péče o VCHU -dohlíží na dodržování podmínek -odsouhlasí k umístění, povolení nebo změně ...

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Pobočka. Výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledování stavu, změn a vývojových trendů vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Pozemkový fond ČR

Pozemkový fond ČR

Pozemkový fond České republiky. Územní pracoviště pro Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko.

Pozemkový fond České republiky pobočka

Pozemkový fond České republiky pobočka

Pozemkový fond. Správa a prodej pozemků a objektů ve vlastnictví státu.

(záznamy 126/150 z 2025)  strana 6 / 81