Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

E-expert, spol. s r.o.

Česko-slovenská Environmentální konference – setkání odborníků na téma životního prostředí

EIA či IPPC? Poradí vám společnost E-expert!

Plánujete nový záměr nebo změnu stávajícího provozu? Nevíte, která povolení bude váš projekt vyžadovat, zda EIA nebo IPPC? Obraťte se na společnost E-expert, spol. s r.o., která poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí při přípravě a realizaci vašich záměrů. Čerpáme také z nejnovějších poznatků z Environmentální konference, na které se řešila právě problematika dokumentace EIA a IPPC. Další ročník konference se bude konat na podzim na Slovensku.

EIA a IPPC poradenství poskytuje E-expert

E-expert: Poradenství EIA a IPPC

První ročník česko-slovenské Environmentální konference byl úspěšný a užitečný, protože poskytl důležité podklady pro rozvoj v rámci EIA a IPPC. Právě v této oblasti vám poskytneme odborné poradenství. Zajišťujeme konzultace v přípravné fázi záměru a poradíme vám, zda bude nutné záměr posoudit v procesu EIA nebo IPPC. Postaráme se také o zpracování oznámení EIA či dokumentace EIA.

Dále zajistíme zpracování odborných studií a posudků, jako jsou hlukové a rozptylové studie, měření hluku, odborné posudky zdrojů znečišťování ovzduší, hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivů na veřejné zdraví nebo posouzení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA, biologický průzkum. Zpracujeme provozní dokumentace nebo třeba žádosti o vydání nového integrovaného povolení (IPPC) nebo jeho změn. Pomůžeme vám také při jednání s příslušnými orgány státní správy.

Poradenství v oblasti EIA a IPPC


Dokumentace EIA a IPPC

Nevyznáte se ve zkratkách EIA a IPPC? EIA (Environmental Impact Assessment) je proces posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzování podléhají například stavby, výrobní haly, komunikace, průmyslové provozy, obchodní komplexy. Dokumentace EIA je potřeba při výstavě nových objektů, ale také při rozšíření stávajícího provozu, zvýšení kapacity nebo zavedení nové technologie. Proces EIA se vztahuje i na menší stavby, tzv. podlimitními záměry, u kterých je třeba provést oznámení.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) představuje integrovanou prevenci a omezování znečištění. Integrované povolení nahrazuje většinu složkových povolení, například v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady. Změna integrovaného povolení je potřeba vždy, pokud nastane podstatná změna v provozu zařízení jako změna užívání, změna způsobu provozu, rozšíření zařízení.

Oba procesy jsou spolu svázané a záměr často vyžaduje zpracování dokumentace EIA i IPPC.

E-expert: specialisté na dokumentace EIA a IPPCVydáno 21.03.2017
200 Zhlédnutí
Topováno 15.05.2023
FIREMNÍ ČLÁNKY

Poradíme jak na dotace OPŽP i environmentální outsourcing

Poradíme jak na dotace OPŽP i environmentální outsourcing
Vyřízení dotace z OPŽP, environmentální outsourcing, posouzení vlivu staveb na životní prostředí i zpracování rozptylových a odborných posudků – to i mnohem víc vám nabízí společnost E – expert. Jsme stabilní konzultační společnost v oblasti energetiky a ekologie, která stále rozšiřuje své služby. ...
PODSTRÁNKY

IPPC/EIA

IPPC/EIA
Environmentální studie a poradenství při realizaci záměrů v oblasti IPPC a EIA

Rozptylové studie, dotace z OPŽP

Rozptylové studie, dotace z OPŽP
Ochrana životního prostředí - rozptylové studie, odborné posudky, dotace z OPŽP

Environmentální konference

Environmentální konference
Environmentální konference ENVIRO zaměřené na ochranu životního prostředí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Mrštíkova 883/3
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha