Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě je veřejná vysoká škola, která je členem European University Association. Realizuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v několika desítkách oborů a má tyto součásti: - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: - Opava, Bezručovo náměstí 13 - tel.: 553 684 111 - fax: 553 716 948 - ...

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž přijímá studenty především z regionu Zlínský kraj, ale máme studenty z celé České republiky a v posledních letech i ze Slovenska. Jsme jediná polyfunkční odborná škola profilovaná do oblasti potravinářství. Nabízíme maturitní studium, vyšší odborné studium a ...

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Vyšší odborná škola. Denní a dálkové studium tříletých a čtyřletých oborů. Denní tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem: - Správa ochrany životního prostředí Dálkové tříleté studium pro absolventy středních škol zakončené absolutoriem: - Správa ochrany životního prostředí. Střední zemědělská ...

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú. je nejstarší soukromou vysokou školou v Praze. Nabízíme studentům širokou škálu vysokoškolských a postgraduálních programů v oblasti, žurnalistiky, humanitních a společenských věd, mezinárodních vztahů a diplomacie, práva a obchodní správy. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce a je založena na amerických a ...

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organiza

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organiza

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola poskytuje možnost kvalitního vzdělávání v oblasti okrasného a produkčního zahradnictví, vinohradnictví či v učebním oboru zahradník. Absolventi středních škol mají možnost u nás dále studovat na vyšší odborné škole. Ta umožňuje žákům studium v oblasti zahradní a krajinné ...

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104 je střední škola s dlouholetou tradicí. Nabízíme čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou a tříleté studium na vyšší odborné škole završené absolutoriem. Škola disponuje moderním vybavením, vyučují u nás vysoce kvalifikovaní profesoři a spolupracuje s několika zahraničními ...

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Soukromá vysoká škola. Bakalářské a magisterské vzdělání.

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.

Posláním Vysoké školy finanční a správní je stát se přední respektovanou a vyhledávanou vzdělávací a vědecko-výzkumnou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady pro jejich trvalý kariérní růst i plnohodnotný rozvoj osobnosti. Jejím ukončením získají konkurenční výhodu a budou se úspěšně prosazovat na trhu práce po celou dobu svého ...

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Vysoká škola finanční a správní je první soukromá ekonomická univerzita v České republice. MBA, MPA, BSBA - americké magisterské zahraniční studium, plně v anglickém jazyce, Praha. Na českém edukačním trhu působíme již deset let. Poskytujeme všechny stupně vysokoškolského vzdělání: - bakalářské (titul Bc.), Joint Degree (BSBA) - ...

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava - VŠPJ. veřejná škola (školné se neplatí), bakalářské tříleté obory v prezenční (denní) formě studia: -Finance a řízení -Cestovní ruch -Počítačové systémy -Aplikovaná informatika -Všeobecná sestra -Porodní asistentka -Zdravotně sociální pracovník. V kombinované formě studia: -Finance a ...

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola: -bakalářský studijní program Kulturněhistorická studia Udržitelný rozvoj regionu a krajiny Přijímací zkouška: -ověření znalostí z anglického jazyka, z oblasti logického myšlení a z oblasti informatiky a výpočetní techniky -písemný test -ústní pohovor.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) Ubytovací služby VŠB-TU Ostrava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) Ubytovací služby VŠB-TU Ostrava

Koleje a menzy VŠB-TUO. Ubytovací a stravovací služby. Nabízíme: - ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích i v luxusních apartmánech - kapacita v období prázdnin 2500 osob, mimo prázdniny 115 osob - kompletní sociální zařízení v každém pokoji - tělocvičny, posilovny, herny stolního tenisu, tenisové kurty, minigolf, sauna, ...

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta. Fakulta informatiky a managementu. Pedagogická fakulta. Přírodovědecká fakulta Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu

Katedry: - aplikované lingvistiky - ekonomie - managementu - informačních technologií - informatiky a kvantitativních metod - rekreologie a cestovního ruchu.

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta

Katedry: - anglického jazyka a literatury a oddělení francouzského jaz. - českého jazyka a lit. - hudební - náboženských a kulturních studií - německého jazyka a literatury - pedagogiky a psychologie - slavistiky - sociální patologie a sociologie - sociální pedagogiky - speciální pedagogiky - technických předmětů - tělesné ...

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta - zaměřena na přírodovědné obory - výuka biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik.

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta

Filozofická fakulta - historie, archivnictví, politologie, archeologie, filozofie a sociologie - uplatnění digitálních technologií v humanitních vědách

Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce

Ústav sociální práce - rozvíjí společensky potřebná studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce Ústav sociální práce v současné době garantuje následující studijní obory: - tříleté bakalářské studijní obory: Sociální práce - prezenční i kombinovaná forma Sociální práce ve veřejné správě - kombinovaná forma Sociální práce s ...

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu naleznete v Rychnově nad Kněžnou na ulici U Stadionu 1166. Nabízíme vzdělávání v učebních a studijních oborech a další zvyšování kvalifikace absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou. Tříleté učební obory zakončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu: - mechanik ...

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice je moderní střední škola s širokou škálou studijních oborů. Studium na naší škole můžete zakončit výučním listem, maturitní zkouškou i titulem diplomovaný specialista (DiS.). Gymnázium: - osmileté gymnázium (pro žáky z 5. tříd ZŠ) - gymnázium pro žákyz ...

Unicorn College, s.r.o.

Unicorn College, s.r.o.

Soukromá vysoká škola sídlící v Praze. Nabízí vysokoškolské studium v oblastech informačních a komunikačních technologií, managementu a ekonomie.

Czech Management Institute Praha

Czech Management Institute Praha

Soukromá vysoká škola Praha - bakalářské studium, postgraduální studium MBA, DBA. Czech Management Institute Praha - manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona s.r.o., zřízená v roce 1994 jako fakulta Vysoké školy marketingu a řízení ( Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA ) v ...

(záznamy 1/25 z 367)  strana 1 / 15