MAS PODBRDSKO, z.s.

MAS PODBRDSKO, z.s.

Nezávislé společenství lidí, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Kancelář: Městské zdravotnické zařízení Konzultační hodiny 1. patro, 1. dveře.

MIKROREGION KAHAN

MIKROREGION KAHAN

Členské obce MIKROREGIONU KAHAN: -Babice u Rosic -Kratochvílka -Lukovany -Ostrovačice -Příbram na Moravě -Rosice -Říčany u Brna -Tetčice -Vysoké Popovice -Zakřany -Zastávka -Zbýšov -Újezd u Rosic Mikroregiony - svazky obcí vznikají dle zákona 128/2000 Sb. o obcích pro územně ucelenou oblast jejichž součást tvoří ...

ZO ČSOP  Klub ochránců SPR Habrov

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

Péče o chráněná území PR Habrov a PP Ptačí ostrovy. Mezi naše osvětové akce patří besedy a diskuze na témata ze životního prostředí např.v Muzeu barokních soch v Chrudimi. Účastníme se celostátní kampaně Ukliďme Česko a nebo Dne dobrovolníků a Dne Země. Jsme spoluzakladateli KONEP Pardubice. Mezi další náplň patřil před lety i městský ...

Handicap Zlín

Handicap Zlín

Poskytované služby: -služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory, zejména: - asistenční služba v domácnosti atp. - speciální přeprava pro imobilní - integrační programy pro děti a mládež - sportovní aktivity - půjčovna kompenzačních pomůcek - dobročinný obchod DOBRODĚJ - doprava pro seniory. Klub dětí Zlín Doprava pro ...

Občanské sdružení celodenní rodinné centrum Kouzelný ostrov

Občanské sdružení celodenní rodinné centrum Kouzelný ostrov

V našem centru je herna pro děti od narození do cca 7mi let, využít můžete hlídání profesionální tety za velmi příznivé ceny. Připravili jsme pro vás mnoho zájmových kroužků a aktivit například: angličtina pro děti i dospělé, cvičení maminek s dětmi, přednášky o výživě, taneční a pohybový kroužek a tvořivé dílničky. Zprostředkujeme vám také ...

Burdýři

Burdýři

Skupina scénického a historického šermu: - šermířské akce

Klub přátel zdravotně  postižených  ELIŠKA

Klub přátel zdravotně postižených ELIŠKA

Klub přátel zdravotně postižených Eliška při Mateřské škole Elišce, E. Krásnohorské v Opavě (KLUB ELIŠKA). Zapsaný spolek. Sdružuje rodiče, děti, speciální pedagogy, rehabilitační pracovníky a přátele dětí se zdravotním postižením. Činnost: - pravidelné i jednorázové akce, které umožňují vzájemné setkávání, výměnu názorů, odborné ...

Ateliér Sebevzdělávání z.s.

Ateliér Sebevzdělávání z.s.

Sdružení: - podporující preventivní péče o tělesné a duševní zdraví člověka v každém věku včetně zdravého životního stylu.

Iskérka obecně prospěšná společnost

Iskérka obecně prospěšná společnost

Sociální služby - sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou. Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů. Aktivně ...

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Uherské Hradiště Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Uherské Hradiště Odborné sociální poradenství

Obecně prospěšná společnost Služby: - základní sociálně právní poradenství pro lidi se zdravotním postižením - odborné sociální poradenství pro lidi se zdravotním postižením - tlumočnická služba pro lidi se ztrátou sluchu - sociálně aktivizační služba pro neslyšící.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín

Odborné sociální poradenství. Obecně prospěšná společnost Služby: - základní sociálně právní poradenství pro lidi se zdravotním postižením - odborné sociální poradenství pro lidi se zdravotním postižením - tlumočnická služba pro lidi se ztrátou sluchu - sociálně aktivizační služba pro neslyšící.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž

Obecně prospěšná společnost Služby: - základní sociálně právní poradenství pro lidi se zdravotním postižením - odborné sociální poradenství pro lidi se zdravotním postižením - tlumočnická služba pro lidi se ztrátou sluchu - sociálně aktivizační služba pro neslyšící.

F-nadace

F-nadace

Služby: - podpora neziskových projektů v oblasti kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních hodnot

Interdomus, a.s.

Interdomus, a.s.

Sdružování majitelů realit v České republice.

Chornický železniční klub, z. s.

Chornický železniční klub, z. s.

Jsme spolek, který se zabývá propagací železniční dopravy, dokumentační a publikační činností na poli železniční historie, záchranou železničních technických památek, tvorbou pamětních razítek a organizováním jízd zvláštních vlaků.

ESTER z.s.

ESTER z.s.

Zapsaný spolek -vzdělávací činnosti : předškolní a školní vzdělávání, ekologické programy, rekvalifikační programy, odborné vzdělávání - práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami, se zdravotně postiženými osobami - poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. -provozován í azylových bytů a ...

Valašský soubor Kašava, z. s.

Valašský soubor Kašava, z. s.

Valašský soubor Kašava se věnuje zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané.

Jsme tady, o.p.s.

Jsme tady, o.p.s.

Aktivační centra se zaměřením na pomoc při zajišťování celoživotního rozvoje osob s kombinovanými vadami

OLiVy z.s.

OLiVy z.s.

Rodinné centrum OLIVY pomáhá posílit hodnotu a význam rodiny prostřednictvím vzdělávání a aktivit pro rodiny s dětmi. OLiVy zapsaný spolek: Nabízejí příjemné prostředí pro rodiče a děti Pomocí vzdělávací činnosti přispívají ke vzdělanosti široké veřejnosti zejména v oblasti výchovy dětí, partnerských vztahů, komunikace a uplatnění na trhu ...

Elim Opava, o.p.s.

Elim Opava, o.p.s.

Služby: - pomoc potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, lidem v krizi, obětem domácího násilí, sociálně znevýhodněným rodinám, pěstounským rodinám, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům Dobrovolnické centrum Krizové centrum - pomoc a podpora obětem a svědkům domácího násilí Pronájem tělocvičny.

(záznamy 1/25 z 3507)  strana 1 / 141