Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s. Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko

Čištění kanalizace i opravy kanalizačních přípojek Kladno | Středočeské vodárny a.s.

Středočeské vodárny a.s.
Pitná voda pro Kladensko a Mělnicko
Středočeské vodárny a.s. se zabývají výrobou a distribucí pitné vody a také odváděním a čištěním odpadních vod

Vše, co se točí kolem pitné a odpadní vody je našim posláním. Dohlížíme na výluky a havárie stejně tak jako plánujeme dlouhodobě dopředu různé opravy, čištění kanalizací a zohledňujeme nepřetržitý provoz zásobárny pitné vody.

Středočeské vodárny a.s.: výroba a distribuce pitné vody

Firma obstarává i služby pro veřejnou činnost

Vedle své hlavní činnosti poskytují i služby ve veřejné oblasti. Zajišťují čištění kanalizace moderní technologií. Mezi jejich další služby patří vyvážení jímek, kamerový průzkum kanalizační sítě, sanace a výměny kanalizační i vodovodní sítě a další. Velkou zajímavostí je konzultační činnost a využití jejich akreditované laboratoře.

Spolehlivé čištění kanalizačních přípojek


Informace o společnosti Středočeských vodáren a.s.

Jedná se o společnost, která je provozovatelem vodovodů a kanalizací, které jsou majetkem obcí, města a krajů. Pokrývají oblasti bývalých okresů, mezi které patří Kladno, Mělník, různé části Prahy, konkrétněji východ a západ, také část okresu Rakovník a Mladá Boleslav. Jejich působiště je opravdu široké, takže se není co divit, že jsou neustále k dispozici.

Více informací o společnosti


Společnost je samozřejmě certifikována

V této oblasti nikdy neporuší základní principy ani přírodní a ekologicky důležitý kodex. Zajistit vám mohou kvalitní laboratorní analýzy, ale především se zaměřují na provoz a celkovou údržbu vodovodů a kanalizací. Sháníte aktualizace nebo potřebného partnera v této oblasti? Pak můžete využít všech jejich služeb. Dobře se nám žije, díky tomu, že v této oblasti všechno správně funguje.Více informací naleznete na našich stránkách  https://www.svas.cz

FIREMNÍ ČLÁNKY


Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Středočeské vodárny, a.s. se starají o perfektní stav vodovodů a kanalizací

Akciová společnost Středočeské vodárny poskytuje komplexní služby v oblasti výroby a distribuce pitné vody, čištění odpadních vod a zabývá se dalšími činnostmi souvisejícími s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací měst a obcí i koncových zákazníků. Zaměstnanci jsou nejen kvalifikovanými odborníky v oboru, ale také sami přispívají svým zodpovědným chováním ke zlepšování kvality životního prostředí i osvětě vedoucí k ochraně přírody jakožto standardu chování každého jedince.

Vydáno 17.07.2014
Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Bez pitné vody ani ránu. Kvalita vody je pro nás stěžejní

Kvalita vody se musí všude bezpodmínečně hlídat. Bez pitné vody z kohoutku si dnes náš život nedokážeme představit, řadíme ji mezi naprosté standardy. Stejně tak se o kvalitu starají i Středočeské vodárny, bez níž by se tamější obyvatelé těžko obešli.

Vydáno 15.02.2016Vydáno 21.06.2017
244 Zhlédnutí
Topováno 14.06.2020

Zákazníci

Zákazníci

Služby Středočeských vodáren – odečty vodoměrů, vodovodní a kanalizační přípojka

Vše o vodě

Vše o vodě

Středočeské vodárny distribuují pitnou vodu z vysoce kvalitních podzemních zdrojů

Voda hrou

Voda hrou

Středočeské vodárny obohacují výuku na školách formou soutěží a přednášek