Jak nakupovat BIO na trzích a nenechat se napálit.

Na trzích se vedle sebe prodávají jak produkty konvenčního zemědělství, tak bioprodukty. V ekologickém zemědělství, které biopotraviny produkuje, se chemické přípravky nepoužívají. Jsou-li potraviny prodávány s označením bio, musí tyto výrobky splňovat přísná zákonem daná pravidla. Ekologický zemědělec, který bioprodukty pěstuje, popřípadě suroviny v kvalitě bio jako jsou např. mléko a maso i sám zpracovává, je pravidelně kontrolován, že dodržuje závazné normy.


1. Je dobré si uvědomit, že na trzích se vedle sebe prodávají jak výrobky klasického zemědělství, ale také bioprodukty. Je naivní se domnívat, že drobní farmáři nepoužívají chemické přípravky, jako jsou různé druhy pesticidů, herbicidů a chemických hnojiv. Každý z kupujících si musí být vědom, že třeba dnešní zahrádkáři, nemusí hlásit co a jaké množství při pěstování použili, takže tato informace zde chybí a není zde nikým množství chemických přípravků regulováno. Naopak v ekologickém zemědělství, které biopotraviny produkuje, se chemické přípravky nepoužívají.

2. Pokud kdekoliv zákazník kupuje potraviny s označením bio, musí tyto výrobky splňovat přísná, zákonem daná pravidla. Ekologický zemědělec, který bioprodukty dnes pěstuje, popřípadě suroviny v kvalitě bio jako jsou např. mléko a maso i sám zpracovává, je pravidelně kontrolován a je povinen dodržovat závazné normy. To je také jeden z důvodů, proč mohou, ale nemusí, být jeho produkty o něco dražší. Většinou se jedná o hodnotu 10 až 25%. Poněkud vyšší bývá cena kuřat, neboť ta bez růstových stimulátorů, které se v ekologii rozhodně nemohou používat, přibývají třikrát pomaleji a musí  tedy třikrát déle krmit.

3.  Každému zákazníkovi dpopručujeme prověřit si znalosti  trhovce. Zeptejte se na farmu, odkud biopotraviny pochází. Upřesňujte si také, kde jsou pole, kde pastviny. Využijte k upřesnění i prostředků moderní techniky a nechte si ukázat na mapě v chytrém telefonu. Doma si pak můžete ověřit ve veřejném registru půdy na internetu, zda označená místa jsou v ekologickém režimu. Zda tedy informace, které Vám trhovec řekl, jsou správné.

4. Při nákupu ovoce a zeleniny je dobré si uvědomit, co v daném období roku dozrává. Pokud si nejste jisti, upřesňujte si u prodejce odrůdy výpěstků, které nabízí. Bude-li prodejce tápat, zvyšte pozornost. Každý trhovec, kteří prodáva své vlastní pordukty ze své farmy, ví, co a jak pěstuje. Bude-li se Vám prodavač snažit vysvětlovat, že zboží bylo produkováno ekologicky, i když farma není jako ekologická registrována, mějte na paměti, že se může jednat o informace, jejichž správnost nejde nijak zkontrolovat. Záleží pak jen a jen na Vás, zda zakoupíte dražší „biopotraviny“, u nichž není prověřeno, že byl dodržen zákon o ekologickém zemědělství.

5. U mléka, mléčných výrobků a sýrů zjišťujte  původ suroviny. Zda mléko pochází z jedné nebo více farem a kde je zpracováváno.  V dnešní internetové době je velice jednoduché na stránkách ministerstva zemědělství zjistit, že se jedná o registrovaný subjekt pro EZ. Je nutno také pozorně zkoumat, že i když může být zemědělec registrován v systému EZ, nemusí to platit pro veškerou jeho produkci (např.: Kravské mléko má mít certifikát bio, ale pro jiné produkty například  ovocné jogurty z něj vyrobené už být bio nemusí, neboť tady je nutnost mít i ekologicky vypěstované ovoce.)

6. Platí  zde i to, že jsou-li nabízené výrobky z mléka vykoupeného od více farmářů, musí být i v tomto případě zpracovatel registrován jako výrobce biopotravin. Každý takový výrobek musí být certifikován. Výrobky živočišného původu mohou přímo prodávat jen subjekty registrované u Státní veterinární správy. Tyto informace jsou opět lehce zjistitelné na internetu, avšak je nutno si uvědomit, že to také neznamená, že jejich veškerá produkce je v kvalitě bio.

7. Pokud se týká masných výrobků, jejich složení tvoří více surovin - maso, koření atd. Opět je dobré se ptát trhovců, jak a kde se daný produkt vyráběl. Zjišťujte informace o zvířatech, jejichž maso bylo ve výrobku použito. Prodávají-li na trhu sami farmáři, či jejich zaměstnanci, rádi Vás budou informovat o farmě, kde a jaká plemena na farmě chovají, kde se pasou, jak se poráží atd. Pokud tyto informace neznají a žádnou podstatnou informaci Vám nesdělí, přemýšlejte proč asi.

8. Lákadlem na trzích je bezesporu také pečivo. Neplaťte však více, pokud si neověříte, že jsou skutečně bio. Zjistěte si složení výrobků. Platí, že kromě mouky, která  musí být bio, musí  např. u koláčů být bio i tvaroh, máslo, ovoce, marmelády nebo cukr.

9. Při nákupu medu v kvalitě bio, buďte určitě pozorní. Včelstva, jejichž med může být certifikován jako bio, musí být umístěna na místech v dostatečné vzdálenosti od klasických polí a městských lokalit. Takových oblastí dnes u nás už bohužel moc nenajdeme a navíc  včelí produkty prodávané na trhu by měly být od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh. Takže uprostřed našeho hlavního města Prahy "biovčelstva" potkáte asi jen těžko.

10. V případě nejasností je nejjednodušší, zeptat se trhovce přímo: „Je tato biopotravina certifikována?“. Pokud se bude prodejce vymlouvat a neodpoví, že jej certifikoval KEZ, ABCERT, BIOKONT či Bureau Veritas, požadujte předložení certifikátu. Pamatujte že ti, kteří by se Vás snažili podvést a chtěli Vám prodat jako bio ty potraviny, které certifikovány nejsou, hodně riskují.  Hrozí jim pokuta až milion korun. Mějte také na paměti, že v každém případě předejdete mnoha problémům, např. i s reklamací, když si na zakoupené biopotraviny necháte vystavit stvrzenku. Určitě na ni najdete telefonní číslo na farmu, které zvlášť oceníte i v opačném případě – když budete spokojeni. Můžete se domluvit s farmářem na odběru dalších produktů.

Více informací naleznete na našich stránkách  https://pro-bio.cz

Vydáno 26.03.2013
402 Zhlédnutí
Topováno 03.05.2017
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
WEBOVÁ STRÁNKA
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
pro-bio.cz
Adresa

Adresa

Nemocniční 1852/53
Šumperk 787 01

andrea.vizinova@pro-bio.cz
+420 731 658 517


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha