RESORBENT, s.r.o.RESORBENT- DODAVATEL NAUHLIČOVADEL ŠPIČKOVÉ KVALITY

Slévárenské slitiny prošly velmi dlouhým vývojem v řádu tisíců let, během kterého prodělaly významné kvalitativní změny. V současnosti představují rozsáhlou oblast materiálů, které mají širokou škálu mechanických, technologických a užitných vlastností. Největšími spotřebiteli slévárenských slitin a odlitků z nich vyrobených, jsou zejména strojírenství, automobilový a letecký průmysl, ale i lékařství, které používá některé speciální slitiny pro výrobu odlitků technologií přesného lití (kloubní a zubní protetika). Pro výrobu odlitků se používá celá škála slitin, od slitin železa, zastoupené litinami a ocelemi na odlitky, až po slitiny neželezných kovů.

Resorbent - koks nauhličovadlo

Nauhličovadla zajistí tu správnou kvalitu odlitků

Nedílnou součástí pro zajištění všech kvalitativních požadavků rostoucí kvality je výběr surovin pro výrobu litin a ocelí. Nauhličovadla tvoří významnou složku surovin pro zajištění požadovaných mechanických a strukturních vlastností odlitků.

NAUHLIČOVADLA - jsou vysoce uhlíkaté materiály (koks, antracit, grafit), které se používají v elektrických pecích pro zvýšení obsahu uhlíku. Jejich jakost je posuzována podle rychlosti nauhličování a využití uhlíku. Jejich kvalita závisí na nízkém obsahu síry, dusíku, popela (způsobuje tvorbu strusky) a prchavých látek (zvyšuji naplynění litiny).


KONEČNÝ EFEKT NAUHLIČENÍ (ZVÝŠENÍ OBSAHU UHLÍKU) ZÁVISÍ NA:

- propalu (využití) nauhličovadel
- na teplotě taveniny
- době nauhličování
- na obsahu uhlíku a křemíku v nauhličované tavenině
- čím vyšší je teplota taveniny,tím vyšší je konečný obsah % C
- k nauhličení nad 3 % musí být teplota nad 1450 °C


Resorbent - to jsou kvalitní uhlíkaté materiály

Firma Resorbent je výrobcem a dodavatelem kvalitních uhlíkatých materiálu v nejširší podobě – od antracitu, uhlí, koksu, petrolejového koksu, kalcinované formy antracitu a smolného koksu, grafitového materiálu s unikátní morfologií splňující nejnáročnější požadavky zákazníků.

Jedním z nejoblíbenějších grafitových materiálů je nauhličovadlo známe pod obchodním názvem Desulco. Od svého uvedení na trh je Desulco charakterizováno jako přední nauhličovadlo při výrobě tvárné litiny. Jedná se o špičkový produkt umožňující metalurgům dosahovat co nejvyšších užitných vlastností litin.

Firma Resorbent se zavazuje k neustálému vývoji nových produktů, k technické podpoře a plnění požadavků stávajících a nových zákazníků.
FIREMNÍ ČLÁNKY


Jak odsířit bioplyn? Vyzkoušejte impregnované aktivní uhlí

Jak odsířit bioplyn? Vyzkoušejte impregnované aktivní uhlí

Bioplynové stanice se těší řadě výhod. Vyrábí bioplyn z dostupného biologického odpadu, a ten poté využívají na výrobu elektřiny, tepla i k pohonu dopravních prostředků. Bioplynové stanice se však musí potýkat i s nepříjemnostmi v podobě sulfanu obsaženého v bioplynu. Ten totiž vede ke korozi plynových motorů, které jsou součástí kogeneračních jednotek. A jak se dá proti tomu bojovat? Účinným řešením je impregnované aktivní uhlí, jež téměř dokonale odsíří bioplyn.

Vydáno 22.09.2015Vydáno 05.05.2017
100 Zhlédnutí
Topováno 23.03.2018