Revize normy ISO 13485 - výklad změn, jednodenní školení Praha

Norma ISO 13485 je další z řady ISO norem, které procházející revizí. Pokud patříte mezi certifikované dodavatele nebo výrobce zdravotnických prostředků nebo se jimi chcete stát, pak se včas informujte o všech změnách, která nová norma přináší. V případě zájmu je Vám personál CQS a jeho odborně vyškolení auditoři k dispozici ke sdílení informací týkajících se výkladu nové normy a aplikací změn s tím spojených. Doporučujeme navštívit jednodenní školení v Praze, které se tomuto tématu věnuje.

Revize normy ISO 13485

Norma ČSN EN ISO 13485:2016

Norma ISO 13485 obsahuje kritéria pro celý rozsah systému managementu kvality pro dodavatele a výrobce zdravotnických prostředků. Získání certifikátu přináší interní zlepšení všech procesů a efektivnosti v celé organizaci a zároveň zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů vůči certifikované společnosti. V případě zájmu o certifikát dle této normy se obraťte na CQS, která má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Norma ISO 13485 - kompletní informace


Revize normy ISO 13485

Revize normy ISO 13485:2016 pro zdravotnické prostředky vyšla 1. března 2016. Následně byla uveřejněná i EN ISO 13585:2016, která má další přílohy ZA až ZC. Větší důraz je nově kladen zejména na řízení rizik v průběhu realizace celého životní cyklu realizace zdravotnického prostředku.Vyšší požadavky jsou nyní kladeny také na plnění legislativních předpisů, včetně podávání zpráv regulačním orgánům. Větší kontrola je také v případě outsouringu dodavatelských procesů.

Potřebné informace k přechodu na revidovanou normu ISO 13485


Jednodenní školení v Praze na téma revize normy 13485

Pokud chcete uceleně získat informace k revizi normy ISO 13485, máte možnost zúčastnit se jednodenního školení na toto téma, které společnost CQS pravidelně vypisuje. Tento kurz Vás nejenže informuje o všech legislativních změnách, ale zároveň Vám pomůže s praktickou přípravou na přechod na novou normu ISO 13485!


Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.cqs.cz

Vydáno 27.04.2017
94 Zhlédnutí
FIREMNÍ ČLÁNKY

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Kurz GDPR Praha – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Věděli jste, že od příštího roku vstupuje v platnost nové nařízení GDPR týkající se ochrany osobních údajů? Tato změna se bude týkat veškerých společností, podniků a firem, proto je nezbytné své zaměstnance, kteří za tuto oblast zodpovídají, patřičně vzdělat a připravit na tuto změnu, která nemine ...

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi

Přechod na nové normy ISO 9001 a 14001 v praxi
Revidované normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vyšly 14.9.2015 a od ledna 2016 jsou k dispozici také jejich české překlady. Následující 3 roky budou tedy ve znamení přechodu certifikovaných organizací na tyto nové normy, neboť ke 14.9.2018 bude platnost "starých" norem definitivně ukončena. Tento ...

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015

Revize norem systémů managementu – ISO 9001:2015
Příležitost pro zjednodušení a reálnější uplatňování norem. Všechny nové normy a nově revidované stávající normy pro systémy managementu budou mít jednotný rámec tzv. „High Level Structure“ – HSL. Normy pak budou konzistentní a kompatibilní. Na rok 2015 se chystá revize nejrozšířenější systémové ...

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele

Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele
Certifikát CSR pro systém řízení managementu společenské odpovědnosti má v ČR svého 1. majitele
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA CQS z.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
CQS z.s.
www.cqs.cz
Adresa

Adresa

Prosecká 412/74
Praha 9 - Prosek 190 00

jolsanska@cqs.cz
+420 286 019 534


Najdete nás také zde:

ARES
captcha