Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.

Kurzy zaměřené na tepelné zpracování kovů - Ostrava

Svarservis Thermoprozess Cooperheat s.r.o.Naučte se dělat svarové spoje profesionálně

V dnešní době jsou kladeny veliké nároky na to, aby na poli tepelného zpracování a svařování pracovali odborníci s příslušným certifikátem. Svarové spoje musí být tvořeny profesionálně a s potřebnými vědomostmi, aby výsledná práce neměla chyby vedoucí k problémům. Oblast svařování a tepelného zpracování svárů je natolik specifická, že je k této práci zapotřebí absolvovat kvalitní školení a kurzy. A ty vám nejlépe zajistí firma Svarservis Group.

Školení na svarové spoje a bodové přivařování jedině od Svarservisu

Svařování Ostrava – jak a kde absolvovat kurzy?

Společnost Svarservis Group vytvořila Útvar školení a vývoje v oblasti tepelného zpracování svarů (ÚŠV TZS), aby zajistila odborné vzdělání v oblasti svařování a svarových spojů. Díky tomuto akreditovanému kurzu získávají pracovníci všechny potřebné znalosti a zkušenosti pro výkon práce v oblasti tepelného zpracování svarů. Absolventi jsou schopni provádět velmi specifické činnosti, jako je bodové přivařování i odstranění zbytkových pnutí vzniklých svařováním, obráběním nebo ohýbáním.

Školení probíhají v nové budově školicího střediska v areálu Svarservis Group v Ostravě a podílejí se na nich jak odborníci z praxe, tak i lektoři z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Svařování Ostrava – kurzy


Získejte odborné vzdělání příjemnou cestou

Dokonale ovládat svarové spoje i všechny technologické postupy jejich tepelného zpracování vás naučí firma Svarservis Group prostřednictvím svých kurzů a školení. Ty jsou pořádány pravidelně na různá témata z oblasti svarových spojů. Díky těmto kurzům můžete získat potřebné certifikáty pro výkon této specifické činnosti.

Svarservis Group – odborníci na svařování a bodové přivařování
FIREMNÍ ČLÁNKY


Tepelné zpracování a žíhání kovů včetně rozměrných součástí

Tepelné zpracování a žíhání kovů včetně rozměrných součástí

Žíháním kovů lze docílit lepších vlastností materiálu, především zvýšení povrchové tvrdosti. Právě proto patří tento typ tepelného zpracování kovů mezi nejvyhledávanější. Samotný proces žíhání je však náročný, a to obzvláště v případě, je-li potřeba takovým způsobem upravit i velmi rozměrné součásti. Přes 15 let se tepleným zpracováním kovů, resp. žíháním zabývá společnost Svarservis se sídlem v Ostravě.

Vydáno 02.06.2016Vydáno 15.02.2017
102 Zhlédnutí
Topováno 01.01.2019