MAS PODBRDSKO, z.s.

MAS PODBRDSKO, z.s.

Nezávislé společenství lidí, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Kancelář: Městské zdravotnické zařízení Konzultační hodiny 1. patro, 1. dveře.

MIKROREGION KAHAN

MIKROREGION KAHAN

Členské obce MIKROREGIONU KAHAN: -Babice u Rosic -Kratochvílka -Lukovany -Ostrovačice -Příbram na Moravě -Rosice -Říčany u Brna -Tetčice -Vysoké Popovice -Zakřany -Zastávka -Zbýšov -Újezd u Rosic Mikroregiony - svazky obcí vznikají dle zákona 128/2000 Sb. o obcích pro územně ucelenou oblast jejichž součást tvoří ...

Klub přátel zdravotně  postižených  ELIŠKA

Klub přátel zdravotně postižených ELIŠKA

Klub přátel zdravotně postižených Eliška při Mateřské škole Elišce, E. Krásnohorské v Opavě (KLUB ELIŠKA). Zapsaný spolek. Sdružuje rodiče, děti, speciální pedagogy, rehabilitační pracovníky a přátele dětí se zdravotním postižením. Činnost: - pravidelné i jednorázové akce, které umožňují vzájemné setkávání, výměnu názorů, odborné ...

Ateliér Sebevzdělávání z.s.

Ateliér Sebevzdělávání z.s.

Sdružení: - podporující preventivní péče o tělesné a duševní zdraví člověka v každém věku včetně zdravého životního stylu.

Občanské sdružení celodenní rodinné centrum Kouzelný ostrov

Občanské sdružení celodenní rodinné centrum Kouzelný ostrov

V našem centru je herna pro děti od narození do cca 7mi let, využít můžete hlídání profesionální tety za velmi příznivé ceny. Připravili jsme pro vás mnoho zájmových kroužků a aktivit například: angličtina pro děti i dospělé, cvičení maminek s dětmi, přednášky o výživě, taneční a pohybový kroužek a tvořivé dílničky. Zprostředkujeme vám také ...

Iskérka obecně prospěšná společnost

Iskérka obecně prospěšná společnost

Sociální služby - sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou. Pomáháme lidem s duševním onemocněním znovunalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně v prostředí, které si sami vybrali, s co nejmenší mírou trvalé podpory profesionálů. Aktivně ...

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Uherské Hradiště Odborné sociální poradenství

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Uherské Hradiště Odborné sociální poradenství

Obecně prospěšná společnost Služby: - základní sociálně právní poradenství pro lidi se zdravotním postižením - odborné sociální poradenství pro lidi se zdravotním postižením - tlumočnická služba pro lidi se ztrátou sluchu - sociálně aktivizační služba pro neslyšící.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Vsetín

Odborné sociální poradenství. Obecně prospěšná společnost Služby: - základní sociálně právní poradenství pro lidi se zdravotním postižením - odborné sociální poradenství pro lidi se zdravotním postižením - tlumočnická služba pro lidi se ztrátou sluchu - sociálně aktivizační služba pro neslyšící.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž

Obecně prospěšná společnost Služby: - základní sociálně právní poradenství pro lidi se zdravotním postižením - odborné sociální poradenství pro lidi se zdravotním postižením - tlumočnická služba pro lidi se ztrátou sluchu - sociálně aktivizační služba pro neslyšící.

F-nadace

F-nadace

Služby: - podpora neziskových projektů v oblasti kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních hodnot

Interdomus, a.s.

Interdomus, a.s.

Sdružování majitelů realit v České republice.

ESTER z.s.

ESTER z.s.

Zapsaný spolek -vzdělávací činnosti : předškolní a školní vzdělávání, ekologické programy, rekvalifikační programy, odborné vzdělávání - práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami, se zdravotně postiženými osobami - poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. -provozován í azylových bytů a ...

Valašský soubor Kašava, z. s.

Valašský soubor Kašava, z. s.

Valašský soubor Kašava se věnuje zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu ze západního a jižního Valašska a částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané.

Jsme tady, o.p.s.

Jsme tady, o.p.s.

Aktivační centra se zaměřením na pomoc při zajišťování celoživotního rozvoje osob s kombinovanými vadami

OLiVy z.s.

OLiVy z.s.

Rodinné centrum OLIVY pomáhá posílit hodnotu a význam rodiny prostřednictvím vzdělávání a aktivit pro rodiny s dětmi. OLiVy zapsaný spolek: Nabízejí příjemné prostředí pro rodiče a děti Pomocí vzdělávací činnosti přispívají ke vzdělanosti široké veřejnosti zejména v oblasti výchovy dětí, partnerských vztahů, komunikace a uplatnění na trhu ...

Elim Opava, o.p.s.

Elim Opava, o.p.s.

Služby: - pomoc potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin, lidem v krizi, obětem domácího násilí, sociálně znevýhodněným rodinám, pěstounským rodinám, zdravotně postiženým, nemocným, seniorům Dobrovolnické centrum Krizové centrum - pomoc a podpora obětem a svědkům domácího násilí Pronájem tělocvičny.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Tyflocentrum Olomouc je obecně prospěšná společnost zaměřená na poskytování služeb sociální a tyflotechnické pomoci nevidomým a slabozrakým.

Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA, z.s.

Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA, z.s.

poskytování terénních sociálních služeb- osobní asistence - pomoc starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům.

Kroužek divadelních ochotníků, z.s.

Kroužek divadelních ochotníků, z.s.

Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné. Divadlo.

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Zborovice

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Zborovice

Práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Není specifické zaměření činnosti. V rámci činnosti se prolínají oblasti turistiky, tábornictví, přírodovědy, sport, kultura, rukodělné činnosti.... Pravidelné oddílové schůzky se konají 1x týdně, navíc jednodenní i vícedenní akce, letní pionýrský tábor o prázdninách. Pořádáme také akce pro veřejnost - ...

(záznamy 1/25 z 3506)  strana 1 / 141