POHŘEBNÍ ÚSTAV hlavního města Prahy
Poslední rozloučení – objednávka a kompletní zajištění pohřbu

Poslední rozloučení se zemřelou blízkou osobou je naší nepsanou povinností. Pohřební ústav hlavního města Prahy pomáhá pozůstalým s kompletním zařízením pohřbu v Praze, včetně kremace či dodání úmrtního listu. Pohřby lze v Praze objednat v 10 objednávkových kancelářích se snadnou dostupností MHD i automobilem.

Pohřební ústav se postará o důstojné rozloučení

Důstojné pohřby Praha

Zemřela vám blízká osoba a vy máte na starosti organizaci posledního rozloučení? Navštivte jednu z našich deseti objednávkových kanceláří v Praze. Přineste s sebou svůj občanský průkaz, pokud možno občanský průkaz zesnulého a potvrzení o úmrtí (je-li k dispozici). Dodejte též oblečení pro zesnulého.

Pracovníci Pohřebního ústavu hlavního města Prahy vám ochotně poradí s výběrem všech potřebných náležitostí, které je třeba v rámci posledního rozloučení projednat, tak aby pohřeb proběhl bez komplikací a ve vší důstojnosti. Rovněž vám pomohou i v dalších oblastech, jako je odhlášení zdravotního pojištění či důchodu.

Objednání pohřbu včetně kremace a dalších služeb v Praze


Církevní pohřby i kremace

Pohřební ústav poskytuje pozůstalým komplexní služby posledního rozloučení. Zajišťuje církevní pohřeb v kostele, stejně jako poslední rozloučení v obřadní síni včetně kremace. Pohřby v Praze budou zajištěny kompletně, od výběru rakve přes květinovou výzdobu, smuteční řeč, odvoz či zpopelnění a možnost uložení uren s popelem zesnulých.

Kromě běžných úkonů (pohřeb, kremace, vydání úmrtního listu apod.) zajišťuje Pohřební ústav i celou škálu nadstandardních služeb. Patří sem účast u zpopelnění, výstava zesnulého před zpopelněním či možnost doprovodit rakev až k zavezení do kremačního zařízení. V rámci oddělení zahraničních a speciálních služeb se Pohřební ústav postará také o převoz do zahraničí.

Poslední rozloučení v Praze – kremace i církevní pohřeb
FIREMNÍ ČLÁNKY


Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro

Pohřební ústav hlavního města Prahy patří mezi rodinné stříbro

Smrt je přirozená součást života člověka. Přesto odchod blízkého je vždy bolestný. Vyjádřit poděkování zemřelému důstojným rozloučením za čas, který s námi strávil, je to poslední, co pro něho můžeme udělat.

Vydáno 23.03.2013
Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela

Znovuotevřený hřbitov Strašnice umožňuje nově pietní rozptyl a vsyp popela

V říjnu minulého roku se po několikaleté rekonstrukci otevřel hřbitov Strašnice v Praze. Uzavřený byl od roku 1945, měl být zlikvidován a na jeho místě mělo vyrůst sportoviště. Z plánů sešlo, hřbitov pustnul, ale roku 2002 byl prohlášen za kulturní památku a zrekonstruován. Nyní se používá k uložení zpopelněných ostatků, nově umožňuje také vsyp nebo rozptyl popela z urny na pietních loučkách.

Vydáno 05.02.2016
Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu

Pietní průběh obřadu, pohřební služby a pomoc s přípravou pohřbu

Smutnou povinností pozůstalých je prokázat zesnulému úctu pietním průběhem smutečního obřadu. Pomoc s přípravou pohřbu a ostatní pohřební služby nabízí Pohřební ústav hlavního města Prahy.

Vydáno 27.02.2018
Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích

Nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků ve Strašnicích

Od nadcházejícího podzimu letošního roku se otevřou nové možnosti ukládání zpopelněných ostatků. Pohřební ústav hl. m. Prahy po náročné rekonstrukci hřbitova, který se nachází přímo proti strašnickému krematoriu připravuje otevření tohoto hřbitova pro ukládání zpopelněných ostatků. Bude zde možnost využít nově zbudovaných hrobových míst pro vybudování urnového hrobu se schránkou na uložení až osmi uren. Dále zde vznikly dvě nově upravené plochy. Jedna bude určena pro provádění rozptylů a druhá pro ukládání zpopelněných ostatků vsypem do země. Toto je v této lokalitě zatím úplně nová možnost, která se v této lokalitě dosud nevyskytovala.

Vydáno 06.08.2015Vydáno 21.02.2017
982 Zhlédnutí
Topováno 26.10.2018

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Objednávka kremace, církevních pohřbů a rozptylu

Pohřební služby, pohřby církevní, kremace, rozptylová loučka

Zahraniční a speciální pohřební služby

Zahraniční  a speciální pohřební služby

Zahraniční pohřební služby a nadstandardní služby spojené s úmrtím

Rozloučení se zesnulým

Rozloučení se zesnulým

Hřbitov Strašnice, obřadní síně, krematoria, rakve, urny, květiny