Bezplatná aktualizace

Záznamu v databázi Evropské databanky

 • Lepší dohledatelnost vaší fimy na internetu
 • Máte moĹľnost kdykoliv bezplatnÄ› mÄ›nit informace o Vaší firmÄ›
 • ZpÄ›tnĂ© odkazy zlepší SEO Vašich stránek
 • Zápis v databázi je zcela bezplatnĂ˝ a nezakládá žádnĂ© další závazky pro Vaši firmu.
 • Budete uvedeni v internetovĂ© databázi firem s návštÄ›vnostĂ­ pĹ™es 1,3 milionu návštÄ›vnĂ­kĹŻ mÄ›sĂ­ÄŤnÄ›

Interiéry Buršík Roman

informace
informace
Adresa: Funkce:
informace
informace
informace
Adresa: Jazyk:
Adresy profilů na sociálních sítích
informace 

KontaktnĂ­ osobyMám zájem o grafickou prezentaci:      


PĹ™ejete-li si odstranit Ăşdaje o Vaší firmÄ› z databáze firem, vyberte dĹŻvod:  

Podmínky pro zařazení on-line aktualizace

 • Oprava se do databáze nezaĹ™azuje bezprostĹ™ednÄ›.
 • Bez uvedenĂ­ jmĂ©na a kontaktu na provádÄ›jĂ­cĂ­ho editora nebude oprava akceptována.
 • VlastnĂ­ fyzická zmÄ›na bude v databázi promĂ­tnuta do 7 dnĹŻ.
 • Obsah projde revizĂ­ HlavnĂ­m editorem databáze. HlavnĂ­ editor databáze nebo jĂ­m pověřenĂ˝ pracovnĂ­k provede fyzickĂ© ověřenĂ­ poĹľadovanĂ˝ch oprav.
 • V případÄ›, Ĺľe oprava obsahuje jakĂ˝koliv nevhodnĂ˝ termĂ­n z pohledu HlavnĂ­ho editora databáze, NEBUDE oprava akceptována, a to bez jakĂ©hokoliv zdĹŻvodnÄ›nĂ­ ÄŤi zpÄ›tnĂ©ho oznámenĂ­.
 • K doplnÄ›nĂ­ resp. zmÄ›nÄ› obrazovĂ˝ch prvkĹŻ na stránce (logo a obrázek) kontaktujte Vašeho odbornĂ©ho poradce (zjistĂ­te v hlavnĂ­m menu), kterĂ˝ Vám doporuÄŤĂ­ nejvhodnÄ›jší postup podle charakteru materiálu.

Upozorňujeme vás, že

 • Popis pĹ™edmÄ›tu ÄŤinnosti mĹŻĹľe bĂ˝t po formálnĂ­ stránce upraven pracovnĂ­kem EvropskĂ© databanky.
Můžete přidat maximálě
10 telefonnĂ­ch ÄŤĂ­sel.
Můžete přidat maximálě
6 skype adres.
adresa - Vaše skype adresa
funkce - popis
Můžete přidat
maximálě 10 faxů.
Můžete přidat maximálě
6 e-mail adres.
Můžete přidat maximálě
6 webových adres.
Můžete přidat maximálě
5 kontaktnĂ­ch osob.