TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.

Vydáno 16.11.2016
206 Zhlédnutí
Topováno 13.02.2018

Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

Akciová společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA patří mezi akreditované certifikované orgány, provádějící atestace na různé typy strojů a zařízení. Zkušební laboratoř je schopná po domluvě s klientem provést jakékoliv zkoušky strojních částí i kompletních dílů. Disponuje řadou pracovišť, od zkušebny důlních výztuží přes zkušebnu hydrauliky až po měřící pracoviště. Provádí samozřejmě i mechanické zkoušky, a to tahem i rázem.

Mechanické zkoušky materiálu

Trhací zkoušky

Trhací zkoušky neboli zkoušky tahem provádí společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA pomocí zkušebního stroje ZD 10/90. Zkouška může být uskutečněna jak v normativním prostředí, tak v rámci atypických vzorků nestandardizovaných měřících postupů. Pomocí trhacích zkoušek lze testovat např. lepené a pájené spoje, dřeviny či tenké profily. Trhací zkoušky se provádí buď tahem za teploty okolí či tahem za snížené teploty.

Materiálové zkoušky a atesty - Opava


Zkouška rázem v ohybu – Charpyho kladivo

Laboratoř je vybavena rovněž Charpyho kladivem, díky kterému provádí zkoušky rázem v ohybu. Jde o moderní Charpyho kladivo LabTest CHK 450 J, umožňující digitální snímání úhlu a přesné nastavení. Charpyho kladivo je doplněno výměnným břitem s 2 mm rádiem, odpovídající platným normám ISO. Společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA zajišťuje komplexní služby v oblastech atestace a zkoušení. Disponuje řadou specializovaných pracovišť. Ať už potřebujete zajistit certifikaci strojů, zkoušení výrobků a strojních zařízení či kalibraci měřidel, v opavských laboratořích naleznete řešení.

Mechanické zkoušky materiálu – zkoušky tahem i rázem