Lesy hl.m. PrahyLesy hl. m. Prahy udržují přírodu ve městech

Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy se stará nejen o městskou zeleň a jiné veřejné statky v lesích, okrasných školkách, parcích, zahradnictvích a na vodních tocích v rámci hlavního města, ale také si klade za cíl informovat širokou veřejnost o aktualitách a zajímavostech v mnoha oblastech péče o životní prostředí.

Lesy hl. m. Prahy udržují přírodu ve městech

Co obnáší péče o vodní toky?

V současné době má organizace Lesy hl. m. Prahy na starosti více než 200 km vodních toků v rámci hlavního města včetně vodních děl a zeleně podél vody. Sledování a udržování vodních toků na území Prahy je velmi důležité zejména pro zachování bezpečnosti osob, živočichů a majetku. Péče o vodní toky zahrnuje především:
• monitoring plynulého toku
• odstraňování překážek na vodních tocích
• péče o zeleň podél vodních toků
• měření kvality vody
• nepřetržitá havarijní služba
• spolupráce s krizovým štábem při povodních
• technicko-bezpečnostní dohled na vodohospodářských stavbách
• stavební úpravy a opravy vodních děl


Environmentální výchova pro lepší kvalitu životního prostředí

Jednou z mnoha činností organizace Lesy hl. m. Prahy je také environmentální výchova, tedy výchova k zodpovědnému chování v přírodě kolem nás. Důležitá osvěta v této oblasti je poskytována všem zájemcům od dětí předškolního věku až po seniory, kteří se chtějí aktivně zapojit do péče o přírodu v blízkosti svého bydliště.
Přednášky probíhají nejen v opravené budově starého mlýna v Praze – Záběhlicích, ale hlavně v rámci nejrůznějších exkurzí, kde se účastníci přímo seznamují s praktickými příklady ochrany přírody. Díky této osvětě má každý možnost dozvědět se o zajímavostech a aktualitách pražské přírody, přispět podle svých možností k jejímu zlepšení a stát se součástí záchrany zvířat a rostlin, jejichž další život závisí kvůli neustále se rozšiřující zástavbě právě na lidské pomoci. Na exkurze a přednášky jsou zváni jak jednotlivci, tak i větší skupiny, celé třídy MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ.
Součástí střediska environmentální výchovy je i záchranná stanice v Praze – Jinonicích, kde nalézají dočasný domov a péči zranění a jinak hendikepovaní volně žijící živočichové.
Chcete-li se i Vy zapojit do pomoci přírodě kolem nás, navštivte stránkywww.lesypraha.cz, kde najdete veškeré informace o aktivitách organizace a připravovaných akcích na podporu životního prostředí v hlavním městě.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Záchranná stanice Praha pomáhá zvířatům kolem nás

Záchranná stanice Praha pomáhá zvířatům kolem nás

Člověk si velkou část přírody zabírá sám pro sebe. Stavíme domy, velká nákupní centra, kácíme lesy. Často však ani nepřemýšlíme nad tím, jak naše soužití správně skloubit se živočichy, kteří na těchto místech byli ještě dříve než my. Zvířata často podléhají nástrahám našeho současného světa a pokud se tak stane, měli bychom být alespoň ochotní jim pomoci. Záchranná stanice v Praze pro volně žijící živočichy funguje již od roku 2011. Pokud tedy v Praze najdete zraněné nebo jinak postižené volně žijící druhy zvířat, neváhejte se na nás obrátit. Máme k dispozici plně vybavené zázemí a o všechny nalezence se rádi postaráme.

Vydáno 16.06.2015
Zábavná a poučná škola hrou? To je ekologická výchova

Zábavná a poučná škola hrou? To je ekologická výchova

Přemýšlíte, jak dětem v mateřské školce i škole předat zábavnou formou vědomosti o přírodě? Chcete, aby byl program zajímavý a přednášeli ho odborníci, kteří problematice skutečně rozumí? Tak právě pro vás je tu ekologická výchova, kterou nabízejí Lesy hl. m. Prahy. Záživnou formou dětem předáváme informace o rostlinách, zvířatech i přírodních jevech.

Vydáno 14.10.2014
Zahradnictví a okrasné školky Lesů hl. m. Prahy – Ďáblice a Kbely

Zahradnictví a okrasné školky Lesů hl. m. Prahy – Ďáblice a Kbely

Organizace Lesy hlavního města Prahy spravují vedle lesů, vodních toků či některých parků také dvě rozsáhlé okrasné školky – ta starší sídlí v Ďáblicích na ploše 17 hektarů, mladší školka ve Kbelích má 14,5 hektaru. Pěstební činnost je zaměřena přímo na druhy vhodné pro výsadbu do městské a příměstské zeleně. Vedle běžných druhů jsou v obou školkách pěstovány také taxony, které byly v minulosti vyšlechtěny přímo na území hlavního města Prahy a právě pro pražské přírodní podmínky (např. Robinia x pragense).

Vydáno 21.04.2014Vydáno 23.04.2013
366 Zhlédnutí
Topováno 21.03.2016