RESORBENT- DODAVATEL NAUHLIČOVADEL ŠPIČKOVÉ KVALITY

Slévárenské slitiny prošly velmi dlouhým vývojem v řádu tisíců let, během kterého prodělaly významné kvalitativní změny. V současnosti představují rozsáhlou oblast materiálů, které mají širokou škálu mechanických, technologických a užitných vlastností. Největšími spotřebiteli slévárenských slitin a odlitků z nich vyrobených, jsou zejména strojírenství, automobilový a letecký průmysl, ale i lékařství, které používá některé speciální slitiny pro výrobu odlitků technologií přesného lití (kloubní a zubní protetika). Pro výrobu odlitků se používá celá škála slitin, od slitin železa, zastoupené litinami a ocelemi na odlitky, až po slitiny neželezných kovů.

Resorbent - koks nauhličovadlo

Nauhličovadla zajistí tu správnou kvalitu odlitků

Nedílnou součástí pro zajištění všech kvalitativních požadavků rostoucí kvality je výběr surovin pro výrobu litin a ocelí. Nauhličovadla tvoří významnou složku surovin pro zajištění požadovaných mechanických a strukturních vlastností odlitků.

NAUHLIČOVADLA - jsou vysoce uhlíkaté materiály (koks, antracit, grafit), které se používají v elektrických pecích pro zvýšení obsahu uhlíku. Jejich jakost je posuzována podle rychlosti nauhličování a využití uhlíku. Jejich kvalita závisí na nízkém obsahu síry, dusíku, popela (způsobuje tvorbu strusky) a prchavých látek (zvyšuji naplynění litiny).


KONEČNÝ EFEKT NAUHLIČENÍ (ZVÝŠENÍ OBSAHU UHLÍKU) ZÁVISÍ NA:

- propalu (využití) nauhličovadel
- na teplotě taveniny
- době nauhličování
- na obsahu uhlíku a křemíku v nauhličované tavenině
- čím vyšší je teplota taveniny,tím vyšší je konečný obsah % C
- k nauhličení nad 3 % musí být teplota nad 1450 °C


Resorbent - to jsou kvalitní uhlíkaté materiály

Firma Resorbent je výrobcem a dodavatelem kvalitních uhlíkatých materiálu v nejširší podobě – od antracitu, uhlí, koksu, petrolejového koksu, kalcinované formy antracitu a smolného koksu, grafitového materiálu s unikátní morfologií splňující nejnáročnější požadavky zákazníků.

Jedním z nejoblíbenějších grafitových materiálů je nauhličovadlo známe pod obchodním názvem Desulco. Od svého uvedení na trh je Desulco charakterizováno jako přední nauhličovadlo při výrobě tvárné litiny. Jedná se o špičkový produkt umožňující metalurgům dosahovat co nejvyšších užitných vlastností litin.

Firma Resorbent se zavazuje k neustálému vývoji nových produktů, k technické podpoře a plnění požadavků stávajících a nových zákazníků.Vydáno 05.05.2017
111 Zhlédnutí
Topováno 23.03.2018
FIREMNÍ ČLÁNKY

Jak odsířit bioplyn? Vyzkoušejte impregnované aktivní uhlí

Jak odsířit bioplyn? Vyzkoušejte impregnované aktivní uhlí
Bioplynové stanice se těší řadě výhod. Vyrábí bioplyn z dostupného biologického odpadu, a ten poté využívají na výrobu elektřiny, tepla i k pohonu dopravních prostředků. Bioplynové stanice se však musí potýkat i s nepříjemnostmi v podobě sulfanu obsaženého v bioplynu. Ten totiž vede ke korozi ...
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA RESORBENT, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
RESORBENT, s.r.o.
www.resorbent.cz
LINKY NA WEB

LINKY NA WEB

Aktivní uhlí
Adresa

Adresa

U Barbory (vrátnice198 Důl Barbora)
Karviná 735 06

resorbent@resorbent.cz
+420 597317428-30


Najdete nás také zde:

SkypeARES
captcha