TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s.Mechanické zkoušky materiálu – trhací zkoušky a Charpyho kladivo

Akciová společnosti TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA patří mezi akreditované certifikované orgány, provádějící atestace na různé typy strojů a zařízení. Zkušební laboratoř je schopná po domluvě s klientem provést jakékoliv zkoušky strojních částí i kompletních dílů. Disponuje řadou pracovišť, od zkušebny důlních výztuží přes zkušebnu hydrauliky až po měřící pracoviště. Provádí samozřejmě i mechanické zkoušky, a to tahem i rázem.

Mechanické zkoušky materiálu

Trhací zkoušky

Trhací zkoušky neboli zkoušky tahem provádí společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA pomocí zkušebního stroje ZD 10/90. Zkouška může být uskutečněna jak v normativním prostředí, tak v rámci atypických vzorků nestandardizovaných měřících postupů. Pomocí trhacích zkoušek lze testovat např. lepené a pájené spoje, dřeviny či tenké profily. Trhací zkoušky se provádí buď tahem za teploty okolí či tahem za snížené teploty.

Materiálové zkoušky a atesty - Opava


Zkouška rázem v ohybu – Charpyho kladivo

Laboratoř je vybavena rovněž Charpyho kladivem, díky kterému provádí zkoušky rázem v ohybu. Jde o moderní Charpyho kladivo LabTest CHK 450 J, umožňující digitální snímání úhlu a přesné nastavení. Charpyho kladivo je doplněno výměnným břitem s 2 mm rádiem, odpovídající platným normám ISO.

Společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA zajišťuje komplexní služby v oblastech atestace a zkoušení. Disponuje řadou specializovaných pracovišť. Ať už potřebujete zajistit certifikaci strojů, zkoušení výrobků a strojních zařízení či kalibraci měřidel, v opavských laboratořích naleznete řešení.

Mechanické zkoušky materiálu – zkoušky tahem i rázem
FIREMNÍ ČLÁNKY


Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

Akreditované laboratoře - vaše cesta k certifikaci

Potřebujete získat certifikaci pro vaše výrobky z oblasti strojů, strojních zařízení či třeba hořlavých materiálů? Pak vám pomůže společnost TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA. Kromě certifikace vám vaše výrobky naše zkušební laboratoř také ochotně vyzkouší a provede jejich technickou prohlídku. Mimo to nabízíme také podpůrné činnosti, jako je kalibrace měřidel.

Vydáno 25.03.2015
Nedestruktivní zkoušky strojních částí i kompletních strojů

Nedestruktivní zkoušky strojních částí i kompletních strojů

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí jakékoli zkoušky strojních částí i kompletních strojů, hydrauliky a defektoskopie. Rádi vám zašleme seznam všech výrobků, které zkoušíme a pokusíme se vyhovět veškerým požadavkům, od zkoušení defektoskopie ocelových lan přes zkoušky pásových a hřeblových dopravníků až po laboratorní zkoušky hydraulických prvků nebo statické i dynamické měření tlaků, průtoků, prokluzu či síly.

Vydáno 29.04.2016Vydáno 16.11.2016
468 Zhlédnutí
Topováno 28.09.2019