Třídění odpadu je pro 72% Čechů běžná záležitost

EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů

Třídění odpadu je pro 72% Čechů běžná záležitost

Díky třídění odpadu jsme společně zachránili 280 km2 přírody

Třídění odpadu a jeho následná recyklace je velmi důležitá pro společnost i životní prostředí. Česká republika patří v této oblasti mezi nejzodpovědnější státy v Evropě, na třídění odpadu se aktivně podílí přibližně 73 % obyvatel. Tomuto výsledku přispívá i společnost EKO KOM, která již 15 let efektivně provozuje systém třídění odpadu v rámci celorepublikového systému.

Třídění odpadu chrání přírodu

Třídění odpadu – má to smysl?

Ačkoliv většina z nás odpad zodpovědně třídí, víme, jaké dopady to má na naši společnost a prostředí? Třídění odpadu má prokazatelný vliv na životní prostředí kolem nás. Díky třídění snížíme každý rok produkci skleníkových plynů o cca 1 milion tun CO2. Díky třídění ušetříme tolik energie, kolik spotřebují domácnosti v celém jednom kraji. Od počátku třídění v ČR jsme jako společnost uchránili 280 km2 přírody. Třídění odpadu je jednoznačně smysluplné.

76 % obalů v rámci systému EKO KOM se používá k recyklaci


Výrobky z recyklovaného materiálu

Vytříděný odpad umožňuje jeho druhotné zpracování a recyklaci. Pro další výrobu se používá papír, sklo, kov i plast, vše má své využití. Recyklované výrobky nás obklopují každý den, aniž bychom si to uvědomovali. Toaletní papír, PET lahve, silon, protihlukové stěny kolem dálnic, lavičky, nádoby či celulóza. To vše jsou produkty z recyklovaného materiálu.

Díky celorepublikovému systému EKO KOM je proces třídění a recyklace efektivní a jednoduchý. Během 15 let se počet osob, které zodpovědně třídí, takřka zdvojnásobil. Rovněž se nemůžeme vymlouvat na vzdálenost kontejnerů. V průměru má každý z nás barevný kontejner v dosahu 97 metrů, o tom si většina Evropanů může nechat snít. Pokud patříte mezi hrstku těch, kteří pořád ještě netřídí, zkuste svůj pohled změnit a statistiku třídění ještě vylepšit.

Minulý rok každý z nás vytřídil průměrně 42,3 kg odpadu


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.ekokom.cz

Vydáno 14.11.2016
337 Zhlédnutí
Topováno 14.07.2017
FIREMNÍ ČLÁNKY

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu

Efektivní a praktické třídění skleněného odpadu
Třídění odpadu se stalo důležitým a hlavně pozitivním detailem našeho života. Díky třídění se nepotřebné materiály recyklují a z recyklovaného materiálu se znovu vyrábějí potřebné produkty. A tím se odměňujeme jak přírodě, tak i sobě, protože to, jak dlouho a kvalitně budeme žít, záleží i na našem ...
PODSTRÁNKY

EKO-KOM systém pro klienty

EKO-KOM systém pro klienty
EKO-KOM, systém pro klienty s povinností zpětného odběru odpadových obalů

Obce a města v systému EKO-KOM

Obce a města v systému EKO-KOM
Obce a města v EKO-KOM systému pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů

Třídění odpadu

Třídění odpadu
Třídění odpadu, recyklace odpadových materiálů, sběrné kontejnery, dvory
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA EKO-KOM, a.s. Třídění a recyklace obalových odpadů
WEBOVÁ STRÁNKA
EKO-KOM, a.s.
www.ekokom.cz
Adresa

Adresa

Na Pankráci 17
Praha 4 140 21

info@ekokom.cz
+420 729 848 111


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha