PMZ PROJEKT, spol. s r.o.
Projekty pro potravinářský průmysl

Vydáno 07.05.2013
899 Zhlédnutí
Topováno 16.04.2018

Komplexní řešení provozů pro zpracování potravin

Specifické požadavky na řešení potravinářských provozů vyžadují kvalifikované odborníky na vypracování projektu a návrhu odpovídajících technologií pro maximální efektivitu a bezpečnost práce. PMZ PROJEKT disponuje všemi prostředky a profesionálními pracovníky pro bezproblémové, a hlavně komplexní řešení provozů potravinářského průmyslu včetně jejich realizace.


Od projektu po realizaci

PMZ PROJEKT, spol. s r.o. se zabývá kompletními projekty potravinářských závodů, skladovacích objektů a logistických center, drobnými i většími projekty v oboru pozemního stavitelství a inženýrskou činností spojenou s povolovacím řízením staveb. Od roku 1991, kdy společnost vznikla, má na kontě realizace stovek menších i velkých projektů na území České a Slovenské republiky.

Cílem společnosti je přinášet komplexní řešení od návrhu až po samotnou realizaci staveb, proto je pro každý projekt libovolného rozsahu sestaven tým odborníků pravidelně školených ve svém oboru, kteří vycházejí z nejnovějších poznatků, moderních trendů a ověřených technologií. Každá zakázka je posuzována individuálně s přihlédnutím k požadavkům a potřebám charakteru stavby a provozu, proto firma upřednostňuje vstřícnost a komunikaci po celou dobu realizace pro hladký průběh a maximální spokojenost na všech stranách.

PMZ PROJEKT, spol. s r.o. se zaměřuje na kompletní projekty:

·         potravinářských závodů včetně technologií

·         skladovacích objektů a skladových prostor

·         logistických center

·         malých i větších pozemních staveb

K dalším odvětvím činnosti firmy patří také inženýrská činnost spojená s povolovacím řízením staveb, radonový průzkum a protiradonová opatření, inženýrské a kompletní planografické služby.

Týmy kvalifikovaných odborníků z PMZ PROJEKT jsou sestaveny z profesionálů v oborech stavitelství a statiky, vytápění, elektroinstalací, vody a kanalizací, chlazení a vzduchotechniky, specializovaných na provozy pro zpracování potravin a efektivní logistická řešení průmyslových staveb. Samozřejmostí je i odborné poradenství a zpracování profesionální dokumentace projektu jak v rámci návrhu, tak i po skončení realizace.

Více informací o společnosti PMZ PROJEKT, spol. s r.o. naleznete na webových stránkách www.pmz.cz, kde jsou k dispozici také ukázky mnoha realizovaných projektů. 


Více informací naleznete na našich stránkách  http://www.pmz.cz